lørdag 11. september 2021

Mangfoldig politisk landskap

Ni partier kan komme over sperregrensen.       

 

Det ble publisert fem nasjonale målinger i går . Gjennomsnittet av de fem er sammenlignet med august, samt valget 2017 i tabellen nedenfor.       


 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

9. sept. 2021

5,9

9,7

24,5

11,9

4,8

4,3

5,1

18,7

11,8

3,8

Valg 2017

2,4

6,0

27,4

10,3

3,2

4,2

4,4

25,0

15,2

1,8

Differanse

+2,5

+3,7

-2,9

+1,6

+1,6

+0,1

+0,7

-6,3

-3,4

+2,0
Dette er mitt analysebrev nr 38 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere. 


I tillegg til de nasjonale målingene, har vi et økende antall lokale opinionstall. Nettstedet PollofPolls har beregnet landstendens ut i fra de sju fylkesmålingene som ble publisert i går. Det kan være lurt å kikke litt på denne også slik at vi har et endre bredere og bedre grunnlag.    
  

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Fylke 9. sept

5,1

9,1

23,6

13,0

5,1

4,2

5,1

19,9

11,1

3,5

Storting 9. sept

5,9

9,7

24,5

11,9

4,8

4,3

5,1

18,7

11,8

3,8Både nasjonalt snitt og valgkretsmålingene omregnet til landstendens viser at alle de fire «sperregrensepartiene» nå ligger over fire prosent. Det har tikket i riktig retning for begge regjeringspartiene V og KrF. Mens MDG og R har klart å bevare sin posisjon gjennom valgkampen. Blir dette valgutfallet mandag kveld, så står vi overfor en historisk situasjon i norsk politikk med ni partier som alle vil ha en stortingsgruppe på minst sju. Aldri har vi hatt et så fragmentert parlament. Det sier noe om en utvikling der partiene i økende grad mobiliserer sine nisjer i velgermassen. Tendensen synes å være at alle egentlig lykkes ganske bra med dette. I tillegg blir det en markant økning i oppslutning om «Andre». Der Pasientfokus og Demokratene kanskje kan være de to viktigste partiene å følge med på.

 

 

  

Tegning: Egil Nyhus

 

     


Ingen av de nevnte fire har imidlertid avstand nok til at de kan føle seg trygge. Både R og MDG gikk overraskende nok tilbake ved skolevalget. Særlig var en halvering av MDG påfallende. En hypotese er at skoleungdom stemmer mer ut i fra helhet enn det man kanskje skulle tro. V og KrF har hatt enkeltmålinger denne uken som viser dem under sperren. Og Rødt gjør ofte bedre målinger enn valg. Så mandagen kan åpenbart bli en neglebitende affære for alle fire. Jeg tror nå at det holder for alle, men sikker er jeg ikke.     

FrP i siget
Ellers er det grunn til å legge merke til at pilen peker i rett retning for Frp. Partiet hadde sterk framgang ved skolevalget, selv om det er langt i igjen til partiets gamle høyder blant skoleungdommen. De siste nasjonale tallene tilsier at 12-tallet er fullt mulig på valgdagen. Frp har på mange måter havnet på utsiden av mange valgdebatter, men de kan, paradoksalt nok, ha tjent på det sterke miljøfokuset ved å være en motpol til MDG. Frp snakker pent om olje og folk med dieselbiler m.m., og det ser ut til å slå godt an hos de som de ønsker nå fram til. SVs og Rs sterke framvekst er også gunstig for Frp i et motmobiliserende velgerlys.      

 

 Dette er mitt analysebrev nr 38 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere. 

 

H sliter tungt – vil Solberg signalisere avgang på mandag?
Høyre er det partiet som ser ut til å slite mest i motgang i innspurten. «Erna er stjerna», «stø kurs» osv. har ikke vært nok. Prosjektet mangler. Miljø og sosiale forskjeller, som har preget valgkampen, er ikke gode H-saker. Det er derimot skole, økonomi og sysselsetting, men dette har havnet mer i bakgrunnen. Partiet sliter tungt med lekkasjer til V og har nå også begynt å lekke stadig flere velgere direkte til Ap. Det kan være en del H-velgere som har innsett nederlaget og heller velger å stemme på det de oppfatter som det mest moderate partiet i den antatt neste maktkonstellasjonen blant dem.

Etter det svake lokalvalget i 2019 stod H omtrent ribbet tilbake med tanke på maktposisjoner i kommuner og fylker. Når regjeringsmakten nå høyst trolig også ryker, så er det et parti som om få dager må ta fatt på en tung oppgave med gjenoppbygging - stort sett fra opposisjon på alle nivåer ut over det ganske land.

Og spørsmålet må nå stilles: Vil Erna Solberg signalisere sin avgang både som statsminister og partileder allerede på mandag? Trolig vil hun se an, men vi bør holde den muligheten åpen.         


100-69 rødgrønt     
Mine blokktall viser 100 rødgrønne mandater og kun 69 borgerlige. Det har vært en liten borgerlig bevegelse de siste ukene, men den har ikke vært i nærheten av å være stor nok til å gjøre valget jevnt.
 

 

 

Ap+Sp+SV vipper rundt flertall
Ap+SP+SV har akkurat ikke flertall inne på mine tall. Men her er det uhyggelig små marginer, og dette har vippet ut og inn gjennom hele denne uken. Utfallet er ett av valgets hovedpoenger.     


Ser vi på partiene, så er det R, MDG og Sp som ligger an til de største positive mandatendringene. Mens H er eneste parti som ligger inne med et tosifret tap. 


 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Sept 2021

8

15

45

24

8

7

8

34

20

Valg 2017

1

11

49

19

1

8

8

45

27

Differanse

+7

+4

-4

+5

+7

-1

 

-11

-7Rødgrønt flertall i 14 valgkretser?
I oversikten under ser du hvordan mandatene ligger an til å bli fordelt mellom partiene i de 19 valgkretsene. Samt hvilke 169 personer som ligger best an til stortingsplass på mine tall. Usikkerheten for beregningen av de 19 utjevningsmandatene er langt høyere enn for de 150 distriktsmandatene. 

Kun i to valgkretser ligger det an til borgerlig mandatflertall: Rogaland og Aust-Agder. I Hordaland, Vest-Agder og Møre og Romsdal er det uavgjort. I de øvrige 14 kretsene er det rødgrønt flertall. Sterkest i Hedmark og Nord-Trøndelag der tallene nå viser rødgrønn seier 6-1 og 5-0. De fleste steder ligger de rødgrønne an til å plusse med minst en.

Min representantprognose viser 88 menn og 81 kvinner. En massiv kvinnerekord i så fall. Ca 40 prosent av stortingsrepresentantene kan bli nyvalgte. Snittalderen ligger an til å bli i overkant av 45 år. Det er ungt i et historisk perspektiv.

Legg merke til at en kandidat Frp og H er nærmeste utfordrer i alt 12 av kretsene. En god sluttspurt fra en av dem kan redusere det rødgrønne forspranget noe. Trenden tilsier at det er Frp som har best mulighet for å redde inn flere mandater som har sett tapt ut.       

Mange konfliktlinjer
MDG og Rødt ser ut til å stå foran sine store nasjonale gjennombrudd i norsk politikk. KrF og V ligger an til å klare og holde sperregrensen fra livet. Ap blir nok en gang landets største parti, med et H i motbakke på behørig avstand. Sp, Frp og SV havner et sted mellom de to store og «sperregrensepartiene». 

I sum gir dette oss et politisk landskap som speiler mangfoldet som norsk politikk består av. Valget vil vise at konfliktlinjene er mange og velgerne mangfoldige. Utfallet kan gjøre det krevende for stortingspartiene å bygge allianser som kan skape nødvendige flertall. Men velgerne er sjefen, og den politiske avstanden mellom flere av partiene er ikke større enn at det er fullt mulig å få til. Forutsatt at viljen er til stede.

Stortingsvalget 2021 vil trolig gi oss det mest fragmenterte landskapet vi noensinne har hatt.Dette er mitt analysebrev nr 38 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar