onsdag 18. august 2021

Pandemien har skjult Høyres problem

Opinionsmønsteret ligger fast på de første målingene etter sommerferien. Høyre sliter.  


– Det kommer til å være et stort skifte denne sommeren etter at folk har vært på ferie, har tenkt seg om og vi får debatter og diskusjoner som dreier seg om hva som skal være løsningene fremover og hvilken politikk landet skal ha, sa statsminister Erna Solberg til VG ved inngangen til årets sommerferie.

Dette er mitt analysebrev nr 33 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.


Intet opinionsskifte
Nå står vi ved utgangen av sommeren. Er det noen tegn som tyder på at Solberg får rett? Til nå (pr 13. august) har det blitt publisert seks riksmålinger og fem valgkretsmålinger i august. NRK har i dag også publisert sin «Super-måling» med tall fra samtlige 19 valgkretser.

Det er alltid stor spenning knyttet til disse første «sensommertallene». Ikke minst i et valgår. Derfor var det med en smule sitring jeg gikk igjennom alle nye tall denne uken. I tabellen nedenfor har jeg sammenlignet gjennomsnittet av riksmålingene med tilsvarende snitt for juni og juli, samt valgresultatet i 2017.

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Aug

5,1

8,5

24,0

16,5

4,6

3,4

3,9

19,9

10,3

3,9

Juli

5,6

7,7

24,3

17,5

4,5

3,2

3,5

20,0

9,9

3,9

Juni

5,2

7,8

24,5

17,5

4,1

3,3

2,9

21,5

10,2

3,0

Valg 17

2,4

6,0

27,4

10,3

3,2

4,2

4,4

25,0

15,2

1,8


Jeg finner foreløpig ingen spor av noe stort opinionsskifte i dette materialet. Tvert i mot er stor stabilitet inntrykket. Rødt er stabile på 5-tallet, SV øker noe til medio 8, Ap er stabile rundt 24, Sp faller litt til 16-tallet, MDG er stabile i overkant av 4, KrF ligger stadig på 3-tallet, V øker noe og nærmer seg 4-tallet, H ligger rundt 20 og Frp er stabile rundt 10. «Andre» ligger rundt 4.

Klimarapporten løfter miljøpartiene?
FNs klimarapport, som ble offentliggjort på mandag, har preget valgkampen denne uken. Og det er et visst løft å spore for de tre «miljøpartiene» MDG, SV og V på de første målingene som i sin helhet er tatt opp etter rapporten.

Velgerne har pekt ut miljø som den viktigste enkeltsaken i begge saksundersøkelsene som Sentio har utført for meg i fjor høst og i april i år. Rapporten kan bidra til å forsterke dette momentet.             

 

 Valgkretsmålingene bekrefter tendensen

Hva med valgkretsmålingene da – viser de et annet mønster enn riksmålingene? Det korte svaret på det er nei. I tabellen nedenfor er de fem siste lokalmålingene omregnet til landstendens. Tallene er så sammenlignet både med NRKs «supermåling» som bygger på 19 valgkretsmålinger og med det ovennevnte snittet på riksmålingene.

Rødt har knalltall flere steder lokalt, men Oslo-tallene og NRK/Norstat-tallene er mindre imponerende og peker i retning av at oppslutningen deres er lavere enn de øvrige målinger antyder. MDG og Frp ligger litt høyere på valgkretsmålingene enn riksmålingene. Mens SV og «Andre» ligger litt under.

I hovedsak finner vi et meget godt samsvarende opinionsmønster mellom de to nivåene. NRKs målinger avviker dog noe på SV (lavere), Ap (høyere) og H (høyere).  

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Aug Valgkrets

5,9

8,3

23,5

16,4

4,8

3,6

3,7

19,9

10,6

3,3

NRK Super

4,9

6,9

25,5

16,2

4,3

3,1

3,3

21,1

10,9

3,8

Aug

5,2

8,9

23,7

16,7

4,4

3,5

3,9

19,8

10,2

3,8


I sum har regjeringsblokken H, KrF og V + Frp ca 37-38 prosent på begge nivåer. Mens de rødgrønne Ap, Sp, SV, MDG og R har ca 59 prosent inne. Mao. et rødgrønt forsprang i sjiktet 21-22 prosentpoeng. Omtrent slik det var i juni.
 Mandatras for H?
Ser vi på mandatfordelingen, så har heller ikke den, naturlig nok, flyttet noe særlig på seg gjennom sommeren. I min beregning nedenfor har jeg kombinert velgerdata fra riksmålingene og valgkretsmålingene. Sp og Rødt ligger an til å få den kraftigste framgangen på min beregning målt mot 2017. Mens H og Frp ser ut til å gå mest tilbake.

 

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Aug

10

15

44

33

8

3

2

36

18

0

Juli

10

14

44

34

8

3

2

37

17

0

Juni

9

14

44

34

7

3

2

39

17

0

Valg 17

1

11

49

19

1

8

8

45

29

0

Diff

+9

+4

-5

+14

+7

-5

-6

-9

-11

 

 

 Høyre kan oppleve et mandatras hvis de ikke greier å løfte seg kraftig fra dagens svake nivå. Stadig flere mandater som har sett ganske sikre ut for partiet, er i ferd med å komme i spill.


For få måneder siden så det ut som H skulle være den stabile kraften på en borgerlig side i motvind. Nå har H selv blitt et problem for blokken. De er langt unna sitt 2017-nivå. Trolig har pandemien og kriseeffekten som H har hentet ut det siste året, særlig når alvoret har vært som størst, skjult at partiet har et mer grunnleggende problem som vi også klare spor av ved lokalvalget i 2019: Stø regjeringskurs er ikke nok. Velgerne vil ha noe mer, noe nytt og noe annet enn det bestående. Ikke helt ulikt det Ap opplevde i 2013. Det spørs om de sju valgløftene H la fram tidligere i uken, kan bøte på dette. Det ble umulig for Støre og Ap å snu svake ettersommermålinger i 2017 fram til valget. Det kan bli like vanskelig for Solberg og H som opplever det samme nå.

Venstre virker å kunne bli et lyspunkt for de borgerlige. Deres tall synes nå å tikke oppover og man er i ferd med å nærme seg sperregrensen nedenfra. Heller ikke KrF er ute av det i kampen om å bikke sperregrensen.


Dette er mitt analysebrev nr 33 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.

110-59 rødgrønt
Mandatfordelingen, bygd på de siste nasjonale og lokale tall, viser hele 110-59 i rødgrønn favør. Kommer V og KrF over sperren, reduseres forspranget litt, men langt i fra nok for å gjøre det jevnt.       
 

Borgerlig motbakke
De borgerlige trenger dermed å hente hele 26 mandater ytterligere for å gjenskape sitt flertall og beholde makten. De har nøyaktig en måned på seg. Og egentlig knapt nok det.

For over 100 000 velgere har allerede forhåndsstemt. Mange flere vil det bli i ukene som kommer.

Den borgerlige motbakken er ekstremt bratt.  

Tegning: Egil Nyhus


Dette er mitt analysebrev nr 33 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar