mandag 19. april 2021

Ap-lysning

Arbeiderpartiet avholdt landsmøte i helgen. I en ganske optimistisk tone. Målingene heller omsider i forsiktig positiv retning. De fleste piler peker nå i retning av Jonas Gahr Støre som landets neste statsminister. En rolle som trolig vil kle ham langt bedre enn opposisjonstilværelsen han og partiet har befunnet seg i mange år. Det virker som de interne stridighetene som har ridd partiet i flere år, i noen grad er bilagt. I alle fall fram til valget. Intern ro er ofte gunstig når man skal tiltrekke seg velgere.


     

Tegning: Egil Nyhus


Mer vil handle om hvem som kommer til å styre landet i tiden inn mot valget. Ap har troverdighet som «styringsparti». Det er i ferd med å bli tydeligere for velgerne at Ap kommer til å ta ledelsen i det rødgrønne alternativet til dagens borgerlige styre. Selv om det fortsatt er uklart hvilke partier dette alternativet vil bestå av.Dette er et utdrag av mitt analysebrev nr 16 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 


Kjernen i Aps velgerproblemer har handlet om politikk, selv om årsaksmønsteret til trøbbelet er sammensatt. Prosjektet har manglet. Andre partier har scoret på å være langt klarere på ulike saksfelt enn et fomlende Ap. Kampen mot «Forskjells-Norge» var et hovedtema i Støres landsmøtetaletale. Her er sysselsettingstallene en nøkkel. De viser nå rundt 200 000 helt eller delvis ledige.Skulle denne situasjonen vedvare inn mot valget, så kan Aps klassiske slagord «Arbeid til alle er jobb nummer en» fungere bra som både hovedprosjekt og valgkampstrategi. Men skulle det vise seg at ledighetskurven blir klart fallende i månedene som kommer, så vil Ap miste «ammunisjon». Da er jeg skeptisk til om de to andre hovedmomentene som Ap blinker ut i sitt nye partiprogram; «sterkere velferdsstat» og «rettferdig klimapolitikk», vil fungere like godt som plan B eller C.
 
Til tross for at det ser lysere ut enn for et par måneder siden, så ligger Ap fortsatt på et historisk lavt nivå. Mandatmessig ligger Ap etter mine beregninger i øyeblikket an til å tape åtte av sine mandater og komme tilbake med en stortingsgruppe på 41 representanter i perioden 2021-25. 
Det står på mange måter og vipper for Ap nå. På den ene siden ligger partiet på et historisk svakt nivå og står i fare for å gjøre sitt dårligste stortingsvalg på 100 år og miste sin posisjon som landets største. Fordi mange grunnleggende problemer for partiet fortsatt framstår uløst.  
På den annen side er det tegn til lysning. Regjeringsmakten er snublende nær, og partiet kan komme til å lede landet ut av en sysselsettingskrise tuftet på klassiske «Ap-verdier» som trygghet og fellesskap. Ikke helt ulikt tiden etter krigen, uten å dra parallellen for langt.

I dette spennet mellom utsiktene til den totale fiasko og et forbløffende comeback vil Ap drive en valgkamp som etter helgens landsmøte vil tilta i styrke.  


Dette er et utdrag av mitt analysebrev nr 16 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar