fredag 5. mars 2021

Tv og nettaviser er viktigst

 
Nylig ba jeg målebyrået Syno undersøke hva norske velgere i dag anser som sin viktigste kilde til politisk informasjon. Undersøkelsen ble gjort over web. 1 007 personer deltok i perioden 26. – 28. februar. Svarene må tolkes innenfor feilmarginer på 2-3 prosentpoeng.  


Av svarene framgår det at det er særlig to kilder som skiller seg ut: TV og nettaviser. Med sosiale medier på en klar tredjeplass.

  

Tradisjonelle kilder som radio og papiraviser virker å spille en perifer, politisk rolle for velgerne. Selv om vi bør huske på at informasjonshenting for mange foregår via mange av disse kildene samtidig.

Svarene samsvarer bra med tidligere velgerundersøkelser der TV også har pekt seg ut som viktigste infokilde. Men TV virker å være noe på vei ned, mens nettaviser og sosiale mediers betydning vokser.  Dette er et utdrag fra analysebrev nr 10 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar