søndag 21. mars 2021

Sikre H-velgere

Halvparten av velgerne har nå bestemt seg for sitt partivalg ved høstens stortingsvalg, i følge Sentio-undersøkelsen som jeg presenterer i dag. Undersøkelsen er gjennomført over telefon i perioden 9. – 14. mars. 718 av et utvalg på 1 000 har oppgitt preferanser. Kun 40 prosent var sikre i en tilsvarende undersøkelse i august i fjor. Dette betyr at noen flere, ikke helt overraskende, har blitt sikrere i løpet av de månedene som har gått. Men det er fortsatt mange velgere å kjempe om i tiden fram til valget.  

Dette er et utdrag av analysebrev nr 12 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.

Høyre har de sikreste velgerne av de etablerte partiene. To av tre H-velgere vurderer ikke å stemme på noe annet parti. I motsatt ende av skalaen befinner SV og MDG seg. Kun en av tre av deres velgere er sikre på sitt valg. Dette kan være et faremoment for dem. Av de øvrige stortingspartiene er det kun KrF og Frp som ser «sikker-nivåer» på 50 prosent eller mer. Ap og Sp er best av de rødgrønne med hhv. 49 og 46 prosent. Sp hadde en høyere andel velgere som ikke vurderte andre partier på august-målingen. Ap har derimot økt sin sikker-andel. Dette kan ses i lys av at Ap har hatt tilbakegang og Sp framgang blant «førstevalgsvelgerne». Ap har kommet mer ned på sitt «grunnfjell», mens det motsatte er tilfellet for Sp.  


     Tegning: Egil Nyhus


Blokkmessig sett har altså de borgerlige partiene jevnt over sikrere velgere enn de rødgrønne. Det borgerlige unntaket er Venstre som har lav andel sikre velgere. De rødgrønne partiene samler for tiden ca 57 prosent av velgerne bak seg. Denne undersøkelsen indikerer at kun ca 26 prosent er sikre rødgrønne velgere. Tas MDG og R ut av blokken er tallet 23. De borgerlige samler kun 40 prosent av velgerne, men har også om lag 23 prosent sikre velgere. Dette er et sårt tiltrengt lyspunkt for de borgerlige og et mulig tegn på at nedsiden kan være begrenset fra dagens lave nivå, selv om videre nedgang slett ikke kan utelukkes.    
 

Dette er utdrag av analysebrev nr 12 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar