tirsdag 19. januar 2021

Sp knocker Ap og Frp

Sp kan overta mange av Ap og Frps mandater og bli representert fra hele landet.  I 16 kretser ligger det an til rødgrønt pluss.   


To uker inne i valgåret er det publisert fem riksmålinger. Gjennomsnittet viser at H løfter seg og nærmer seg sitt 2017-nivå rundt 25 prosent. Frp og V faller tilbake slik at den borgerlige gevinsten i sum er marginal. På opposisjonssiden ser Ap nå tall under 20 og er passert av Sp. SV viser spreke tendenser og har bikket 8-tallet. Rødt og MDG viser svakhet i januar-starten, begge faller under sperregrensen. KrF ligger stabilt midt på 3-tallet.

Dette er et utdrag fra analysebrev nr 3 i 2021. I dette brevet får du komplett oversikt over alle valgkretser. Mine brev kommer hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.


Samling i nok en krisetid
I det korte bildet er Gjerdrum-raset, økt oppmerksomhet rundt Korona-situasjonen og nye restriksjoner fra regjering og helsemyndigheter en mulig forklaring på Hs løft. Velgerne samler seg igjen bak det største regjeringspartiet i krisetid. Den interne uroen, særlig i Oslo Frp, men også i andre fylkeslag, som bunner i en politisk nasjonal-liberal konflikt for å si det litt enkelt, kan kaste et visst lys over Frps motbakke. Men årsakene er nok flere.  

I det noe lengre perspektivet er utviklingen fra 2017-valget mest interessant. Den viser at Sp ligger an til å doble sin oppslutning. Også SV, R og MDG har framgang inne. H ligger stabilt. Mens Ap, Frp, KrF og V er i minus. «Andre» partier ligger an til et visst pluss.              

I tabellen under har jeg sammenlignet gjennomsnittstallene i januar med tilsvarende tall i desember og valgresultatet i 2017.

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Jan 21

3,9

8,1

19,9

21,0

3,8

3,4

2,7

24,9

9,8

2,4

Des 20

4,1

7,5

21,2

21,0

4,1

3,4

3,3

22,3

11,0

2,0

Valg17

2,4

6,0

27,4

10,3

3,2

4,2

4,4

25,0

15,2

1,8Hvordan slår dette ut i våre 19 valgkretser? En måte å finne ut av det på, er å bryte ned de ovennevnte nasjonale tallene på kretsene på basis av valghistorikken. Men den metoden fanger ikke opp utviklingen i ferske lokale variasjoner av valgvindene. Derfor er det verdifullt også å ha med oss lokale målinger og tall i vurderingene. Her har vi to kilder: Alle publiserte fylkesmålinger i fjor, samt fylkestingsvalget i 2019.

Problemet med fylkesmålingene er at de er langt færre og kommer sporadisk. Dermed kan vi ikke beregne gjennomsnitt og følge opinionsutviklingen særlig tett. Når det gjelder fylkestingsvalget, så er en utfordring der at en del velgere legger andre vurderinger til grunn for sitt partivalg lokalt enn de gjør nasjonalt.

Derfor har jeg falt ned på å legge mest vekt på nedbrutte siste nasjonale tall og stortingsvalghistorikk, men justert for fylkesmålinger og fylkestingsvalg. På denne bakgrunn har jeg beregnet mandatstillingen i alle kretser. La oss ta en titt på antatt fordeling av de 150 distriktsmandatene i kretsene, gitt disse forutsetningene:  

Østfold: Ap 3, H 2, Sp 2 (+1) og Frp 1 (-1) er mitt anslag her. Ap ligger inne med siste-mandatet, H er nærmest å plukke opp dette. Frp er ikke ute av det, men må vokse for å være med i kampen. Sp i pluss og Frp i minus vil gi en mandatforskyvning fra 4-4 til 5-3 rødgrønt.     

Akershus: Det ligger an til H 6 (+1), Ap 4 (-1), Frp 2 (-1), Sp 3 (+2), SV 1, MDG 1 (+1) og V 1. Sp holder sistemandatet og har oppsiktsvekkende tre mandater inne i denne urbane kretsen. SV nærmest og lukter på to mandater. Borgerlig seier 9-7 kan bli til uavgjort 9-9.

Oslo:
H 6 (+1), Ap 4 (-1), SV 2, MDG 2 (+1), R 2 (+1), Frp 1 (-1) og V 1 (-1) er antatt fordeling nå. Hs sjettemann tynt inne på sistemandatet, Ap nærmest dette. Også her en klar rødgrønn tendens fra uavgjort 9-9 i 2017 til 11-8. 

Hedmark: Ser ut til å kunne bli Sp 3 (+1), Ap 2 og H 1 her. Ap holder sistemandatet, Frp er nærmest og må slåss kraftig for å holde mandatet fra 2017. 4-2 kan bli til 5-1 rødgrønn favør.   

Oppland:
Ap 2, Sp 2 og H 1. H holder sistemandatet, Frp ligger nærmest og må også her mobilisere kraftfullt for å holde på mandatet fra 2017. Rødgrønt overtak 4-2 kan økes til 4-1. 

Dette er et utdrag fra analysebrev nr 3 i 2021. Mine brev kommer hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.

1 kommentar:

  1. Hva skjer dersom SV, Venstre, Rødt og MDG kommer langt langt under sperregrensen i Stortingsvalget 13. September 2021?

    SvarSlett