fredag 22. januar 2021

Firerbanden

 Opposisjonspartiene har denne uken trådt ut av regjeringens Korona-skygge.


De mest inngripende tiltakene i innbyggernes liv siden krigen. Hyppige pressekonferanser med Erna Solberg, Bent Høie, Camilla Stoltenberg, Espen Nakstad m. fl. Bred mediedekning. En forventning om at politikerne finner sammen på tvers av partigrenser om løsninger til det beste for landet.

Denne agendaen de siste månedene har på mange måter vært «gull» for de styrende. Og tilsvarende frustrerende for opposisjonen. Selv om både Sp og til dels SV likevel har lyktes godt i opinionen, så har Ap, Frp, Rødt og MDG slitt. Det er langt verre for dem å «komme på» med egne saker. 

Dette er et utdrag fra analysebrev nr 4 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.

Økt tretthet
Norge har lyktes godt med Korona-strategien. Det er få smittede og døde. Den norske økonomien går, relativt sett, bra. Det har ikke vært så veldig mye å kritisere de styrende for. Den politiske enigheten om hovedretningen i håndteringen har vært bred. Og tilliten fra befolkningen har vært, og er, stor. Men det er nå visse tendenser til tretthet, både i befolkning og opposisjon, over situasjonen. De økte restriksjonene som trådte i kraft 3. januar i kjølvannet av ny smittevekst, ble møtt med mer kritikk enn tidligere.  

Mandag la regjering og myndigheter fram de siste endringene i Korona-tiltakene der man i hovedsak valgte å videreføre en restriktiv linje, men der man også åpnet litt opp på noen områder. Bl.a. fjernet man rådet om ikke å ha gjester hjemme, pausen i organiserte fritidsaktiviteter for unge under 20 år ble opphevet, og tiltakene på videregående og ungdomsskoler ble senket fra rødt til gult nivå.

Firerbanden
Samme dag la opposisjonens «firerbande» av Frp, Ap, Sp og SV fram en egen 20punkts-liste med Korona-tiltak der de overkjører regjeringen bl.a. ved å forlenge permitteringsordningen fra juli til oktober. De fulgte opp på tirsdag med en ny liste med tiltak mot importsmitte. Og Siv Jensen og Frp fikk senere på dagen jammen også med seg sine nye kamerater på å oppheve den nasjonale skjenkestoppen. Onsdag besvarte Høie og Solberg dette med å holde fram at andre planlagte lettelser i restriksjonene til uken blir satt på vent grunnet opposisjonens vedtak.  Torsdag kom det til ny trefning mellom regjering og opposisjon der man åpenbart var uenige om hvordan skjenkevedtaket egentlig skal tolkes.    

Det er to måter å se denne mer aktive opposisjonen på. Det er nærliggende å tenke at dette viser at vi nå er inne i et valgår. Behovet for egenmarkeringer øker. Opposisjonspartiene vil ut av skyggen. De vil markere at det er de som har flertall. Erna Solberg leder «bare» en mindretallsregjering. Onde tunger hevder dette er en form for Korona-populisme vi ser utspiller seg der posering er viktigere enn innhold.

 


 

Beste politikken?
På den annen side så kan det faktisk være slik at opposisjonen kommer med disse tiltakene fordi de mener det er den beste politikken. At de mener forlenget permisjonsordning, sterkere grensekontroll og differensiert skjenking ut i fra lokale smittetall, er best for Norge i den situasjonen vi er i nå. Medier og kommentatorer er, etter mitt syn, generelt for opptatt av å tolke for mye i lys av politisk spill. Spill er en del av politikken. Men de fleste politikere er politikere fordi de ønsker å vedta politikk som de mener er til det beste for samfunnet.

Det gjelder også stortingspolitikere, selv om det ikke alltid virker slik.          


Dette er et utdrag fra analysebrev nr 4 i 2021. Mine brev kommer  ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar