fredag 28. august 2020

Stabilt rødgrønt forsprang

 Det er små opinionsendringer i august. Rødgrønt overtak er intakt.

August pleier gjerne å gi noen klare velgerbevegelser i en eller annen retning. Så ikke i år. Opinionen har holdt seg nærmest forbløffende stabil sommeren igjennom. De mest merkbare utslagene har Høyre, Frp og Rødt stått for. Høyre har steget fire tideler, mens Frp og Rødt har falt hhv. seks og tre tideler. KrF hadde løfterike målinger og et snitt over sperregrensen på de første målingene i måneden, men har falt litt tilbake igjen og ligger nå nok en gang under.

Styringstillegg til Høyre
En viss oppblomstring av smitte, økte restriksjoner i form av råd om munnbind og nasjonal skjenkestopp kl 24 og åpningen av samfunnet er satt på hold, har preget den politiske sensommeren. Parallelt med støy rundt ansettelsen av Oljefondssjefen Nicolai Tangen og hans økonomiske forhold. Samt nye runder med intern konflikt i Ap rundt Trond Giske.

God Korona-håndtering gir Høyre fortsatt et styringstillegg. Tangen-saken er det vanskelig å lese noe særlig ut av – alle kan bruke løsningen (han selger «livsverket») til å argumentere for at eget syn påvirket utfallet. Giske-saken(e) ødelegger støtt og stadig for Ap, og det blir ikke ro før Giske er ute. Han blir neppe valgt til ny fylkesleder i Trøndelag. Mine kilder har til nå sagt at han kommer til å bli valgt som klar førstekandidat på stortingslisten til Sør-Trøndelag Ap, også dette kan nå være i spill etter de siste dagenes historier.  
   


      

I tabellen under har jeg sammenlignet gjennomsnittet av de ni nasjonale målingene i august med snittet av de ni målingene som ble publisert i juni. Jeg holder juli utenfor da det kun ble publisert to målinger der.

Måned

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Aug

4,3

7,3

24,4

14,0

5,1

3,8

2,9

25,4

11,0

Juni

4,6

7,2

24,2

14,1

5,2

3,6

3,0

25,0

11,6

Diff

-0,3

+0,1

+0,2

- 0,1

-0,1

+0,2

-0,1

+0,4

-0,6


99-70 rødgrønt

Når prosenttallene omregnes til mandater, så ser vi at mandatfordelingen også ligger mer eller mindre dønn stabilt. Den eneste, lille forskjellen er at Ap plukker opp ett av mandatene som Frp lå inne med i juni. Fordelingen gir i sum 99 rødgrønne mandater og 70 borgerlige. Ap+SV+Sp samler nå 82 mandater og mangler tre mandater på flertall.     

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Aug

8

13

44

    25

9

3

2

45

20

Juni

8

13

43

25

9

3

2

45

21

Diff

 

 

    +1

 

 

 

 

 

-1


Dette er et lite utdrag fra mitt analysebrev nr 22/2020. Mine brev kommer hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Ukens brev gir deg innsikt i lokale målinger og antatt mandatrekkefølge i alle valgkretser når august-tallene legges til grunn. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar