fredag 21. august 2020

20 prosent vurderer å stemme SV

Nylig ba jeg målebyrået Sentio stille følgende spørsmål til Norges befolkning: 

Hvilke andre partier vurderer du å stemme på? (flere svar mulig)  

Spørsmålet var en oppfølging i deres omnibusundersøkelse denne måneden med det vanlige spørsmålet «Dersom det var Stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?». 1 000 ble intervjuet over telefon i perioden 11. – 16. august. 709 stykker valgte å besvare spørsmålet mitt. 280 vurderte ingen andre partier, 359 oppga ett annet parti som de vurderer å stemme på, mens 71 oppga flere partier. Svarene ser du nedenfor, de må tolkes innenfor en feilmargin på 2-3 prosentpoeng. 

Potensial
I tabellen nedenfor er velgernes andrevalg summert sammen med førstevalg slik at vi kan få et visst inntrykk av potensialet. Husk at dette kun er en enkeltmåling som vi alltid må tolke med forsiktighet, samt at alle målinger kun er øyeblikksbilder. Opinionen er hele tiden dynamisk, potensialet vil derfor svinge i takt med velgerbevegelsene. Tallene fanger ikke opp partienes potensial i hjemmesittergruppen.


Ap og H synes å ha tilnærmet likt potensial. Men Sentios august-måling var svakere enn snittet for Ap og høyere for H, så differansen kan reelt være litt høyere i Ap-favør. Sp og SV ligger begge i potensialsjiktet rundt 20, men SV har klart høyere andel andrevalgvelgere og således mye lengre vei opp. MDG, Rødt og V kan drømme om tosifret ut i fra sitt potensial å bedømme, men veien er reelt lang for alle tre. KrF kan håpe på inntil seks prosent. 

Frp-usikkerhet
Frp-potensialet er 14 prosent, i følge disse tallene. Kan det stemme? De fikk jo 15 ved valget i 2017. Dette er råtallene, altså det respondentene faktisk har svart. Men det er mange som ikke vil svare når et byrå ringer. Særlig vrient er det å få tak i Frp-velgere. Derfor vektes tallene politisk, man forsøker å ta hensyn til frafallet slik at barometeret gir et bedre situasjonsbilde. Jeg ba derfor Sentio gjøre en potensialberegning der de tok hensyn til dette. Da øker Frps potensial til rundt 20 prosent. Vi kan dermed slutte at det hersker særlig stor usikkerhet rundt Frps potensial. Kanskje har partiet en «skjult reserve», men problemet med å få tak i Frp-respondenter kan også tolkes som at disse rett og slett ikke finnes.             

Preferansemønstre
Velgernes preferanserekkefølge følger forventede mønstre: Mange Ap-velgere har SV som andrevalg og motsatt. Mange H-velgere oppgir Frp som nr to og vice versa. Men noen mønstre er blokkoverskridende. V har god appell både hos Ap og MDG. Klarer V å friste disse Ap og MDG-velgerne, så blir det borgerlig kinderegg: Det forsterker Aps problemer, gjør det verre for MDG å holde sperren, samt at Vs egen mulighet øker. Samtidig er det mange V-velgere som sier de kan ha lyst til å gå motsatt vei. Bytteforholdet blir avgjørende.  


Dette er et lite utdrag fra mitt analysebrev nr 21/2020. Mine brev kommer hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Ukens brev gir deg flere interessante tall fra målingen. 
   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar