mandag 21. mars 2011

Fornuft og ekteskap

KrFs kommende partileder Knut Arild Hareide innrømmet på Politisk kvarter i dag at Bondevik2-regjeringen 2001-05 (H+KrF+V) ikke var tuftet på kjærlighet, men på fornuft. Sps partileder Liv Signe Navarsete innrømmet under sin landsmøtetale på fredag at den rødgrønne regjeringen partiet nå sitter i, ikke er et kjærlighetsekteskap, men et fornuftsekteskap.

Sps giftemål med Ap og SV er et produkt av den ledelsesinitierte prosessen som ble igangsatt under Anne Enger Lahnstein på 90-tallet. Da ble det tatt et aktivt valg der Høyre ble gjort til en hovedfiende. Dette veivalget er fremdeles av essensiell betydning i vårt politiske landskap. Et veivalg som krefter i Sp åpenbart ikke er særlig fornøyd med.

KrF har på sin side alltid valgt Høyre de gangene partiet har stått overfor et slikt valg. Selv bare halvannet år etter at Høyre felte KrFs kjærlighetsregjering, Bondevik 1 (2000), så valgte altså KrF å gå inn i regjering med Høyre. Høyre har aldri vært noen hovedfiende for KrF. Det er her Sp og KrF skiller lag.

Inn mot valget i 2013, så vil Sp trolig fortsette å binde seg til det lite kjærlige rødgrønne ekteskapet. Og KrF vil måtte opponere og argumentere tungt for å bytte ut det rødgrønne fornuftsekteskapet. Et ekteskap som enkelte onde tunger vil hevde bærer mest preg av å være arrangert. For å få til det, må KrF velge et fornuftsekteskap med Høyre. Igjen.

Hvis man ikke kan få den man elsker, så må man kanskje prøve å elske den man får? Både Sp og KrF sliter visst dog en hel del her..
    

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar