tirsdag 14. september 2010

Lav valgdeltakelse

I en kronikk i Adresseavisen i går bekymret jeg meg over sviktende deltakelse ved lokalvalg. Og jeg pekte på reformer som å slå sammen lokal- og riksvalg og innføre e-valg som bidrag å øke deltakelsen. Dessuten vil bedre lokale medier, klarere skillelinjer og mer kommunemakt virke stimulerende.

Hva synes du - er det grunn til bekymring? Og hvis ja, er mine forslag veien å gå eller er det andre veier som er mer farbare?

5 kommentarer:

 1. For en gangs skyld er jeg uenig med mye av det du skriver. Felles valgdag vil føre til at de lokale sakene drukner enda mer i rikspolitikken enn i dag - og nettopp derfor er jo dette en hjertesak for AP som ønsker å styrke sin posisjon ved lokalvalg. Og evt. valgperiode på 3 år vil gi for liten kontinuitet. (Det første budsjettet "overtar" man fra forrige bystyre, så har man et reelt budsjett før det blir "valgbudsjett" som skal sikre gjenvalg).

  E-valg er jeg sterk motstander av, bl.a. fordi det strider med prinsippet om hemmelig valg. Som valghåndboken til OSSE skriver: "enhver stemmegivning utenfor stemmelokalet kompromitterer prinsippet om hemmelig valg". Muligens det kan ha noe for seg å ha "e-valgautomater" i valglokalet riktignok.

  Så er jeg enig med deg om at vi trenger sterkere lokalt selvstyre for å sikre oppslutning om kommunevalget. Dette må gjerne skje som følge av en kommunereform (Det er 50 år siden forrige reform på dette feltet og kommunens oppgaver er ganske endret siden den gang). Det er intet problem å legge ned fylkeskommunen (dens hovedoppg. samferdsel, kultur og vgs kan enkelt overføres til sterkere kommuner). En slik reform har nylig vært gjennomført i Danmark og med begrunnelse å styrke demokratiet. Svake kommuner fører nemlig til interkommunalt samarbeid og styrer der ingen svarer demokratisk til innbyggerne.

  SvarSlett
 2. Kan du bekrefte at retten til strykinger på listen blir gjeninnført ved lokalvalget neste år?

  SvarSlett
 3. Anonym: Gode innvendinger. Jeg har dog kommet til at de positive sidene ved felles valgdag og e-valg er større enn den negative. Selv om det siste vil gi meg mindre å gjøre...

  Enig i at Norge burde være overmoden for en kommunereform. Men så lenge Sp har kommunalministeren og alt baseres på frivillighet, så kommer det til å skje lite.

  Ole Martin: Nei, det kan jeg ikke bekrefte. Høyre har fremmet forslag om gjeninnføring, saken ligger nå til behandling i kontroll- og konsitusjonskomiteen:
  http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=46623

  SvarSlett
 4. Interessant blogg. Martin Kolberg var veldig opptatt av felles valgdag mens han var partisekretær i Ap. Men hvorfor skal kommunevalget drukne enda mer i rikspolitikk enn det allerede gjør? Er det ikke viktigere at de som stemmer ved kommunevalg, gjør det fordi de er engasjert i lokale saker? Det er allerede nok velgere som kommer til å stemme på Jens eller Jensen neste høst, delvis uvitende om at disse IKKE stiller til valg. Faktisk er det helt naturlig med lavere valgdeltakelse i kommunevalg enn riksvalg. Årsaken til det er blant annet at du i mange faser av livet har lite eller ingen behov for kommunal bistand (utover renovasjon osv). Hvorfor skal en 18-åring stemme på hvem som skal styre kommunen han eller hun uansett skal flytte fra? I tillegg er det ved riksvalg man kan velge inn folk som avgjør de virkelig viktige sakene, som lovendringer (og skattenivå). Dessuten: hvis vi kamuflerer den virkelige valgdeltakelsen ved å ha ordninger som gjør at folk stemmer mer enn de egentlig selv ønsker (Belgia har vel stemmeplikt), hva sier det om demokratiets tilstand?

  SvarSlett
 5. E-valg, iden betydning at folk skal stemme hjemmefra er sterkt betenklig. For den store delen av befolkningen vil dette være greit men jeg frykter at f.eks innvandrerkvinner vil oppleve å bli presset av sine menn til å stemme i deres påsyn og dermed i mot sin politiske overbevisning.

  SvarSlett