torsdag 9. september 2010

Det nye Arbeiderpartiet

For et par dager siden tok tidligere leder i Rød Ungdom, nå journalist i Klassekampen, Mimir Kristjánsson, kontakt for å snakke med meg om at høyrepartier både i Sverige (M) og Norge (Frp) framstiller seg selv om "Det nye arbeiderpartiet". Saken stod på trykk i dag.

I artikkelen er også Magnus Marsdal intervjuet. Den ligger ikke på nett, og av opphavsmessige årsaker har jeg neppe lov til å gjengi artikkelen i sin helhet her. Så jeg nøyer meg med å lime inn biten med mine ytringer under her.  Hva synes du - er det betimelig eller litt for drøyt at M og Frp kaller seg nye arbeiderpartier?

Valganalytiker og statsviter Svein Tore Marthinsen, som er tilknyttet høyretidsskriftet Minerva, sier han er usikker på hvor nytt fenomenet med «nye arbeiderpartier» på høyresiden egentlig er.
- Det er ikke noe nytt at høyrepartier vender seg inn mot sentrum for å vinne nye velgere. Men det er nytt at man forsøker å appellere direkte til Aps gamle velgere, sier Marthinsen.

Finnes det noen grense for hva man kan mene og likevel kalle seg «det nye Arbeiderpartiet»?
- Nå må partier få lov til å kalle seg hva de vil, men personlig har jeg alltid synes at parallellen mellom for eksempel Ap og Frp har haltet litt. Selv om de til en viss grad har lykkes med å dra arbeidervelgere, er Ap fortsatt det suverent største partiet i arbeiderklassen, sier Marthinsen.

Når det gjelder Nya Moderatarna, mener Marthinsen strategien med å profilere seg som «Sveriges nya Arbetarparti» først og fremst er en retorisk øvelse.
- Jeg har inntrykk av at dette er en retorisk øvelse for å tiltrekke seg litt andre velgere enn de man tradisjonelt har hatt. Samtidig er det en substans i at Moderatarna til en viss grad også politisk har beveget seg inn mot sentrum. Men at de skal være et nytt arbeiderparti blir for drøyt, sier han.
På sikt er det bare resultatene som avgjør om de «nye arbeiderpartiene» kan overta rollen til sosialdemokratiet, mener Marthinsen.
- Retorikk er en ting, men over tid er det resultatene du leverer som betyr noe. Retorikken kan ha vært avgjørende da Reinfeldt ble statsminister i 2006, men etter fire år det politikken regjeringen har levert som avgjør.

Hvis resultatene er på plass, slik Marthinsen mener de er i Sverige, kan det fort bli farlig for de tradisjonelle sosialdemokratiske partiene.
- Sosialdemokratiet kan ikke tillate at de borgerlige får like god eller bedre troverdighet når det gjelder å skape arbeiderplasser. Dette er et felt der sosialdemokratene er avhengig av å ha den beste velgerstandingen, og i Sverige kan det se ut som om de har tapt sitt hegemoni, sier Marthinsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar