mandag 26. april 2010

TV-debattene er borte

TV2 har tatt bort Holmgang. Og de har flyttet Tabloid fra hovedkanalen til lille Nyhetskanalen. NRK har lagt ned Redaksjon 1 og erstattet det med Aktuelt på nisjekanalen NRK2. Riktignok har de i stedet etablert nyskapningen Debatten på torsdager. Men tendensen er klar: Politiske debatter i beste sendetid på de store TV-kanalene er ut.

Hva betyr dette for politikken? Hva betyr det for politikerne og partiene? Hvilke konsekvenser har det for velgerne?

4 kommentarer:

 1. Disse debattprogrammene har tatt tak i kontroversielle saker hvor motsetningene er store (uavhengig av om sakene i seg selv er "viktige") og latt de med mest ytterliggående standpunkter diskutere dem. Det er vel nærliggende å tenke at dette dels har ført til større interesse for politikk og dels har ført til et noe karikert bilde av politikken. (Beskrivelsen ovenfor passer vel best på "Tabloid", men til dels også på de andre.)

  Jeg tror også at det lett er de mest ytterliggående partiene (i hver enkelt sak) som tjener på disse debattene. Det er vanskelig å nå fram med mer nyanserte standpunkter.

  En stor del av den politiske debatten i Norge foregår i små og store aviser. De har en tendens til å være noe mindre heseblesende. Men det er vel ingen automatikk i at nedleggelse av disse debattprogrammene fører til mer avislesing - snarere ser man vel heller på de programmene som har erstattet debattene...

  Konklusjon: det er ikke godt å si hva det vil bety. Men ensidig negativt er det neppe.

  SvarSlett
 2. Bjørn: Takk for innspill.

  Jeg tror slike debatter generelt har vært særlig bra for Frp - de har ofte standpunkter og politikere som passer formatet (får opp "temperaturen"). Ser at partiet nå ønsker å satse mer på sosiale medier, men de kan nok ikke erstatte TV-debattene.

  Jeg har et amvibialent forhold til TV-debatter. På den ene side synes jeg det tidvis har blitt for mye skrik og skrål og overforenklinger. På den annen side har det vært en styrke for Norge at norske TV-kanaler faktisk priorriter politikk i beste sendetid.

  SvarSlett
 3. Det betyr at FrP taper, og det vet alle. For det verste som kan hende Ap er at velgerne får vite hva FrP egentlig står for. Direkte TV-debatter er den beste måten FrP kan nå fram til velgerne på.

  Hvis man husker de fleste debatter på Holmgang, som hadde mange hundretusen seere, og hvor publikum kunne ring inn og si hvem de mente vant debatten, så kom FrP som regel altid ut som den klare vinneren.

  Gjennom norsk presse får et helt annet inntrykk av FrP. Man kan ikke annet enn å anbefale folk å gå til kildene selv. Det nytter ikke å forholde seg til sekundærkilder (les: "mediavenstre") som gang på gang har vist at de ikke eier troverdige når det gjelder FrP.

  Ap parasittere på at velgerne er kritikkløse, og blir manipulert av media, slik media parasittere på pressens troverdighet, og på de normer for rasjonell debatt, de intellektuelle dygder, og den kritiske tenkning som vårt samfunn, vårt demokrati, og vår sivilisasjon i siste hånd er tuftet på.

  Mitt råd til FrP er å ta tyren ved hornene, og begynne å avløre den uoppriktighet og uredelighet som gjennomsyrer denne fornedrelsens tid som rår i norsk politikk i dag. Og da kan man begynne på steder som dette:
  http://www.criticalthinking.org/articles/glossary.cfm
  http://www.fallacyfiles.org/
  http://no.wikipedia.org/wiki/Tankefeil#Damers_klassifikasjon

  SvarSlett
 4. Altså Bjørn. "Disse debattprogrammene har tatt tak i kontroversielle saker hvor motsetningene er store (uavhengig av om sakene i seg selv er "viktige") og latt de med mest ytterliggående standpunkter diskutere dem."

  Det er vel naturlig at debattprogrammer tar tak i kontroversielle saker der motsetningene er store?! Og når FrP tjener på slike debatter - der de får slippe til på egne premisser og forklare sine standpunkter og argumentere for sitt syn i saker som de synes er viktige - da er ikke slik at det gode selskap i Norge kan kaste seg opp som overdommer å diskvalifisere denne debatten ved å utdømme temaet som "uviktig", eller at de partiene som deltar er de "mest ytterliggående"! Og det er selvfølgelig bare tom retorikk at grunnen til at FrP har vunnet disse debatten så ofte er at de andre partiene ikke har vunnet fram med sine påstått "mer nyanserte" synsmåter. Kan du gi noen eksempler på dette mer nyanserte. Altså dette er ikke noen annet enn det professor emeritus kaller bullshit, som det gode selskap bruker i sin legitimering av den udemokratiske rolle de har tiltatt seg som enslags politikkens overdommere, SOM OM, FrPs konkurrentere skulle være noen kroppsløse engler som høyt der oppe fra de store serafiske høyder kan dømme disinteressert mellom leveden og døde. Det er den gamle klassiske normen som gjelder i politikk: Når man ikke kan vinne på sak, så kan man vinne på mer eller mindre subtil delegitimering av den politiske motstanderen. Men Norge er et demokrati hvor vi alle har den samme retten til å gjøre vårt syn gjeldene. Det er bare praksisen som er så antidemokratisk, infam og perfid i Ap-staten sosialdemokratiske offentlighet.

  SvarSlett