fredag 30. april 2010

H+Frp har flertall

For første gang viser mine gjennomsnittsberegninger at H og Frp har et flertall av mandatene inne.

April 2010 er så definitivt på hell. Ni partimålinger er publisert i denne måneden. Gjennomsnittet av dem gir følgende tall (endring fra mars i parentes):

Rødt 1,3 (-0,3)
SV 6,2 (-0,3)
Ap 29,8 (-1,0)
Sp 5,2 (+0,1)
KrF 5,0 (+0,1)
V 3,8 (-0,4)
H 23,7 (+1,5)
Frp 23,9 (+0,3)
Andre 1,1 (-0,2)

I sum samler de rødgrønne nå bare 41,2 prosent. Det er 6,6 prosentpoeng under nivået fra valget i fjor. Det betyr at om lag 170 000 velgere netto har flyktet fra regjeringspartiene. Det kan tolkes som at ganske mange velgere angrer på sin stemmegivning.

Høyre og Frp plukket i sum 40,1 prosent av velgerne ved valget. Nå ligger de to partiene samlet på hele 47,6. Det er først og fremst Høyre som står for den blå framgangen. Partiet er nå hele 6,5 pp over valgresultatet sitt.

Hvis tenker oss at dette ble valgresultatet, ville vi trolig endt opp med en mandatfordeling som ville sett omtrent slik ut:

SV 11
Ap 52 (-1)
Sp 9
KrF 9 (+1)
V 2 (-5)
H 42 (+3)
Frp 44 (+2)
Venstre har trynet i sperregrensen igjen, og ville mistet fem av de sju mandatene som de lå inne med forrige måned. Aps tilbakegang gir også mandattap denne måneden. Partiet tok 64 mandater ved valget i fjor og ligger nå hele 12 under dette resultatet.

Selv om Høyre og Frp nå er omtrent helt jevnstore, så ville Frp trolig plukket et par mandater mer. Det skyldes at partiet har en gunstigere geografisk oppslutning enn Høyre - sett i lys av valgsystemet. Frp belønnes for å stå sterkere i distrikene enn Høyre.

Totalt ligger de inne med 86 mandater. Det er ett mandat mer enn de trenger for å ha rent flertall. Det er historisk. Aldri tidligere har de hatt flertall på mine gjennomsnittsberegninger. For de som ønsker et helblått flertall, er det gunstig at Venstre er under sperregrensen. Da blir terskelen for heltblått flertall lavere. Ramler KrF også under, så vil terskelen senkes ytterligere. Trolig vil det da kunne være tilstrekkelig med ca 45 prosent for de to høyrepartiene.

Norge er nå altså blåere enn noen gang. Men det er valgene som teller. 

5 kommentarer:

 1. Jeg publiserer litt seinere i dag på indregard.no en analyse som viser at velgerflukten fra regjeringspartiene følger nøyaktig samme profil som etter valget i 2005. Hva er din kommentar til det?

  SvarSlett
 2. Indregard: De rødgrønne lå på 44,7 prosent på denne tiden i 2006. Ergo 3,5 pp over dagens nivå. Mao. er velgerflukten etter 09-valget vesentlig sterkere enn flukten etter 05-valget.

  SvarSlett
 3. Hei!
  Har ikke landsmøter noen effekt på meningsmålingene? En hel helg i rampelyset med stor grad av egen regi burde virke positivt? Mulig Frps landsmøte er litt for nær i tid til å plukke opp en eventuell effekt, men hva med Venstre?

  SvarSlett
 4. Arve Edvardsen3. mai 2010 kl. 22:39

  Som medlem av Høyre håper jeg virkelig ikke at H+Frp får flertall i 2013. Det ville etter min mening gitt Frp alt for stor innflytelse. Borgerlig flertall med et V eller Krf på vippen ville derfor vært å foretrekke.

  SvarSlett
 5. Tor H. Rise: Jo, landsmøter kan ha en viss effekt på opinionen. I alle fall på kort sikt. Men mitt inntrykk fra de senere årene er at de som oftest har heller lite å si - uten at jeg har finstudert dette.

  SvarSlett