torsdag 31. desember 2009

Velgertrendene i desember

Hva er vel bedre enn å avrunde 2009 med å summere opp velgerbevegelsene i julemåneden?

Mine målingsanalyser på Minerva kommer til å bli redusert til annenhver måned i "mellomåret" 2010. Derfor vil jeg annenhver måned også legge ut en litt nedstrippet analyseversjon på bloggen min i stedet.

Jeg har kun registrert seks publiserte målinger i desember (mot ca ti i en normal måned). Nedenfor finner du alle desembertallene som jeg har samlet inn.

Sprikene er denne gang spesielt store hva gjelder Rødt og Ap. Dessverre for de av dere som har sans for Rødt, så er nok Opinions 3,1 skivebom. Samme byrå bommer (som vanlig) trolig også på Ap ved at de ligger for lavt her.

Summerer jeg sammen tallene og deler på antall målinger, så kommer jeg ut med følgende gjennomsnittstall for desember måned:Effektene av Aps nedtur slo som ventet ut for fullt denne måneden. Årsaker til nedgangen, som var godt synlig mot slutten av november, gjorde jeg relativt grundig rede for sist. SV har faktisk klart å hente noen av de misfornøyde Ap-velgerne slik at de igjen har sjutallet inne. Sikkert en sårt tiltrengt opptur for et hardt presset regjeringsparti. Men siden Sp har falt om lag like mye som SV har økt etter valget, så er den samlede tilbakegangen for de tre regjeringspartiene like fullt massiv; 4,6 prosentpoeng. Dette innebærer en velgerflukt fra de rødgrønne på netto om lag 125 000 velgere.

Venstre fortsetter sine balansekunster rundt sperregrensen, mens KrF ligger flatt på det svake valgnivået. Høyre viderefører sin mer eller mindre sammenhengende opptur fra i sommer. Mens Frp omsider kan synes å ha stanset sitt fall for denne gang. Vi ser også at tross Høyres sterke vekst, så er det fortsatt litt igjen til Frps nivå. Samlet sett ligger de to høyrepartiene på 44,6 prosent. Det er 4,5 prosentpoeng over det historisk høye blå valgresultatetet på 40,1 prosent i høst.

Betyr det at Stortinget ville blitt helblått hvis det var valg i dag? Nei. Den Celius-simulerte mandatfordelingen som jeg har foretatt nedenfor viser at H+Frp ville manglet sju mandater på flertall.


Hva hvis vi senker både Venstre og KrF til 3,9 prosent slik at de begge havner under sperregrensen da? Jeg kommer da ut med to mandater for Venstre (ett i Oslo og ett i Akershus - altså som ved valget), og tre mandater for KrF (Hordaland, Rogaland og Vest-Agder). H+Frp ville fått 83 mandater og dermed manglet to på flertall. Vippepunktet ved en slik situasjon med både KrF og V under sperregrensen og et jevnbyrdig forhold mellom de to blå, synes å ligge rundt 47 prosent (f.eks. 23 til H og 24 til Frp) for et heltblått flertall. Er både Venstre og KrF over sperren, så trenger H+Frp antagelig tett på 50 prosent av stemmene for å kapre flertallet.

Det er derfor god grunn for både H og Frp å regne med både KrF og Venstre i de strategiske vurderingene inn mot valget i 2013. Jeg har tidligere hevdet at et H+Frp-flertall synes urealistisk. Det fastholder jeg, selv om muligheten nok er økt litt etter valget i høst.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar