onsdag 25. mars 2009

Setter Norges Bank renten for lavt?

Det er det betimelige spørsmålet å stille for tiden. Det var nettopp altfor lave renter over altfor lang tid som bidro til å blåse opp diverse boligbobler rundt omkring i verden, med USA som det verste eksempelet. Hvorfor skal vi nå ha enda mer av den rentepolitikken som spilte fallit? Hvorfor skal vi nok en gang forsøke å blåse mer liv i boligboblen? Hvorfor skal det ikke lønne seg å spare?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar