fredag 6. mars 2009

Dumme kvinner - del 2

I serien "Dumme kvinner" velger Aftenspostens A-magasin i dag (ikke på nett) over fire sider å henge ut de kvinnene som er så dumme at de velger såkalt deltidsarbeid framfor det smarte fulltidsarbeidet.

Under overskriften "Likestilling light" smeller journalist (eller er det desken?) Tonje Egedius til med ingressen "Etter 40 år med kvinnekamp velger norske kvinner fortsatt å passe barna, pleie de syke og stelle de eldre".
Undertittelen kunne like gjerne vært: Hvor dumme går det egentlig an å bli?

For kvinners dumhet er den underliggende røde tråden. Kvinner er dumme som velger dårlig betalte omsorgyrker i offtenlig sektor. Kvinner er dumme som velger deltid (snarere er det vel snakk om at kvinner egentlig jobber mer enn heltid. Men hjemmearbeidet teller visst ikke med..). Kvinner er dumme som bruker såpass mye tid med sine egne barn. Kvinner er dumme som tar seg av sine gamle foreldre.

Kanskje er tiden i stedet inne for å anerkjenne kvinners valg? Kanskje er tiden inne for å verdsette disse valgene også i kroner og øre? Kanskje er tiden inne for å verdsette valgene i pensjonspoeng?

Det er ikke kvinnene det er noe galt med. Det er systemet. Et system som er kvinnefiendtlig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar