fredag 26. november 2021

Avventende velgere

Få velgere har et svært negativt inntrykk av den nye regjeringen. Men det er lite stormende jubel å spore.


Den rødgrønne seieren var massiv ved høstens stortingsvalg. Valgresultatet ga grunnlag for sonderinger mellom Ap, Sp og SV. SV valgte å trekke seg ut, særlig grunnet stor avstand på miljøpolitikken. Ap og Sp fortsatte med forhandlinger. Forhandlingene munnet ut i Hurdal-plattformen og maktskifte. Ap fikk 11 statsråder i den nye regjeringen og Sp åtte.

Støre-regjeringen har nylig lagt fram sine endringer i den avgåtte Solberg-regjeringens siste budsjett. Her angir de noe av den retningen som Ap+Sp har tenkt å styre i. Muligens i skyggen av presidentfall og etterforskning av diverse representanter for mer enn tvilsomme pendlerbolig-saker, blir det nå budsjettforhandlinger på Stortinget. SV har gått høyt ut og krevd betydelige endringer både hva gjelder sosial profil og miljø. Det kan bli krevende å finne løsninger, men løsninger finner de nok.  


Dette er mitt analysebrev nr 50 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere.

Både og
Hva synes velgerne om den nye regjeringen? Det ønsket jeg å finne ut av, så jeg ba målebyrået Sentio stille spørsmålet «Hva er ditt inntrykk av den nye Ap+Sp-regjeringen?». Undersøkelsen ble gjennomført på telefon blant et representativt utvalg på 1 000 personer over 15 år. Intervjuene ble foretatt i perioden fra 9. - 15. november. Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi. Seks svar var mulige: «Svært negativt inntrykk, noe negativt, både og, noe positivt, svært positiv og vet ikke». Jeg vurderte å droppe «både og» for å tvinge velgerne til å ta stilling i positiv eller negativ retning, men fant ut at det blir mest dekkende opinionsbilde hvis denne mellom-kategorien er med.

Under finner du svarfordelingen:Svakt positivt
Det er få velgere som har en sterk oppfatning i positiv eller negativ retning. Hovedtyngden av svarene befinner seg i sjiktet mellom noe negativ og noe positivt. Samtidig ser vi at det er om lag dobbelt så mange som har et noe positivt inntrykk framfor noe negativ. Det tyder på at det finnes et visst popularitetspotensial for denne regjeringen.

Likevel er «både og» det svaret som stikker seg klart mest fram. Legger vi til de som har svart «vet ikke», så kan vi si at rundt halvparten av velgerne ikke har gjort seg opp noe inntrykk av regjeringen i hverken positiv eller negativ retning. Det kan være et tegn på at det har gått for kort tid siden regjeringsskiftet, man har ikke rukket å få dannet seg noe inntrykk ennå. Men det kan også tolkes som et signal om at man i bunn og grunn er avventende til regjeringen.

Dette er mitt analysebrev nr 50 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere.


Frp-velgerne mest skeptiske
I en pluss-utgave førstkommende tirsdag skal jeg ta for meg bakgrunnstallene i undersøkelsen. Men jeg kan røpe at det er Frps velgere som er mest skeptiske til regjeringen, etterfulgt av Venstre sine velgere. Ikke helt overraskende er det Ap- og Sp-velgerne som er mest positive. Det er kanskje litt mer oppsiktsvekkende at Sp-velgerne er hakket mer positive enn Ap. Med tanke på at Ap fikk statsministeren, er det klart største partiet av de to og med flest statsråder, så kunne en tenke seg at det var motsatt. SVs uttreden bidro dog trolig til at Sps velgere vurderer regjeringen mer positivt, mens en del av Aps velgere som tilhører partiets venstreside, kanskje er urolig for at sentrumprofilen blir for sterk.
 

                                                  Tegning: Egil Nyhus                    


Greie tall. Butter det neste høst?

I sum er dette helt greie tall for regjeringen, men de hadde nok gjerne sett at det var mer entusiasme å spore i den startfasen som de er inne i nå. Noen pangstart har det åpenbart ikke vært. Støre-regjeringen får nok noen uker, og kanskje måneder, på seg for å øke populariteten og bruke momentum etter valgseieren til gjennomføre noen tydelige grep. Men når vi kommer inn mot sommeren 2022 og ikke minst budsjetthøsten neste år, så kan det begynne å butte – med mindre regjeringen leverer over forventning.

Inntil videre tyder det på at velgerne vil vente og «se hva som skjer».Dette er mitt analysebrev nr 50 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere.
   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar