tirsdag 22. juni 2021

H og Sp størst i sju-åtte kretser hver

I hovedbrevet fredag 18. juni gikk jeg igjennom stillingen i de fire største valgkretsene Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland. I dette plussbrevet skal jeg ta for meg de øvrige 15 kretsene. I samtlige kretser har jeg laget en beregning over oppslutningen og mandatfordelingen. Beregningen er basert på nasjonale snittall for juni, lokale målinger og valghistorikk.


Jeg har også beregnet utjevningsmandater, med utgangspunkt i at R og MDG er over, KrF og V er under sperregrensen. Minner om at dette er øyeblikksbilder. Opinionsendringer vil endre tall og vurderinger etter hvert som vi nærmer oss valget.
      
 

Låst i Sør-Trøndelag
Alle de rødgrønne partiene står sterkere i Sør-Trøndelag enn landssnitt. Mens det er omvendt for alle de borgerlige. Et interessant punkt blir hvorvidt indre strid i Trøndelag Ap vil kunne føre til relativt sterkere tilbakegang her enn andre steder i landet. Ap bør uansett kunne bli størst i kretsen, mens Sp og H ser ut til å slåss om å bli nr 2.

Dette er et utdrag av mitt analysebrev plussbrev nr 5 i 2021. Mine plussbrev kommer ut ca en gang pr mnd. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (12 mnd) til 92237487 eller bruke konto nr 97101646878 og oppgi e-post.

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Juni-prognose 21   

5,1

8,6

26,8

19,2

5,0

2,2

2,6

18,7

7,8

4,0

Valg 17

2,9

7,7

32,8

10,7

3,9

2,7

4,1

20,7

11,7

2,8

Mandater

1u
(+1)

1

3
(-1)

2
(+1)

 

 


(-1)

2

1

 


Ap ligger an til å tape ett av sine fire mandater og bli stående igjen med tre. Mens Sp kan doble sin beholdning fra en til to. V kan miste sitt utjevningsmandat, dette kan overtas av Rødts Hege Nyholt. MDG er trolig Rødts sterkeste «utjevningsutfordrer», gitt at begge klarer sperren. Jeg minner om høy usikkerhet ved beregning av utjevningsmandater.    

Aps Kirsti Leirtrø holder siste distriktsmandat i kretsen på min beregning. Sps Maren Grøthe ligger nærmest dette, men hun er likevel ganske langt unna. Sør-Trøndelag ser m.a.o. ganske låst ut – spenningen virker hovedsakelig å kretse rundt hvem som får utjevningsmandatet.

6-4 rødgrønt i 2017 kan økes til 7-3 nå.   

 

Mandatrekkefølge Sør-Trøndelag 2017

Mulig mandatrekkefølge Sør-Trøndelag 2021

1. Trond Giske, Ap, 51, Trondheim
2. Linda Helleland, H, 40, Klæbu
3. Eva Kristin Hansen, Ap, 44, Trondheim
4. Sivert Bjørnstad, Frp, 27, Trondheim
5. Heidi Greni, Sp, 55, Holtåen
6. Mari Lønseth, H, 26, Trondheim
7. Jorodd Asphjell, Ap, 57, Orkdal
8. Lars Haltbrekken, SV, 46, Oslo
9. Kirsti Leirtrø, Ap, 54, Ørland
10u. Jon Gunnes, V, 61, Trondheim

1. Eva Kristin Hansen, Ap, 48, Trondheim
2. Ola Borten Moe, Sp, 45, Trondheim
3. Linda Helleland, H, 44, Trondheim
4. Jorodd Asphjell, Ap, 61, Orkdal
5. Heidi Greni, Sp, 59, Holtåen
6. Mari Lønseth, H, 30, Trondheim
7. Lars Haltbrekken, SV, 46, Oslo
8. Sivert Bjørnstad, Frp, 31, Trondheim
9. Kirsti Leirtrø, Ap, 54, Ørland
10u. Hege Nyholt, R, 43, Trondheim
Nærmest:
1. Maren Grøthe, Sp, 20, Melhus

 

Sp størst i Nordland
Sp ser ut til å gjøre ekstra store innhogg i Aps tidligere velgermasse og kan bli størst i Nordland. Også SV og R er relativt vasse i kretsen, mens regjeringspartiene og MDG sliter. Frp viser derimot en ganske sprek tendens på lokalmålingene her og ser ut til å kunne gjøre det klart skarpere enn eget landsnivå.

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

KrF

V

H

Frp

Andre

Juni-prognose 21

5,0

8,5

20,2

25,5

2,6

2,0

2,1

17,5

13,5

3,1

Valg 17

2,9

7,0

26,0

18,6

2,2

2,4

2,6

20,2

16,5

1,6

Mandater

1u
(+1)

1

2

2

 

 

 

2

1
(-1)

 


Til tross for at Frp ligger an til en relativt sett begrenset tilbakegang i Nordland, kan de ryke på mandattap og bli stående med kun en representant. SVs Mona Fagerås kan veksle om sitt utjevningsmandat fra 2017 til et distriktsmandat. Jeg har Rødts Geir Jørgensen inne på utjevning.

Det er i øyeblikket Høyres andrekandidat Marianne Kvensjø som innehar sistemandatet på min beregning. Nærmest henne ligger Trine Fagervik (Sp). Men også Frps Hanne Søttar bør regnes inn i den kampen.

5-4 rødgrønt i 2017 kan bli til 6-3. 

Mandatrekkefølge Nordland 2017

Mulig mandatrekkefølge Nordland 2021

1. Eirik Sivertsen, Ap, 46, Bodø
2. Margunn Ebbesen, H, 55, Brønnøy
3. Wilfred Nordlund, Sp, 29, Sortland
4. Kjell-Børge Freiberg, Frp, 46, Hadsel
5. Åsunn Lyngedal, Ap, 49, Narvik
6. Jonny Finstad, H, 51, Vestvågøy
7. Siv Mossleth, Sp, 50, Saltdal
8. Hanne Dyveke Søttar, Frp, 52, Vefsn
9u. Mona Fagerås, SV, 45, Vestvågøy

1. Siv Mossleth, Sp, 54, Saltdal
2. Bjørnar Skjæran, Ap, 51, Lurøy
3. Bård Ludvig Thorheim, H, 45, Bodø
4. Dagfinn Olsen, Frp, 55, Lødingen
5. Wilfred Nordlund, Sp, 33, Sortland
6. Mona Nilsen, Ap, 48, Narvik
7. Mona Fagerås, SV, 45, Vestvågøy
8. Marianne Dobak Kvensjø, H, 41, Narvik
9u. Geir Jørgensen, R, 49, Hadsel
Nærmest:
1. Trine Fagervik, 38, Sp, Leirfjord
2. Hanne Dyveke Søttar, Frp, 56, Vefsn

Dette er et utdrag av mitt analysebrev plussbrev nr 5 i 2021. Mine plussbrev kommer ut ca en gang pr mnd. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (12 mnd) til 92237487 eller bruke konto nr 97101646878 og oppgi e-post.

1 kommentar: