onsdag 30. juni 2021

Solid kvinnerekord

Juni-prognose Stortinget 2021-25: 49 prosent kvinner. Snittalder 46 år. 65 nyvalgte. Vest-Agder eneste borgerlige krets.


De siste par ukene har jeg gått inn i situasjonen i valgkretsene. På det overordnede plan virker landstrendene å gjennomsyre bildet også lokalt. Dette er ikke overraskende, slik er det som regel ved alle valg – ikke minst Stortingsvalg. Det betyr at når du setter deg ned foran TV-skjermen valgkvelden i september, så vil du stort sett se samme mønster overalt: Minus i omtrent alle valgkretser for partier med nasjonal tilbakegang. Og pluss i alle kretser for partiene med nasjonal framgang. I øyeblikket ligger Sp, MDG, SV og R an til å plusse. Og Ap, H, Frp, KrF og V ser ut til å bli taperne – målt i oppslutning. 

Dette er mitt analysebrev nr 26 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 

Det finnes dog noen interessante nyanser. Som at H virker å klare seg best i de mest folkerike kretsene. Særlig Oslo, Akershus, men også Hordaland og Rogaland. «Bunads-Høyre» ser ut til å stå svakere i mot, ikke minst i de kretsene der Sp er som skarpest. Dette kan henge sammen med at Sp er en sterkere velgerkonkurrent her, mens konkurransen for H er labrere i de mest urbane strøkene. Som i sin tur kan bunne i at urbane velgere generelt er mer fornøyd med H og regjeringens politikk enn rurale velgere. Pandemi-håndtering kan være et stikkord.

Sps framgang, målt i prosent, er sterkest der de står svakest. Som Oslo. Noe som indikerer bredden i framgangen. Men målt i prosentpoeng peker Nord-Norge, Trøndelag og Innlandet seg mest positivt ut for Sp. Dette er også områdene der Ap virker å få sterkest tilbakegang.
    
65 nye?
Partiene har i hovedsak plassert folk med stortingserfaring som sine toppkandidater gjennom nominasjonsprosessene. Nye ansikter er satt opp på mer usikre plasser lenger ned. Selv om det finnes unntak som Jon-Ivar Nygård (Ap) i Østfold, Marte Mjøs Persen (Ap) i Hordaland og Erling Sande (Sp) i Sogn og Fjordane. Likevel ser andelen nyvalgte ut til å bli høyere enn det jeg trodde i fjor sommer/høst. På min beregning nå ligger det 65 nye ansikter inne og 104 gjenvalgte. Men da regnes alle som ikke ble valgt som direkte representant i 2017 som nye, selv om dette bl.a. teller erfarne folk som Carl I. Hagen og Ola Borten Moe.

En «Ny-andel» på opp mot 40 prosent er på linje med foregående valg. Og synes å være et uttrykk for en god balanse mellom nytt blod og erfaring.  Sogn og Fjordane peker seg ut - der vil samtlige fire på benken kunne bli nye. Sør-Trøndelag blir ikke ny ved årets valg med kun to av ti nye. 
 

Rødgrønt overtak over nesten hele linja
Sp virker å kunne plusse på med ett mandat i nesten alle valgkretser. Mens særlig Ap og Frp har sin fulle hyre med å holde på mandatene de vant i 2017, i flere kretser ligger de an til tap. Ellers er det et mønster at «sperregrensepartiene» KrF, V, MDG og R primært må håpe på distriktsmandat i de fire mest folkerike kretsene der innslagspunktene er lavest. Det finnes kun ett unntak fra dette og det er KrF som har reell mulighet på distriktsmandat i Vest-Agder. 

 
Når det gjelder blokkene, så ligger rødgrønn forbedring inne i så godt som alle kretser. Jeg finner nå kun en krets som pt. har et forventet borgerlig mandatflertall. Og det er (igjen) Vest-Agder. Selv i normalt sterke borgerlige kretser som Akershus, Rogaland, Hordaland og Vestfold ser det nå ut til å gå mot uavgjort eller endog knapt rødgrønt overtak.   
  
Dette er mitt analysebrev nr 26 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 

Fra O til 49 på 100 år
I 1921 ble Karen Platou (H) den første faste, innvalgte kvinnen på Stortinget. Kvinneandelen lå lavt lenge, men skjøt i været på 70- og 80-tallet, før det flatet ut på rundt 40 prosent. I 2017 ble andelen 41 prosent, det er høyest til nå. Etter mine beregninger ligger det an til et markant kvinneløft i år og en andel på nesten 49.   

I Frps kommende stortingsgruppe ser det ut til at kun 2 (av 19) representanter blir kvinner. Med en tilnærmet 50-50-fordeling der, ville det blitt ganske klart kvinneflertall på Tinget.
     

Fra Platou til Pettersen?
Snittalderen blant stortingsrepresentantene virker å havne på 46 år. På det nivået har det ligget stabilt de siste 30 årene. Vi må tilbake til 60-tallet for å finne valg der snittalderen lå over 50. Middelaldrende dominerer og er betydelig overrepresentert, mens både unge og eldre er underrepresentert på Tinget. Du finner for øvrig det samme mønsteret i Regjeringen, bare enda sterkere og tydeligere.

Aust-Agder og Nord-Trøndelag ser ut til å få de eldste benkene. Hedmark, Sogn og Fjordane, Rogaland og Troms de yngste. Carl I. Hagen kan bli eldst med 77 år. Oda Pettersen (MDG) ligger an til å bli den yngste representanten med sine 22 år.


Hun kan dermed bli et 2021-symbol på det som startet med Platou for 100 år siden.Dette er mitt analysebrev nr 26 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar