søndag 1. november 2020

En av tre nordmenn tror Trump vinner

Medieinteressen for tirsdagens presidentvalg i USA er formiddabel. Det er nærmest "vegg til vegg-dekning" i alle kanaler. Man skulle tro at mange lesere og seere har gått lei. Men i en web-undersøkelse av 1 000 norske respondeter som er utført av målebyrået Syno i perioden 15. -20. okt, som jeg har fått tilgang til, oppgir over halvparten at de er interessert i valget. Dette indikerer at det faktisk finnes et stort og reelt informasjonsbehov blant nordmenn som mediene dermed ivaretar. Det finnes ingen andre valg i noe land, med unntak for vårt eget, som er i nærheten av en tilsvarende interesse.

         Flertallet støtter Demokratene
Hovedmønsteret i svarene er som ventet. Demokratene har langt mer støtte her til lands enn Republikanerne noe som bunner i at de fleste nok ser på deres politikk som noe langt til høyre for både H og Frp. Jeg merker meg likevel at nesten halvparten svarer at de enten ikke sympatiserer med noen av de politiske sidene i USA eller ikke vet.

Når respondetene spørres om hvem de ønsker skal vinne, så øker andelen favør Demokratene/Biden. Av de som har gjort seg opp en mening om hvem de ønsker skal vinne, så svarer over åtte av ti Biden.

Unge håper og tror mest på Trump

Det er imidlertid langt flere som tror at Trump vinner enn som håper det samme. Hele en av tre som har en oppfatning om hvem de tror på, svarer Trump. Med tanke på at Biden leder klart på målingene og har gjort det lenge, er denne andelen overraskende høy. Kanskje er mange farget i sine svar av det som skjedde i 2016 da Trump vant, til tross for at Hillary Clinton ledet på målingene. Men Bidens ledelse er mye større nå enn det Clintons var på samme tid, og målebyråene har trolig forbedret sine metoder, særlig i "Rustbeltet" Pennsylvania, Michigan og Wisconsin,der de bommet sist.

Bakgrunnstallene indikerer at unge og Oslo-folk har størst tro på Trump som vinner.  Det er også blant unge man finner høyest sympati med Republikanerne og Trump. Hvilket i så fall bryter noe med forventningene. Her må vi dog ta forbehold om få respondenter på nedbrutte tall og dermed økte feilmarginer.
 

Bidens sjanser øker
Hvordan går presidentvalget? Jeg publiserte mine forhåndsstips for en uke siden og velger å stå ved dem. De gir totalt 291 valgdelegater til Biden og 247 til Trump og dermed seier til Biden. Men jeg synes det ser enda et hakk lysere ut for Biden nå, siden vi er mye nærmere valgdagen og han fortsatt har en klar ledelse på målingene. Og er nå på nippet til å gi også North Carolina til Biden.  
  


Kan få over 300 valgdelegater
Mitt tips bygger på en om hypotese om at den sittende presidenten, som jo ofte blir gjenvalgt til en periode nummer to i USA, mobiliserer de usikre velgerne best i sluttfasen. Og at disse velgerne bikker stater som Georgia, Florida, Iowa og North Corolina, som nå ser jevnest ut, til Trumps fordel. Men dette vil likevel ikke være nok fordi han virker å ha for langt fram i Pennsylvania, og kanskje også Arizona, to stater som han trenger for å få flertall. Michigan og Wisconsin, som Trump vant i 2016, virker å være klart i Bidens hender. Slår ikke denne hypotesen til, så blir Bidens seier klarere enn min predikasjon, for da vil flere av de nevnte statene i stedet gå til Biden.

Biden har minst 80 prosent sjanse til å vinne presidentvalget, slik jeg ser det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar