lørdag 7. november 2020

Innslagspunktene

 Hvor mange velgere trengs for å bli representert på Stortinget?


Det er et spørsmål jeg ofte får. For å besvare spørsmålet, trenger vi å kjenne til hvilke forutsetninger som gjelder for fordeling av mandater. Vi har 150 distriktsmandater til fordeling i våre 19 valgkretser ved neste års stortingsvalg. Distriktsmandatene fordeles på hver valgkrets etter en formel der hver innbygger i kretsen teller 1 poeng og hver kvadratkilometer teller 1,8 poeng (arealfaktor). Fordelingen justeres i takt med befolkningsutviklingen hvert 8. år. Og ble sist justert ved 2013-valget, hvilket betyr at det neste år er dags for ny justering.

Dette er et utdrag fra mitt analysebrev nr 32/2020. Mine brev kommer hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post

Partiene tildeles stortingsmandater i hver valgkrets ut i fra antallet stemmer de får (forholdstall). Norge benytter en modifisert oddetallsmetode (St. Lagüe) med deletallsrekken 1,4, 3, 5, 7 for å finne ut hvor mange mandater hvert parti skal tildeles. Det første delingstallet på 1,4 representerer en "sperredivisor" som favoriserer store partier.

Hva som skal til for å komme på Stortinget i andel prosent og antall stemmer, vil variere etter hvor mange mandater som valgkretsen har til fordeling og hvordan stemmefordelingen mellom partiene er. Dette medfører at man aldri kan predikere et innslagspunkt på desimalen fordi dette svinger. Men generelt kan vi si at jo flere mandater valgkretsen har til fordeling, jo lavere blir innslagspunktet.  

I tabellen nedenfor har jeg anslått de antatte innslagspunktene i alle 19 valgkretser, avrundet til nærmeste halve prosent. Dette er et øyeblikksbilde basert på nedbrutte tall av snittet av de nasjonale november-målingene. Antall stemmer som trengs er et ca. anslag. Mandatene gjelder kun de 150 distriktsmandatene. De 19 utjevningsmandatene er dermed holdt utenfor, her gjelder andre regler.    Innslagspunktene er ikke faste og vil kunne endre seg etter hvert som styrkeforholdet mellom partiene endrer seg. Den faktiske terskelen for mandat på valgdagen 13. september 2021 kan komme til å bli
både høyere og lavere enn mine tall viser.

Men en brukbar pekepinn bør de kunne gi.


Dette er et utdrag fra mitt analysebrev nr 32/2020. Mine brev kommer hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar