tirsdag 20. oktober 2020

110 representanter gjenvelges?

Nominasjonsstillingen og mandatsituasjonen i våre 19 valgkretser foran Stortingsvalget 2021 viser et rikspolitisk landskap i kontinuitet og endring.    


Nominasjonsprosessene skrider stadig fram, riktignok i noe ulik takt fra parti til parti og valgkrets til valgkrets. Du får nå en statusrapport fra alle kretser og partier som i øyeblikket ligger an til stortingsmandater. Informasjonen bygger på kilder jeg har snakket med, offentlig tilgjengelig informasjon og egne utregninger. Gjennomsnittet av de fem nasjonale målingene i oktober er brukt som utgangspunkt for å bryte opinionstallene ned på de 19 valgkretsene. Husk at det du leser er et øyeblikksbilde. 

Dette er et lite utdrag fra mitt plussanalysebrev nr 3/2020. Brevet inneholder komplett oversikt over alle 19 valgkretser. Du kan abonnere ved å Vippse 200 kr (halvt år) eller 300 kr kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Ønsker du kun tilgang til denne enkeltutgaven, så koster det 50 kr. Plussbrevene gis ut ca en gang pr mnd. 

Akershus: Frp og Rødt i kamp om sistemandatet

H 5, Ap 5, Frp 3, Sp 1, SV 1 og V 1 ble fordelingen sist. Ap tok sistemandatet, mens H plukket utjevningen. Akershus får to flere mandater denne gang, slik at det er 18 faste mandater til fordeling pluss ett utjevningsmandat.

Her ser det nå ut til at H kan ta seks mandater. Aps femtemandat kan ryke, i så fall blir de stående igjen med 4. Frps tredjemandat er i fare – de kan havne på to. Sp ser ut til å doble sin beholdning til 2, V har sitt ene greit inne, SV ligger an til å holde sitt mandat med god margin og MDG ser også ut til å plukke ett mandat. Kampen om sistemandatet står i øyeblikket mellom Rødts førstevalg og Frps kandidat nr 3. H ligger inne på utjevning pt.

Jan Tore Sanner, Tone Trøen og Henrik Asheim er udiskutabel topptrio for H. Anne Kristine Linnestad har taket på fjerdeplassen, mens Turid Kristensen ser ut til å kunne bekle femteplassen. Hårek Elvenes og Kari Sofie Bjørnsen kjemper om 6. Håkon Snortheim er aktuell til 7. plassen, det samme er Tonje Anderson Olsen. Aps nominasjonskomite har som ventet fremmet forslag om renominasjon av Anniken Huitfeldt, Sverre Myrli, Tuva Moflag og Åsmund Aukrust. Det har vært knyttet mer spenning rundt 5. plassen, her er Mani Hussaini foreslått. Hans Andreas Limi er klar favoritt til å inneha førsteplassen i Frp. Liv Gustavsen er foreslått på 2., med Himanshu Gulati på 3. Både andre- og tredjeplassen blir det trolig kamp om. Anette Elseth, Lone Kjølsrud og Tom Staahle er navn som kan blande seg inn.       

Venstre stiller felles liste i Østfold, Akershus og Buskerud. Den kommer til å toppes av Abid Raja, etterfulgt av Solveig Schytz. Kirsti Bergstø er favoritt til førsteplassen i SV. Sigbjørn Gjelsvik er klart førstevalg i Sp. Else Marie Rødby er innstilt som nummer to, men kan få kamp av Kari Prestrud. I Rødt kommer Marie Sneve Martinussen til å bli nominert på topp. MDG kjører fram partileder Une Bastholm øverst. Ida Lindtveit Røse er favoritt i KrF.

Oslo: Tetzschner forgår, Bøhler består?  
H 5, Ap 5, Frp 2, SV 2, V 2, R 1 og MDG 1 tok de faste mandatene. V tok sistemandatet. H vant utjevningsmandatet. Oslo får ett mandat ekstra neste år og dermed 19 faste + 1 utjevning.

H ser ut til å kunne holde sine 5. Ap trøbler derimot med sitt femtemandat. Frp sliter med å holde sitt andremandat, men kan klare det. SV ligger greit inne med 2, og både MDG og Rødt kan komme til å doble sin Oslo-beholdning fra 1 til 2. V sliter med å holde sitt andremandat, dette er meget tynt inne på mine beregninger nå. Både Ap, H og Sp kan fighte om dette. Sp ligger inne på utjevning i skrivende stund.

Sterk kamp om plassene i Høyre, men Ine Marie Eriksen Søreide og Nikolai Astrup er klar toppduo. Michael Tetzschner kan bli vraket som nr tre til fordel for Heidi Nordby Lunde. Mudassar Kapur er et mulig 4. valg, mens Stefan Heggelund, Mathilde Tybring Gjedde og Camilla Strandskog er trolig de heteste navnene til plassene bak. Kun Jonas Gahr Støre er bankers i Oslo Ap. Kamzy Gunaratnam kan klare 2. plassen, mens Espen Barth Eide og Frode Jacobsen antagelig gjør opp om 3. plassen. Siri Staalesen og Zaineb Al-Samarai er også med i kampen om plasser høyt oppe, men Trine Lise Sundnes har kastet seg inn med full kraft og kan gå forbi dem begge. 

I Frp blir det Siv Jensen på 1., Christian Tybring Gjedde som nummer 2 og Carl I. Hagen på 3. I Venstre er Guri Melby et åpenbart førstevalg og Ola Elvestuen en høyst trolig toer. Kari Kaski er selvskreven på topp i SV. Annenplassen står mellom Andreas Unneland, Marian Hussain og Petter Eide. I MDG er Lan Marie Berg et opplagt førstevalg, mens Rasmus Hansson har kastet seg inn i kampen om 2. plassen. Han kan få den, men Hulda Holtvedt bør ikke undervurderes. Rødt velger selvsagt Bjørnar Moxnes som 1. Seher Aydar blir trolig 2. Jan Bøhler foretok et mye omtalt partibytte fra Ap til Sp nylig og kommer til å bli Sps frontkandidat.   

Hedmark: Kan Sp ta halve benken?
Distriktsmandatene fordelte seg med Ap 2, Sp 2, H 1 og Frp 1 forrige gang. Sp tok sistemandatet, mens SV plukket opp utjevningen. 

Ap ser ut til å beholde sine to. Det samme gjelder Sp, men partiet er nå også oppe og lukter på tre. H ser ut til å beholde sitt mandat med fin margin. Frp har problemer med å holde sitt ene og kjemper en hard kamp med Sp om sistemandatet. SV holder utjevningsmandatet.

Anette Trettebergstuen og Nils Sandtrøen er foreslått som hhv. 1 og 2. Anna Molberg har festet et grep om førsteplassen i H. Trygve Slagsvold Vedum er selvsagt nummer en i Sp, med Emile Mehl som trolig toer og Per Martin Sandtrøen som nummer tre. Dermed kan det bli to brødre på Hedmark-benken fra hvert sitt parti. Tor Andre Johnsen renomineres på topp i Frp. Mens Karin Andersen atter en gang er SVs førstevalg her.   

Oppland: Carl I. Hagen mister Frps mandat?
Distriktsmandatene fordelte seg på nøyaktig samme måte i Oppland som i Hedmark: Ap 2, Sp 2, H 1 og Frp 1. Sp tok sistemandatet, mens V vant utjevningsmandatet. Kretsen mister ett mandat neste år, slik at det vil være fem faste mandater til fordeling, samt utjevningsmandatet.

Både Ap og Sp ser ut til å holde sine to mandater enkelt, mens H beholder sitt ene. Det betyr at Frps mandat ryker. Jeg har MDG inne på utjevning nå.
 

Rigmor Aaserud og Rune Støstad blir hhv. 1 og 2 i Ap. Kari-Anne Jønnes er foreslått på førsteplass i H, hun har en reell utfordrer i Hanne Velure. Sp nominerer Marit Strand øverst, etterfulgt av Bengt Fasteraune. Karina Ødegård er innstilt som nummer 1 for MDG. I Frp er Carl I. Hagen foreslått øverst, men han må i kampvotering mot Wenche Almestrand. Tror Hagen tar det, men det kan bli ganske jevnt.


Dette er et lite utdrag fra mitt plussanalysebrev nr 3/2020. Brevet inneholder komplett oversikt over alle 19 valgkretser. Du kan abonnere ved å Vippse 200 kr (halvt år) eller 300 kr kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Ønsker du kun tilgang til denne enkeltutgaven, så koster det 50 kr. Plussbrevene gis ut ca en gang pr mnd. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar