torsdag 16. juli 2015

Analyse av Follo, Akershus vest og fylkestinget

Høyre er favoritt i seks av åtte kommuner i Follo og Akershus vest. Partiet har også et grep om fylkestinget. Men Ap kan få til maktskifte et par steder, og MDG kan gjøre brakvalg i bl.a. Nesodden og Ås.  

Follo-regionen er blåere enn Romerike, men ikke så blå som Akershus Vest. I fire av kommunene (Vestby, Ski, Frogn og Oppegård) har Høyre ordføreren (fem hvis vi regner inn Enebakk). La oss se litt på situasjonen i disse kommunene, under to måneder igjen til valget.

Vestby: Høyre ble største parti sist med 38 prosent. Ordfører John Ødbehr har styrt på basis av støtte fra Frp, KrF og Venstre. Han går for gjenvalg, men det har vært en del misnøye internt under hans ledelse, noe som foreløpig har kuliminert med at flere har brutt ut av partiet og dannet en Bygdeliste. Det blir interessant å se om den kan få styrke nok til å spille en maktrolle. Dette er en kommune hvor MDG kan gjøre det bra og komme inn med ett eller to mandater. Ingen lokalmålinger å støtte vurderingene på her, men det vi har av annen info tyder på at Vestby er åpen. Jeg har et hårfint borgerlig flertall på mine prognosetall og gir et tynt tips i retning Ødebehr, men svekker turbulensen i Høyre partiet vesentlig, så kan det bli et flertall for en mulig allianse av Ap+MDG+SV+Sp (+ evt. Bygdelisten), dette vil i så fall åpne for Aps Tom Ludvigsen.

Ski: Også i Ski ble Høyre største parti med 35 prosent. Ordfører Anne Kristine Linnestad styrer på grunnlag av støtte fra Frp, KrF og Pensjonistpartiet. Denne konstellasjonen har mulighet til å beholde flertallet, men på mine prognosetall er flertallet deres borte. Jeg har Venstre på vippen, og i så fall blir deres veivalg avgjørende for maktsituasjonen i kommunen. Har foreløpig ikke informasjon om hva Ski Venstre kan tenkes å gjøre i en slik situasjon, men jobber med å framskaffe det (vet du noe, så tips meg gjerne). Aps frontkandidat Tuva Moflag er dermed slett ikke ute av dette, men jeg holder foreløpig en liten knapp på fortsatt Høyre-styre. Imøteser første lokalmålingen herfra med stor interesse.

Erik Lundeby kan bli en joker
Frogn: Høyre størst også her med 32 prosent. Ap svake og fikk under 24. Derimot er dette en sterk Venstre-kommune, partiet fikk 16 prosent sist. Ordfører Thore Vestby (H) beholdt makten og har samarbeidet med både Frp og Ap. Vestby har frasagt seg gjenvalg, og Odd Slåke skal forsøke videreføre Høyre-kjedet. En lokalmåling i april peker i retning av at det blir jevnt mellom Høyre og Ap om å bli største parti. Frogn er også en kommune der MDG kan komme til å gjøre det bra. Hvis vi legger en klassisk borgerlig-rødgrønn blokktenkning til grunn, så peker alt i retning fortsatt klart borgerlig flertall, noe som gjør Slåke til relativt klar favoritt. Men den lokalpolitiske verden i Frogn, som mange andre steder, er ikke fullt så forutsigbar, og Venstres veivalg er derfor svært interessant. For de som liker å spille på høyoddsere, så var Betsson/Nordicbet 85 i odds på Erik Lundeby (V, bildet) som ny ordfører svært fristende, for han kan fort bli en joker med nok et godt Venstre-valg. Men oddsen er i skrivende stund falt ned til 5,5.. Rita Hirsum Lystad (Ap) kan ikke utelukkes, men Slåke bør ta dette.  

Oppegård: 48 prosent og rent Høyre-flertall i mandater her sist. Ildri Løvaas beholdt ordførervervet med god margin. Høyre-representanten Geir Aage Amundsen børt imidlertid med sitt parti, og har sittet som uavhengig representant de to siste årene, slik at Høyre i praksis ikke har hatt rent flertall. Men partiet har samarbeidet bra med Frp, KrF og Venstre i perioden. Skulle Høyre nasjonalt falle med den kraften som det pr i dag ligger an til, så skal det mye til at de beholder det rene flertallet her. Det lukter klart borgerlig flertall, så alt annet enn fire nye år med Høyre-styre vil være overraskende, selv om Løvaas har frasagt seg gjenvalg og er erstattet av Thomas Sjøvold som toppkandidat. Sjøvold er derfor massiv favoritt. Foreløpig dessverre ingen lokalmålinger herfra.

Ås: Hhv. 30 og 25 prosent til Ap og H her sist. Dernest fire jevnstore partier i SV, Frp, Sp og V som alle fikk 9-10 prosent. Johan Alnes (Ap) beholdt ordførervervet, til tross for en liten tilbakegang for hans parti. Sp fikk varaordføreren. I tillegg har SV, Venstre og Frp vært en del av maktgrunnlaget. Alnes ønsker ikke fortsette, og etter et usedvanlig jevnt oppgjør i nominasjonsprosessen, ble Ola Nordal partiets nye toppkandidat. MDG fikk seks prosent i Ås ved stortingsvalget i 2013 og kan komme til å gjøre et sterkt lokalvalg. Nordal gjelder som ordførerfavoritt til å videreføre Ap-styret. Høyres Hilde Kristin Marås er hans fremste utfordrer, men hun har et godt stykke fram, slik jeg vurderer det. Og så er det tre små jokere her i Marianne Røed (Sp), Jorunn Nakken (V) og Øystein Milvang (MDG). Har ennå ikke sett en lokalmåling herfra.  

Nesodden: Omtrent dødt løp mellom Høyre og Ap om å bli størst i 2011 med rundt 27 prosent hver. Nesodden har lenge vært en sterk SV-kommune og partiet fikk 17 prosent sist. Men SV fikk hele 30 prosent i 2003 og viser dermed en klart fallende tendens. Mange tidligere SV-velgere på Nesodden er antagelig i ferd med å flokke seg om MDG, som forventes gjøre et brakvalg her. En lokalmåling i mars målte dem til 12 prosent og vippeposisjon. Mine prognosetall peker også i retning av MDG på vippen. Velger de et samarbeid med Ap, så blir det høyst sannsynlig fire år til med Nina Sandberg (Ap) som ordfører. Men kommer Erik Aadland og Høyre på tanken om å tilby MDG ordførervervet for å få til et maktskifte, så kan Øyvind Solum fort bli en svært ettertraktet mann..


Akershus Vest er og blir en Høyre-bastion. Men her blir det også interessant å se hvilken kraft MDGs frammarsj kan få.

Asker : 52 prosent og rent Høyre-flertall her sist. Med nasjonal Høyre-nedgang blir det tøft å gjenskape dette ved årets valg. Men 40-tallet bør være klart innenfor rekkevidde, og Lene Conradi bør greit kunne sikrefire nye ordførerår via støtte fra Frp og/eller KrF/Venstre.


Budstikka presenterte i juni en måling, tatt opp av Infact, basert på 600 respondenter både fra Bærum og Asker. Det viste seg at kun 200 av respondentene var fra Asker, noe som ga enorme feilmarginer (+-7 prosentpoeng) og et altfor tynt grunnlag å basere et barometer på. Redaktør Kjersti Sortland forsvarte seg på Twitter med at "Feilen oppstod da Infact selv brøt tallene ned på kommunenivå de oversendte oss". Men dette holder ikke, og vi må vente til de kommer med en skikkelig måling for å kunne vurdere om eventuelle særegne lokale valgvinder i Asker kan gjøre seg gjeldende.      

Bærum: 51 prosent og også her rent Høyre-flertall ved 2011-valget. En lokalmåling fra februar viser at Høyre kan klare å gjenta bedriften. Jeg har derimot Høyre på et lavere 40-tall på min beregning nå. Skulle det rene flertallet ryke, så vil Bærum Høyre, i likhet med Asker, greit kunne skaffe støtte fra ett annet borgerlig parti og sikre Lisbeth Hammer Krog fire nye år som ordfører.


Akershus fylkesting: Ap, Frp og SV ligger omtrent på landsnivået sitt i Akershus. Høyre, Venstre og MDG ligger over, mens KrF og Sp ligger klart under. Solid borgerlig flertall i 2011: 26-17 i antall mandater. Kun Infact-målingen fra 20. februar av lokale tall å bygge på, den viste 22-21 borgerlig. Jeg har 22-21 borgerlig også på mine tall nå, forutsatt at MDGs mandater regnes inn på rødgrønn side.

En situasjon med MDG på vippen er slett ikke urealistisk, noe som kan åpne for maktskifte med Tonje Brenna (Ap) som nye fylkesordfører. Men de borgerlige har et lite forsprang og har trolig samlet sett en noe større stemmereserve å hente ut, noe som gjør at Anette Solli (H) i mine øyne fortsatt er favoritt til å få fornyet tillit som fylkesordfører.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar