tirsdag 14. juli 2015

Maktskifte i Oslo?

Mine tall viser 33-26 i rødgrønn favør i Oslo. MDG vipper flertallet.  

Jeg kommer til å holde et særlig øye på utviklingen i Oslo og Akershus inn mot valget siden jeg skal kommentere valget for NRK Østlandssendingen. I går gikk jeg igjennom situasjonen nasjonalt. Nå skal jeg legge disse tallene til grunn, bryte dem ned på lokalt nivå og sammenligne med hva de lokale målingene viser. Jeg tar for meg Oslo i dag, og kommer tilbake til Akershus snart.

Oslo har vært borgerlig styrt i 18 år - med litt ulike byrådskonstellasjoner: Høyre har sittet alene, det har vært Høyre+Frp og, som nå, Høyre+KrF+Venstre. Det borgerlige mandatflertallet har variert fra 30-29 til 32-27 i denne perioden. I 2011 ble det 32-27.

MDG på vippen
Ser vi på partienes lokale oppslutning i lys av den nasjonale oppslutningen, så har Ap ligget omtrent på sitt nasjonale nivå i Oslo ved de siste valgene. Både Høyre, SV, Venstre, Rødt og MDG gjør det klart bedre i hovedstaden enn nasjonalt, mens KrF, Sp og Frp gjør det markert svakere.

Når jeg bryter dagens nasjonale snittnivåer ned på Oslo, får jeg disse tallene:


Det borgerlige flertallet er borte på disse tallene. Den borgerlige blokken taper samlet sett seks mandater til opposisjonspartiene. Regnes MDG inn på rødgrønn side, så er det solide 33-26 i deres favør. Men det er MDGs 5 mandater som vipper flertallet.

Enorme målesprik
Hvordan harmonerer disse tallene med de siste lokale målingene? Det er publisert hele 5 lokale målinger den siste måneden, fra ulike byråer og oppdragsgivere. Ap varierer helt fra 30 til 37 prosent. Høyre svinger mellom 28 og 34. Frp har målinger både på 6-tallet og over 10. MDG ligger mellom 7 og 9. Venstre har alt fra 4-tallet til 8. KrF ligger både på 1,5 og 3,0. Mens Rødt varierer fra 3 til 6,5. Kort sagt, det er enorme sprik på de lokale målingene, og det virker som byråene sliter med å fange oppslutningen i Oslo.

Ser vi på blokkstillingen, så er det kun en måling (fra Respons) som viser borgerlig flertall. De øvrige varierer fra 30-29 til 32-27 rødgrønt. Sett med borgerlige øyne, så er altså de lokale målingene noe mer oppløftende enn mine nedbrutte nasjonale tall, men summen peker i rødgrønn retning.

Men med så store målesprik mellom byråene, er det åpenbart at det knytter seg (for) stor usikkerhet til tallene. Ut i fra mine vurderinger, virker Infacts 10,3 på Frp som en "uteligger", partiet har neppe plutselig hevet seg opp på sitt nasjonale nivå i Oslo. Jeg noterer meg også Ipsos sin 30,2 på Ap er langt under partiets nasjonale nivå for tiden, noe som virker rart. 6,5 på Rødt virker også som skivebom.

Slik jeg tolker all tallinfo, så har pendelen i Oslo svingt fra relativt klar rødgrønn favoritt i vinter og vår, via svært knepent på forsommeren, til noe klarere rødgrønt nå. En vurdering ligger fast: MDG ser ut til å havne i en vippeposisjon.

Raymond Johansen er favoritt
Fordi det borgerlige flertallet er borte både på mine beregninger, og på fire av de fem siste lokalmålingene, og fordi jeg tror MDG velger å samarbeide til venstre, så holder jeg Raymond Johansen som favoritt til å bli ny byrådsleder, ca 60-40. Bookmakeren Betsson er uenige med meg og holder derimot Stian Berger Røsland som favoritt.


Blir det maktskifte, så ligger Tone Tellevik Dahl (bildet) nærmest an til å bli ny ordfører. Men her kan Marianne Borgen (SV) og muligens Shoaib Sultan (MDG) være jokere i ettervalgsforhandlingene.

De borgerlige har to måneder på å hente inn det rødgrønne forspranget. Jeg tror Høyre har det største mobiliseringspotensialet, og med en god valgkamp, så kan de hente inn nok til at det blir et spennende valg.


Men tipset mitt pr i dag går fortsatt i favør rødgrønn seier.


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar