fredag 8. mai 2015

Ap favoritt i ti fylker

Det er lokalvalg til høsten, og de fleste assosierer nok det med kommunevalg. Men det skal også være fylkestingvalg der representanter skal velges inn i våre 18 fylkesting for de neste fire årene. Fylkestingene har primært videregående skoler som sin styringsoppgave, men også kultur og samferdsel er budsjettområder.

La oss ta en titt på hvordan situasjonen er i fylkene med fylkesting nå (Oslo holdes utenfor). Mine vurderinger gjøres på bakgrunn av siste valg, den informasjonen jeg har tilgjengelig om samarbeidskonstellasjoner (takknemlig for innspill hvis du sitter på annen info her som kan klargjøre og opplyse), dagens nasjonale målinger og fylkesmålinger der de finnes.  

Østfold: Ap og fylkesordfører Ole Haabeth styrer fylket, med støtte fra SV, Sp og KrF. Haabeth går for gjenvalg, og jeg ser pr i dag ingen reell blå trussel så lenge Ap klarer holde koalisjonen sammen. Lukter mao. fire nye røde(grønnegule) år her.

Akershus: Helblått flertall av Høyre og Frp her sist. Også Venstre og KrF inngår i det borgerlige samarbeidet. Nils Aage Jegstad (H) gjenvalgt som fylkesordfører, men han ble valgt inn som stortingsrepresentant i 2013 og ga fra seg kjedet til partikollega Anette Solli. Det helblå flertallet er nå borte, og en fylkesmåling i februar viste tilnærmet løp mellom blokkene. Ap viser nå fallende tendens på landsplan, og jeg tror de borgerlige har en noe større stemmereserve - noe som gjør at fortsatt borgerlig flertall virker mest sannsynlig. Ap og frontkandidat Tonje Brenna er dog ikke helt ute av det, og et scenario med MDG på vippen er ikke helt urealistisk. Men Solli er favoritt her i mine øyne.         

Hedmark: Det var et "klassisk" rødgrønt samarbeid av Ap, SV og Sp  i parlamentarisk styrte Hedmark 2007-11, men SV har trukket seg ut, så nå er det bare Ap+Sp igjen. Njål Føsker ble valgt som fylkesrådsleder i 2011, men trakk seg året etter pga. "pengegarantisaken". Per-Gunnar Sveen overtok den politisk topposisjonen og satser på gjenvalg. Gitt at Ap og Sp holder sammen, ser jeg pr i dag ingen som kan utfordre ham. Ap bør endog ha en viss sjanse på å få rent flertall, men sammen med Sp går det uansett greit.

Oppland: Ap, SV, Sp og KrF inngår i posisjonssamarbeidet i Oppland. Gro Lundby (Ap) har sittet som fylkesordfører i fire år, men frasier seg gjenvalg. Even Aleksander Hagen er ny frontkandidat for Ap, og det er vanskelig å se hvordan noen kan stoppe 26-åringen i å bli ny fylkesordfører i ett av Norges rødeste fylker. I likhet med Hedmark er Ap oppe og lukter på rent flertall her.

Buskerud: Det ble maktskifte i Buskerud sist, med Morten Eriksrød (H) som ny fylkesordfører. Også Frp og KrF inngår i posisjonssamarbeidet, mens V og Sp var med på valgteknisk samarbeid. Rune Kjølstad har tatt over som frontkandidat for Høyre. Det er et helt åpent spørsmål om han får overta etter Eriksrød eller om Roger Ryberg (Ap) kan ta tilbake posisjonen han mistet i 2011. Dette vil avhenge av valgresultat og ettervalgsforhandlingene, for i Buskerud blir det hverken helblått eller rødt. H+Frp+KrF ser nå ut til å miste flertallet de vant i 2011. Trolig må de derfor ha med ett eller to partier til; Venstre og Sp eller MDG. Men alle disse kan også tenkes samarbeide mot venstre, så utfallet er uforutsigbart. Kjølstad får et tynt tips av meg pt.  

Vestfold:  23-16 i borgerlig favør her ved valget i 2011. Høyres Per-Eivind Johansen har sittet som fylkesordfører, støttet av Frp, V og KrF. Det borgerlige flertallet er noe redusert, men holder konstellasjonen sammen så blir det høyst sannsynlig fire år med Johansens etterfølger i Høyre, Rune Hogsnes, bak fylkesspakene, i den grad det heter det, i Vestfold.

Telemark: Sp inngikk i et borgerlig samarbeid 2007-11, men byttet side etter valget i 2011 mot at Ap ga fylkesordførerposten til Terje Riis-Johansen. Ap ser ut til å styrke sin posisjon her, som andre steder, men ligger ikke an til rent rødt flertall med SV. Ergo lukter det vippen på Sp igjen. Så blir spørsmålet om Ap, med rundt 40 prosent av stemmene bak seg, vil synes det er like ok at et parti med rundt 8 prosent har toppvervet. Jeg heller til ja, og i så fall må Aps toppkandidat Sven Tore Løksild nøye seg med et varaordførerverv.

Aust-Agder: En form for regnbue-styre i Aust-Agder, med Bjørgulv Lund (H) som fylkesordfører. Han tar ikke gjenvalg, Høyres nye topp heter Torunn Ostad. Slik jeg leser det politiske landskapet i fylket, og de siste opinionsbevegelsene nasjonalt, så bør hun kunne klare å overta ordførerkjedet fra partikollegaen. Selv om en fylkesmåling i mars viste hårfint rødgrønt flertall. Status quo er mitt tips her.

Vest-Agder: Terje Damman (H) overtok fylkesordførervervet etter KrFs Thore Westmoen etter valget i 2011, også her basert på en slags regnbueallianse. Det borgerlige flertallet er massivt, dog noe mindre enn sist. Så med mindre KrF inngår et samarbeid med Ap, f.eks. om de blir tilbudt ordførervervet, så tyder det meste pr i dag på fire år til med Damman.  

Rogaland: KrF og V var en del av Aps maktgrunnlag 2007-2011, men byttet side etter valget - noe som medførte at Janne Johnsen (H) etterfulgte Tom Tvedt (Ap) som fylkesordfører. Alle indikatorer peker i retning av nytt borgerlig flertall her, men ikke helblått. KrF trolig i vippeposisjon, så Johnsen og co må gjøre sine hoser gule for å sikre fire år til.

Hordaland: Tom-Christer Nilsen (H) etterfulgte Torill Nyborg (KrF) som fylkesordfører, etter at Høyre og Frp, etter KrFs oppfatning, gikk bak ryggen på dem og inngikk avtale med Venstre. Samarbeidspartiene Høyre, Venstre og Frp har et hårfint flertall 29-28 i dagens fylkesting. Siste fylkesmåling her, for et par måneder siden, viste at dette flertallet nå er borte. Synes det lukter KrF og/eller MDG på vippen i øyeblikket, og ettervalgsforhandlingene vil dermed avgjøre. Åpent mellom Nilsen og og Ap-topp Anne Gine Hestetun om fylkesordførervervet. Et mulig utfall er også at Ap tilbyr KrF og Pål Kårbø ordførervervet, i bytte mot politisk samarbeid til venstre.  

Sogn og Fjordane: 23-16 i rødgrønn mandatfavør her sist. Ap hårfint større enn Sp i sistnevntes aller best fylke, og Åshild Kjelsnes (Ap) sikret seg fylkesordførervervet etter Nils Sandal (Sp). Også KrF og SV inngår i det rødgrønne samarbeidet. Ingen ting tyder på maktskifte her, Kjelsnes er favoritt.  

Møre og Romsdal: Sunnmørslista ble tungen på vektskålen sist og valgte et samarbeid til venstre. Også Venstre inngår i maktgrunnlaget til fylkesordfører Jon Aasen og Ap. Mars-målingen viste at posisjonspartiene i sum har styrket sin stilling. Greier Aasen og co å holde konstellasjonen sammen, så bør det kunne bli fire nye år.       

Sør-Trøndelag: Tore O Sandvik (Ap) har sittet som fylkesordfører i 12 år, og satser på fire år til. SV og Sp har inngått i maktgrunnlaget hele tiden, men det ble utvidet med Rødt og KrF etter 2011. Ap ligger an til et resultat godt oppe på 40-tallet her. Partiet får ikke rent flertall, men det rødgrønne flertallet er ikke truet og et mirakel må til om ikke fylkesordføreren heter Sandvik også etter 14 september.

Nord-Trøndelag: En allianse av Ap, Høyre og KrF styrer. Denne konstellasjonen høres noe rar ut, men i fylkesparlamentarisk sammenheng er den ikke så rar. Mer om det om litt. Ap er dominerende parti, og Ingvild Kjerkol ble valgt som fylkesrådsleder. Men hun kom inn på Stortinget i 2013 og overlot plassen til Anne Marit Mevassvik. Mevassvik stiller som toppkandidat ved årets valg. Ap er ikke sjanseløse på rent flertall, men jeg tror det blir litt for tøft. Lite tyder uansett på at partiet mister fylkesrådslederposisjon i Nord-Trøndelag, med mindre Høyre bryter.

Nordland: Parlamentarisme i Nordland og Troms også. I Nordland var det også den blokkoverskridende Ap+H+KrF-varianten som dannet makttrekløveret, med Ap som dominerende parti. Odd Eriksen satt som fylkesrådsleder i seks år, men trakk seg i 2013 i kjølvannet av "griseprat-saken" og maktkamp internt. Tomas Norvoll overtok hans verv og er også frontkandidat ved valget. Høyre forsvant ut av "treparts"samarbeidet, så nå er det Ap+KrF, støttet av Sp og SV som styrer. Denne konstellasjonen ligger an til å beholde flertallet, så fortsatt Ap-styre med Norvoll virker mest logisk her.

Troms: I Troms gjelder det å følge med i svingene for å klare henge med på de politiske krumspringene. I utgangspunktet var det en koalisjon av, ja nettopp.., Ap, H og KrF som utgjorde maktgrunnlaget for Pia Svensgaard sitt fylkesrådslederskap. Men mot slutten av 2013 trakk Høyre seg fra samarbeidet fordi de ikke ville støtte budsjettet, noe som medførte at flertallet var borte. Svensgaard valgte da å gå av, og sonderingene munnet ut i en samarbeidsavtale mellom H, Frp, V, Sp og Kystpartiet - med Line Fusdahl (H) som ny fylkesrådsleder. Mine tall viser at denne konstellasjonen ligger an til å miste sitt flertall. I så fall må de enten prøve utvide grunnlaget med f.eks. KrF og/el MDG (hvis de kommer inn), eller så må Aps nye topp, Cecilie Myrseth, prøve å etablere en styringsdyktig konstellasjon ved f.eks å få Sp over på rødgrønn side. Dette ser temmelig åpent ut. Men et tynt tips fra meg på maktskifte.

Finnmark: Runar Sjåstad (Ap) har sittet som fylkesordfører siden 2007 og ønsker seg fire år til. Ap fikk nærmere 40 prosent her sist, og er i posisjon til å plusse på med ytterligere noen prosentpoeng. Det vil neppe holde til rent flertall, men sammen med SV er et rødt flertall innen rekkevidde. Muligens må de ha med seg ett parti til, trolig Sp. Sjåstad klar favoritt.


Summerer jeg opp her, så ligger Ap an til å forsvare sin topposisjon i samtlige ni fylker de i dag har dette vervet: Østfold, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark. De har også ok muligheter til å overta i Telemark, Buskerud, Troms og Hordaland, men her er det åpent.

I de øvrige fem fylkene Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland holder jeg Høyre som favoritt til å forsvare sin frontposisjon.

Totalt sett ingen store endringer i den fylkeskommunale maktstrukturen altså, men den antatte Ap-brisen vil kunne endre noe i to-tre av fylkene.                 

          

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar