onsdag 19. mai 2010

Rødt trender opp i Oslo

Jeg fortsetter med mine ettervalgsanalyser. Nå synes jeg tiden er inne for å se noe nærmere på de geografiske variasjonene i oppslutning om de ulike partiene ved stortingsvalget. Jeg begynner med Rødt i dag, og skal senere ta for meg de andre partiene i tur og orden.

Rødt hadde reelt sett to sjanser på mandat; Hordaland og Oslo. Av disse holdt jeg Oslo som den klart beste muligheten før valget. Og slik ble det. For Rødt oppnådde kun 2,5 i Hordaland og var dermed ikke i nærheten. 4,0 i Oslo var nære, men det holdt ikke.

Det er godt mulig at en del potensielle Rødt-velgere i de andre 17 valgkretsene ser på en stemme på Rødt som bortkastet og av den grunn vurderer Ap, SV eller blir hjemme. For Rødt gjør det noe bedre ved lokalvalg. Derfor bør en være litt forsiktig med å vurdere den geografiske oppslutningen om partiet ved riksvalg altfor bastant. Men jeg merker meg likevel at Oslo nå er i en klasse for seg hva gjelder partiets oppslutning. Partiet er her f.eks. langt større enn KrF og milevidt foran Sp. Partiet økte med et helt prosentpoeng i byen sammenlignet med 05-valget, og kom i fjor ut med en fylkesfaktor=3,1 (utregnes ved å dividere oppslutningen i fylket på landsresultatet).

Mine beregninger nå viser at Oslo vil få to flere mandater ved valget i 2013 som et produkt av at den fylkesvise fordelingen skal justeres i pakt med befolkningsutviklingen. Dette bør gir Rødt en god sjanse til å komme seg inn på Tinget ved neste korsvei. Det fordrer dog at stemmenivået fra 09 opprettholdes.

Utviklingen i Hordaland bør bekymre partistrategene (i den grad det finnes slike i Rødt..). Her har det gått utforbakke siden valget i 2001. Hordaland var partiets beste i både 2001 og 2005, men er nå solid bak Oslo. Interne problemer kan muligens ta noe av skylden. Like fullt er man nå så langt unna mandat i fylket, at det må bortimot en dobling av oppslutningen til for å ta et mandat i 2013. Selv om også Hordaland vil få ett mandat mer sammenlignet med 2009.

Finnes det noen andre fylker hvor Rødt kan ha en viss reell sjanse i 2013? Nei, er det korte og brutale svaret på det - sett med røde øyne. Man er ikke i nærheten av noe som helst noen andre steder. Da må man i så fall, på noe sikt. håpe på en endring i valgsystemet. F.eks. en senking av sperregrensen til to prosent. Likevel er det noen små lysglimt i Rødts mørke. 1,5 i Troms var relativt sett meget bra. Særlig er oppslutningen i Tromsø et lyspunkt. Også i Telemark og Nordland gjorde partiet det hakket bedre enn hva man kunne forvente, gitt at landsoppslutningen er 1,3. I Sogn og Fjordane trender også Rødt opp.

Men partiet er og blir et storbyfenomen ved riksvalg. Ellers i landet sliter man stort sett meget tungt. Det er hovedbildet.         

1 kommentar:

  1. Tykkjer du har ein god analyse og relevante vurderingar her.

    SvarSlett