søndag 17. januar 2010

Høyre klart større enn Frp?

Aftenposten kunne i går, under overskriften "Høyre klart større enn Frp", opplyse oss om at Respons hadde målt Høyre til 23,3 prosent i januar, mens Frp måtte nøye seg med 21,2. I iveren etter å presentere denne nyheten for sine lesere, gjør imidlertid artikkelens to forfattere, Robert Gjerde og Thomas Boe Hornburg seg skyldig i en rekke uklarheter og feilaktigheter.

Først insinuerer de at denne målingen er den første hvor Høyre ligger foran Frp også om man tar hensyn til feilmarginene. Dette er galt. Med en feilmargin på ca 2,5 prosentpoeng for begge partier, betyr det at målingen sier at Høyres oppslutning i realiteten er i intervallet 20,8- 25,8. Mens Frps oppslutning ut i fra målingen ligger i intervallet 18,7 - 23,7. Ergo så kan altså Høyres oppslutning være på 20,8 prosent, mens Frps oppslutning kan være 23,7. Og i så fall ligger Frp forstatt et stykke foran Høyre... (noe som er det mest trolige, på basis av alle de andre januarmålingene som alle viser Frp foran Høyre).

Dernest heter det at "Etter valget har Høyres oppslutning ligget på over 20-tallet på nesten alle målinger".
Jeg har registrert 28 meningsmålinger etter valget den 14. september i fjor. Fakta er at på 12 av målingene har Høyre ligget under 20 prosent. 12 av 28 målinger utgjør 43 prosent av målingene. Det er mulig at de øvrige 57 prosent er "nesten alle" i Aftenposten-journalistenes øyne. I mine øyne, og antagelig de fleste andres øyene, betyr dette snarere at Høyre har ligget under 20 prosent på nesten halvparten av målingene...

Ap får 33,6 på Repsons-målingen. Om dette skriver Gjerde og Hornburg at "denne målingen, sammen med flere andre målinger den siste tiden, kan tyde på at partiet ikke blir nevneverdig straffet for alt bråket rundt Regjeringens håndtering av biodieselsaken". Hvilke andre målinger journalistene viser til, er for meg høyst uklart. Er det NRKs Norstat-måling 14.01, som kun ga Ap 30,7? Eller er det Norfakta sin måling for Nationen og Klassekampen 11.01. hvor Ap lå helt nede på 30,3? Gjennomsnittet for Ap i desember var 30,7. Gjennomsnittet så langt i januar er 31,7. Målt mot valgresultatet på 35,4 prosent så betyr dette at partiet har tapt 4-5 prosentpoeng netto. Dette utgjør et sted mellom 110 og 130 000 velgere som har flyktet fra Ap. For meg vitner dette om et parti som har blitt klart straffet av velgerne.

Det er også et par andre elementer i artikkelen som undrer meg, men jeg skal la det ligge. Det er jo tross alt ikke så lenge siden det var jul....

1 kommentar: