mandag 13. desember 2021

Svak regjeringsstart

Ap + Sp-regjeringen har mistet rundt 1500 000 velgere siden valget.      


Regjeringen så seg nødt til å komme med strengere Korona-restriksjoner denne uken: Gjeninnføre metermål, munnbind, kohorter, antallsbegrensinger på besøk i hjemmet, skjenkestopp m.m. Man har åpenbart ventet i det lengste med dette, men usikkerheten rundt omikron ble en utløsende faktor for nok en gang å innføre sosialt dempende tiltak som griper inn i borgernes frihet.

Dette er et utdrag av mitt analysebrev nr 53 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere. 

«Vente og se»-holdningen, som har preget regjeringens kommunikasjon fram til nå, ble på denne ukens pressekonferanse med statsminister Støre, finansminister Vedum, helseminister Kjerkol, Folkehelse-Stoltenberg og Helsedirektør Guldvog, avløst av tydeligere alvor, kraftigere signaler og konkretisering av tiltak. Samtidig registrerte jeg at elementet av anbefalinger var mer framtredende enn påbud.
Avdempet kriseforståelse
Høyres oppslutning i regjeringsposisjon svingte tidvis i takt med utviklingen av pandemien. Da alvoret var på sitt høyeste, i mars-mai 2020 og januar-februar 2021, steg partiets oppslutning klart. Mens tilslutningen falt tilbake i mer «normale» perioder. Om Ap, og muligens Sp, kan få en tilsvarende «krise-effekt» nå, gjenstår å se. De første målingene som kommer etter de aller siste tiltakene, blir derfor ekstra interessante å følge.

Jeg tror ikke regjeringen vil få noen positiv «krise-effekt» denne gang. Først og fremst fordi kriseforståelsen er mer avdempet nå. To år har snart gått siden første nedstenging, og folk har lært seg å leve med pandemien. Mange mener de siste restriksjonene var helt nødvendige, og noen ønsker det strengere, dette kan slå gunstig ut for regjeringen. Tilliten til myndighetenes håndtering er fortsatt generelt god, det kan også hjelpe regjeringen. Men tilliten viser en synkende tendens de siste ukene og månedene, og de kritiske røstene er sterkere. Området har også blitt mer politisert – fordi Korona-håndtering ikke lenger er noen «unntakstilstand», men en del av også den politiske hverdagen.           

Ap lekker til Høyre og SV
Ap og Sp holdt bra på oppslutningen de første ukene etter valget og maktskiftet, men de siste opinionstallene viser en foruroligende tendens, sett med regjeringsøyne. Oppslutningen har dalt fra 40 prosent ved valget til under 36 prosent nå på gjennomsnittet av desember-målingene. Et fall på fire prosentpoeng utgjør om lag 120 000 velgere.

Begge regjeringspartiene har færre lojale velgere enn før. En del av dem har satt seg på gjerdet, men de mister også velgere til andre partier. Ap har økende lekkasjer til særlig H og SV, i følge bakgrunnstallene. Mens Sp lekker litt til omtrent alle partier. Altså en stikk motsatt matrise av hva partiet har opplevd de siste årene.

Dette er et utdrag av mitt analysebrev nr 53 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere. 

Tre forklaringshypoteser
Hva skyldes Støre-regjeringens store tilbakegang etter valget? Jeg vil peke på tre forklaringshypoteser som i sum kan gi et inntak til forståelse:

1. Strømprisene.
Prisene på nødvendighetsgodet strøm er svært høye for tiden, og regjeringens svar på å møte dette har foreløpig vært i det blå. Dette er viktigere enn Korona for mange velgere nå, noen av dem virker å være tilbøyelige til å gi regjeringen deler av skylden for krisen. En strømkrisepakke er ventet lagt fram om kort tid, kanskje i dag. Innholdet i den kan være avgjørende for den videre opinionsutviklingen i det korte bildet.  

2. President-sakene.
Den store, negative oppmerksomheten rundt stortingspresident Eva Kristin Hansens tvilsomme boligdisposisjoner, som førte til hennes avgang, tok mye fokus en periode. I tillegg utspant det seg en maktkamp innad i Ap i.f.m. utpekelsen av hennes etterfølger, Masud Gharahkhani. Dette ga velgerne nok en påminnelse om at det fortsatt er sterke fronter og indre strid i Ap, en strid som de utad klarte å bilegge de siste månedene før valget.       

3. Rødgrønn splid.
Entusiasmen rundt den rødgrønne valgseieren fikk seg kjapt en smell da SV trakk seg ut av regjeringsforhandlingene. Uenigheten ble ytterligere synliggjort gjennom budsjettforhandlingene mellom de tre partiene. Før valget hadde man en felles «fiende»; Solberg-regjeringen, som forente dem. Etter valget har den indre spliden i den rødgrønne blokken kommet tydeligere fram for velgerne.       

Svakere utgangspunkt
Ap+Sp-regjeringen har snublet etter de første meterne. Det er fortsatt langt igjen til første mellomtid i 2023, og det er fullt mulig å komme tilbake i godt driv til 2025.

Men Støre-regjeringen har nå skaffet seg et mye svakere utgangspunkt enn regjeringene før dem. 


Dette er et utdrag av mitt analysebrev nr 53 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Du kan også gi et valgfritt beløp for å støtte mitt arbeid, men uten å abonnere. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar