lørdag 8. mai 2021

Svakeste Frp-valg siden 1993?

Sylvi Listhaug overtar denne helgen et parti som trøbler. Og styrer mot et dårlig, men gunstig resultat?

Ap og H kniver for øyeblikket intenst om å være største parti på rundt 23 prosent. Frp må se langt etter en slik kamp. 9,9 prosent viste gjennomsnittet for Frp på de nasjonale april-målingene. Nivået rundt 10 bekreftes på de første mai-målingene. Det er lavt for et parti som har ligget mellom 14,6 og 22,9 prosent ved alle de seks siste stortingsvalgene. Man må helt tilbake til 1993 for å finne et Stortingsvalg med et ensifret resultat for FrP (6,4 prosent).     


Dette er et utdrag av mitt analysebrev nr 19 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.

Bunnet ut i februar?
Oppslutningen om Frp har vist en klart fallende tendens gjennom hele stortingsperioden, men med en midlertidig opptur etter at man trakk seg ut av regjeringen i januar 2020. Årsakene til nedgangen er sammensatt, men regjeringsslitasje, Hs og Sps framvekst, innvandringssakens fallende betydning, indre strid, pandemi og for dårlig politikkutvikling er stikkord.  


Kun 1 av 2 Frp-velgere fastholder sitt valg
Valgundersøkelsen 2017 viste en lojalitetsandel på 68 prosent. Andelen falt helt ned til 41 i februar i år, men har tatt seg noe opp og ligger nå i overkant av 50. At kun 1 av 2 Frp-velgere fastholder sitt partivalg fra 2017 er altfor svakt til å gjøre et bra valg. Ett hovedmål for partiet må derfor være å få andelen over 60 og helst opp mot 70 i løpet av valgkampen.

Frp har netto lekkasjer i hovedsak i fire retninger: Gjerdet, Sp, H og Andre. Å redusere disse lekkasjene, blir viktig for partiet. Men det er for tiden snakk om såpass store minus at det ser for tøft ut å klare nulle dem, så begrensning er nok det realistiske. Undersøkelsen om velgernes andrevalgpreferanser tidligere i år, viste at kun tre prosent av velgerne har Frp som sitt andrevalg. Det er først og fremst blant Hs og Sps velgere at Frp blir vurdert som et aktuelt parti å stemme på. Her kan det ligge noen muligheter for partiet.

Dette er et utdrag av mitt analysebrev nr 19 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post.

Beste velgersak er borte
Kun 4,5 prosent av velgerne mener innvandring er den viktigste saken for deres partivalg, i følge saksundersøkelsen jeg presenterte i forrige uke. Andelen har falt dramatisk siden 2017-valget da innvandring var helt på topp med 23 prosent. At Frp i liten grad ser ut til å kunne mobilisere velgere på sin beste sak, er bekymringsfullt for partiet. Men Frp har flere bein å stå på. Både eldreomsorg og samferdsel er saksområder der partiet har bra sakstillit (se tabell om sakstillit nedenfor), dog uten å være sakseiere. Et problem er imidlertid at også disse sakene kommer langt ned på listen over velgernes viktigste saker for tiden.

Derimot kan det ligge en ny mulighet for paritet på utjevnings-feltet. Den saken virker å vokse fram til å bli en av det heteste ved årets valg. En av de tingene som var interessant ved saksundersøkelsen var at Frp har meget god tillit her. Kanskje kan Frp framstå som høyresidens svar på Aps mantra om at «nå er det vanlige folk sin tur».    

Miljø

Utj.

Skole

Distrikt

Helse

Syssel

Eldre

Skatt

Innv.

Samf

4

14

2

3

5

4

11

7

17

14

 

 «Passe» Frp-valg gunstig på lengre sikt?
Det er mulig å se for seg tre hovedscenarioer for Frp inn mot valget:

1. Blir liggende lavt/faller noe (7-10 prosent).
2. Øker litt (11-13 prosent).
3. Øker mye og kommer opp mot 2017-nivået (14-16 prosent).

Det er mulig å argumentere for alle tre scenarioer. Jeg heller mest til at det kommer til å gå i retning nr. 2. I så fall vil FrP gjøre et svakt valg, men tross alt levere et bedre resultat enn det så ut da Siv Jensen signaliserte sin avgang i vinter. Det kan være et ok utgangspunkt for partiet til å bygge seg opp igjen i opposisjon inn mot lokalvalget i 2023 og fram mot neste stortingsvalg i 2025. Nr. 2 vil ikke holde til å redde Solberg-regjeringens parlamentariske grunnlag. Fortsatt Solberg-regjering betinger nok at scenario 3 slår inn.  

Velgerstrategisk kan et «passe» dårlig valgresultat og Solbergs fall være det gunstigste for FrP.          

 
   Tegning: Egil NyhusDette er et utdrag av mitt analysebrev nr 11 i 2021. Mine brev kommer ut hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Eller støtte mitt arbeid gjennom et valgfritt beløp. Kontonr 97101646878 kan også benyttes.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar