fredag 10. juli 2020

Kvinnerekord

Det ligger an til kvinnerekord på Stortinget etter valget neste år. Den gamle rekorden er fra 2017 da 70 kvinner ble innvalgt, en andel på 41 prosent. Mine tall, basert på dagens opinionsbilde og informasjon fra de foreløpige nominasjonsprosessene, viser at det kan bli 47 prosent kvinner neste år blant de 150 distriktsmandatene.

Andelen kan synke noe hvis Frp, som vektlegger kjønn i mindre grad enn øvrige partier i nominasjonene, øker sin oppslutning mye. Eller hvis mannsovervekten blant utjevningsmandatene blir svært høy. Men uansett er rekorden klart innen rekkevidde.

Særlig kan det bli interessant å følge fremadstormende kvinner som Kamzy, Lan, Guri Melby og Sandra Bruflot de kommende årene. Og det kan være verdt å gjøre som tegneren Egil Nyhu og merke seg andre nye kvinnenavn som Marte Mjøs Persen og Kathrine Kleveland m.fl.


Flere av dem kan komme til å prege norsk politikk i mange år framover.


 Dette er et utdrdag fra mitt analysebrev nr 15/2020. Mine brev kommer hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Ukens brev inneholder også en oversikt over hvilke 150 personer som ligger best an til å komme inn på distriktsmandat i 2021. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar