fredag 3. juli 2020

Distriktmandatfordelingen 2021-25

Gjennomsnittet av juni-målingene indikerer at den partimessige fordelingen av de 150 distriktsmandatene ved Stortingsvalget 2021 vil bli omtrent slik: Antatt førstemandat i hver valgkrets finner du helt til venstre, mens sistemandatene er til høyre. Aller lengst til høyre er partiet som ligger nærmest til å kapre det siste mandatet. 

Vurderingene endrer seg i takt med opinionsbildet. Til grunn for dagens vurdering ligger gjennomsnittet av junimålingene. Snittet er brutt ned på kretsene med utgangspunkt i valgresultatet i 2017. Det blir mer aktuelt å fase inn eventuelle lokale vinder i beregningene når flere lokale målinger kommer til etter hvert som vi nærmer oss valget.Dette er en tabell hentet fra mitt analysebrev nr 14/2020. Mine brev kommer hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 
92237487 og oppgi e-post. Ukens brev inneholder en vurdering av alle 19 valgkretser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar