fredag 22. mai 2020

Stabile KrF

KrF har ligget stabilt i sjiktet 3,5 - 4 prosent i tre år. Det er helt åpent om de klarer sperren i 2021.  

Oppslutningen om KrF har vært stabil gjennom de snart tre årene som har gått siden forrige stortingsvalg. Med tanke på alt partiet har vært igjennom, så er det forbløffende at KrF svinger såpass lite. Retningsvalget høsten 2018 påvirket i liten grad oppslutningen. Det kan tolkes som et uttrykk for at partiet er nede på «grunnfjellet» og at man har et gulv rundt tre prosent.

Data om velgeroverganger er beheftet med stor usikkerhet for såpass små partier som KrF. Men valgundersøkelsen 2017 indikerte høy lojalitet blant velgerne (ca tre av fire holdt fast ved KrF) og netto tap til Sp og Frp. Samt en viss utveksling av velgere med H og Ap. I tiden etter har Sp blitt en enda mer brysom velgerkonkurrent.KrFs klarere plassering på borgerlig side nå enn i 2017, kan bety at partiet har bedre muligheter til å hente velgere hos Frp og H, men samtidig lavere potensial hos Ap og Sp. Men bildet mht. Sp er ikke helt entydig fordi det der også finnes velgere med blå preferanser. Et interessant spørsmål vil være om KrF, relativt sett, kommer til å styrke seg i sine kjerneområder i Sør-Vest, og svekke seg i de rødere delene av landet. Kanskje kan det blå retningsvalget demme bedre opp for lekkasjer til De Kristne. Det er mulig for KrF å hente noen velgere derfra, selv om antallet er begrenset (PDK fikk 8 700 stemmer i 2017).

Vinnersaken
Familiepolitikken er KrFs vinnersak, men man har tapt posisjon også her. I partiets siste glanstid rundt årtusenskiftet, sa nesten halvparten at KrF hadde best familiepolitikk. Nå sier om lag en av fem det samme. Det er likevel et bra nivå til et så lite parti å være. Økende oppmerksomhet om familien i dagens krisesituasjon, kan kanskje hjelpe dem.

KrF har også et visst potensial på helse og omsorg, men partiet opererer der i skyggen av de to store «helse og omsorgs-partiene» Høyre og Ap, og må nok primært søke å utvide sin nisje på feltet. Den aktuelle kampen mot liberalisering av bioteknologiloven kan være en god sak for partiet, særlig i Sør-Vest. Men Frps regjeringsfrigjøring har redusert KrFs sjanser for politisk gjennomslag her.

Taktisk stemmegivning?
Ett blåere KrF kan muligens «ta en Venstre» og nyte godt av taktisk stemmegivning fra Høyre-velgere som ønsker maksimere sjansen for borgerlig valgseier. Samtidig sitter nok en stemme på KrF lenger inne enn en stemme på Venstre for de fleste H-folk. Så potensialet er noe begrenset.

Det er klar overvekt av kvinner blant KrF-velgerne, kun SV har større kvinneovervekt. Ca en tredel av velgermassen deres er i aldergruppen 60+. Aldrende velgere er, naturlig nok, en utfordring på sikt fordi tiden der de faller fra, rykker stadig nærmere. På den annen side er eldre velgere mer stabile og møter i større grad opp på valgdagen enn yngre. Partier som Ap, Frp, H og Sp har omtrent den samme aldersprofilen som KrF, så det er en myte at KrF har et utpreget «aldersproblem». Ca. en tredel av KrFs velgere er under 40 år.

   Tegning: Egil Nyhus

50-50 om KrF klarer sperren
Hovedspørsmålet på kort sikt er om KrF klarer å holde sperregrensen på fire prosent fra livet i 2021. Det er helt åpent. Så lenge partiet befinner seg langt oftere under enn over på målingene, så virker sannsynligheten størst for at partiet ikke klarer det. Men KrF har et mobiliseringspotensial som er tilstrekkelig til at jeg pr i dag vurderer sjansen til omtrent 50-50. En blanding av partiets egen dyktighet og velgerkonjunkturer, vil avgjøre. Partiet har en svært høy andel medlemmer av sine velgere, det er en force.

Dette er et utdrag fra mitt analysebrev nr 8/2020. Mine brev kommer hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Ukens brev inneholder også vurderinger av valgkretsene i Agder, inklusive hvilke kandidater som ligger best an til å komme inn på Stortinget 2021-25.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar