onsdag 8. mai 2019

Bompengemotstanderne øker blå sjanse

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) er vårens store politiske overraskelse. En firedel av velgerne deres kommer fra venstresiden. Denne velgerovergangen kan øke borgerlige muligheter ved høstens valg.


Folkeaksjonen stiller liste i 11 kommuner (Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes, Skien, Porsgrunn, Askøy, Sola, Klepp, Alver, Øygarden) og 4 fylker (Viken, Vestland, Rogaland og Vestfold og Telemark).

I tillegg stilles det andre lokale bompengelister i Tromsø (Nei til bomring) og Drammen (Nei til bompenger).


Særlig i Bergen har oppslutningen om bompengelisten steget markant med tall over 20 prosent på høyeste enkeltmåling. I Stavanger stilte man liste også ved 2015-valget og fikk 4 prosent og 3 representanter i bystyret. Siste måling fra mars viser ingen framgang der, tvert i mot.

I de øvrige kommunene er dataene fra lokale målinger noe sparsommelige, vi bør avvente ferskere tall for å konkludere mer sikkert. Det blir interessant å se hva som skjer i Oslo når en rekke nye bomstasjoner settes opp i juni, det kan være grunn til å tro at det kan gi FNB vind i seilene også her.

Ser vi på fylkene, så ble bompengemostanderne nylig målt til nesten seks prosent i Vestland, men mer beskjedent i de øvrige fylkene.

Gallup/TV2s siste nasjonale kommunemåling, viser en oppslutning nasjonalt på 3,5 prosent. Deres prognostall antyder vippeposisjoner i både Bergen, Stavanger, Drammen, Sandnes, Askøy og Alver. Siste måling fra Norstat/NRK/Aftp viser mer beskjedne 1,8 prosent nasjonalt.

Hvor henter Bompengemotstanderne sine velgere fra? Bakgrunnstallene tyder på at drøyt halvparten kommer av FNB-velgerne kommer fra Frp og Høyre. Drøyt en firedel kommer fra de rødgrønne partiene Ap, Sp, SV, R og MDG. En av ti kommer fra  hjemmesitterne og en av tjue fra KrF og V.

FNB rekrutterer altså ikke helt uventet flertallet av velgerne sine fra høyresiden. Med tanke på den politiske profilen som bomlistene har, så er likevel det mest interessante at de ser ut til å hente mange velgere også fra venstresiden. Kommer de inn i kommunestyrer og fylkesting rundt omkring, endog i vippeposisjoner, så er det grunn til å tro at de i sin hjertesak, reduksjon/fjerning av bompengene, vil kunne få mer gjennomslag til høyre enn til venstre. FNB sier også nei til eiendomsskatt og ønsker redusere og forenkle byråkratiet, dette peker også i retning av at de mest trolig vil foretrekke et samarbeid til høyre. Det er også i denne retningen de har valgt å gå i Stavanger der de har hatt et samarbeid med H, Frp, V, KrF, Sp og PP i inneværende periode.

Legger vi antakelsen om at FNB i noen grad er å betrakte som et høyreorientert parti, hvilket dog gjenstår å se om er rimelig, så kan deres brede velgerappell gi høyresiden bedre maktmuligheter. I Bergen er det nå for eksempel en reell mulighet for at Høyre og Frp kan få rent flertall sammen med FNB og frata Ap+sentrum-byrådet makten. I Oslo vil FNB-framvekst kunne bryte ned det rødgrønne flertallet. Og i Vestland reduseres  oddsen på at det nye fylket vil bli Høyre-styrt i stedet for dagens rødgrønne styre.
     
Bompengemotstanden handler først og fremst om misnøye med den høye avgiftsbelastningen som bilister må ta for utbyggingen av veier. Men det er også et spark til det etablerte, politiske systemet. Framgangen kan i tillegg leses et uttrykk for at en del velgere synes at partienes "pakker" med løsninger i mange saker er noe fremmedgjørende, det er lettere å forholde seg til, og engasjere seg i, en enkeltsak. Kanskje er det også en form for motreaksjon mot all oppmerksomhet om "det grønne" der mindre bilkjøring står sentralt. Mange mennesker er avhengig av å bruke bilen i sin hverdag.       
     
- Det oppleves urettferdig at det eneste partiet som har tatt kampen mot bomavgifter på alvor, skal straffes for det, sa en Frp-er i Oslo til meg nylig på et arrangement som jeg var ordstyrer for.
 
Det koster å ha makt og ikke få til det man lover å få til. Men FNBs framgang koster for omtrent alle partier. Deres appell langt inn i Aps og Sps rekker er for tiden langt større enn H og Frp kan drømme om.

Det kan faktisk gi H og Frp mer makt.             


     

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar