søndag 26. mai 2019

Stortinget og Institutt for samfunnsforskning feilinformerer elever og lærere om mandater

   

Stortingets administrasjon har, basert på utregninger Instiutt for samfunnsforskning har gjort, laget et undervisningsopplegg for elever og lærere som gir et feil bilde av hvordan unge stemmer. Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet er tildelt langt flere mandater og Høyre og Frp er tildelt langt færre mandater enn de egentlig skal ha.   


Nylig leste jeg en kronikk i Aftenposten skrevet av tekstforfatter Fred Hauge. Han har fått i oppdrag av sin sønn på 12 år å lage "en kort setning som kan redde kloden" til sønnens bruk i demonstrasjon for miljøet. Hauge svarer "Nei, men jeg kan vise deg et regnestykke". I kronikken stod det videre å lese at "dersom alle i 2017 hadde stemt slik velgere fra 18 til 29 år gjorde, ville Miljøpartiet De Grønne fått 16 ganger flere representanter enn den ene de har i dag."

Dette fanget min interesse. Ikke fordi det er oppsiktsvekkende at MDG gjør det best blant unge, men jeg synes tallet hørtes for høyt ut. Så jeg måtte sjekke dette nøyere. Regnestykket som Hauge ønsker at både sønnen og alle vi andre skal sjekke, er hentet fra Stortinget sine nettsider. De har laget et undervisningsopplegg til bruk i skolene. Stortingets administrasjon har også laget en mandatgrafikk, basert på utregninger som Institutt for samfunnsforskning har gjort, som skal vise hvordan Stortinget hadde sett ut hvis kun unge hadde stemmerett ved 2017-valget.I grafikken er kun antall mandater for hvert parti oppgitt, det er ikke gitt informasjon om hvilken prosentfordeling mandatfordelingen bygger på. Men i kildeteksten står det at utregningene bygger på Valgundersøkelsen.

Jeg må derfor gå videre og sjekke tallmaterialet i Valgundersøkelsen 2017 for å finne svar. Valgundersøkelsen er et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Instiutt for samfunnsforskning.

Valgundersøkelsen innholder bl.a en tabell over velgernes stemmegivning fordelt etter alder. Dette er trolig det tallgrunnlaget som mandatfordelingen på Stortingets nettsider bygger på og som er brukt i undervisningsopplegget. Aldersgruppene er der kategorisert etter 18-19, 20-24 og 25-44 år. Men jeg ønsker finne tall spesifikt for 18-29 år. Og i SSBs statistikkbank finner jeg det leter etter (takk til leseren B. Harberg for hjelp!). Her kan man gå inn og endre kategoriene slik at stemmegivningen isloert for denne gruppen synliggjøres. Ut i fra disse opplysningene fordelte deres stemmer seg slik ved 2017-valget: 


Oppslutningen om MDG, som Hauge fokuserer på i sin kronikk, er oppgitt til 7 prosent. I Stortingets grafikk og undervisningsopplegg er MDG gitt 16 mandater. Hvordan partiet kan få 16 av Stortingets 169 mandater med 7 prosent av stemmene bak seg, skjønner jeg ikke. Det korrekte tallet er 11 mandater.

Jeg stusser også over flere andre tall i Stortingets undervisningsopplegg. FrP har der blitt tildelt 12 mandater. Men som det framgår av tabellen i valgundersøkelsen, så har FrP 12 prosent oppslutning blant unge velgere. Dette ville gitt partiet 20 mandater, altså nesten det dobbelte av det som Institutt for samfunnsforskning har regnet seg fram til og som Stortinget feilinformerer elever, lærere og andre interesserte om.


Sp har fått hele 26 mandater i grafikken. I følge valgundersøkelsen har partiet ti prosent av unge velgere bak seg, noe som etter mine beregninger bare gir 18 mandater. Altså hele 8 mandater for mye. Høyre har blitt tildelt 31 mandater i undervisningsopplegget. Høyre fikk 19 prosent av stemmene blant de unge  i følge valgundersøkelsen, det korrekte mandattallet til Høyre skal være 36 mandater.

Jeg får heller ingen andre mandattall til å stemme. KrF er gitt to mandater for mye, SV har fått en for mye. Mens Ap, V og Rødt er gitt ett mandat for lite hver, ut i fra mine mandatberegninger. Her må jeg ta et visst forbehold om at tallene fra statistikkbaken er avrundet til hele tall, med eksakte desimaler, kan mandatfordelingen se ørlite annerledes  ut, men neppe mye. I tabellen nedenfor har jeg sammenlignet ISF/Stortingets feilinfo med, ut i fra mine beregninger, de riktige mandattallene.         

             
         
Hvilke tall som Institutt for Samfunnsforskning egentlig har brukt og hvordan disse er blitt omregnet til mandater, er helt ubegripelig. Det er sterkt beklagelig at denne informasjonen er publisert på Stortingets nettsider og enda verre at tallene er brukt i undervisningsopplegg i to år blant mange elever.

Hauge avrunder sin konikk med oppfordringen "Do the math". Den oppfordringen bør også gå både til ham selv, Stortingets administrasjon og Institutt for samfunnsforskning, som nå bør gjøre litt matte og rette opp i denne stygge feilinformasjonen. Vipps 92237487 eller bruk konto 97101646878 for å støtte mitt frie analysearbeid 

2 kommentarer:

 1. Bra. For ordens skyld, via SSBs "Statistikkbanken" finner du enda mer konkrete tall:

  Ap (18-21) 24 % (22-29) 23 %
  Frp 12 - 12
  H 19 - 18
  Krf 4 - 4
  Sp 8 - 12
  SV 11 - 10
  V 10 - 5
  MDG 6 - 8
  R 4 - 5
  andre 3 - 3

  Fortsatt er det nok rimelig å legge til grunn rundt 7 % for MDG, og som sagt flere andre partier er også gitt feil mandattall. Smått utrolig.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for fin hjelp! Dette er helt ubegripelig!

   Jeg har nå, via din hjelp, funnet de eksakte tallene for gruppen 18-29 år og regnet på mandater ut i fra dette. Og jeg får ikke ett eneste av ISF/Stortingets tall til å stemme. Må jeg imøteser forklaringen på hva som har skjedd, med stor interesse..

   Slett