mandag 16. april 2012

De grønne på Stortinget?

Miljøpartiet De Grønne (MDG) avholdt landsmøte denne helgen. Dette lille partiet som fikk et lite gjennombrudd, særlig i de store byene, ved fjorårets lokalvalg. I flere bydeler i Oslo ble partiet omtrent jevnstort med Frp. Partiet fanget dermed opp en liten, grønn bølge.

Kommer det store gjennombruddet ved neste års stortingsvalg? Ja, mener valgforsker Frank Aarebrot. I følge politisk.no så tror Aarebrot at "Miljøpartiet De Grønne kan kapre ett eller flere mandater på Stortinget ved neste valg, fra fylker der partiet gjorde et relativt godt lokalvalg, som Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Oslo".

– Herfra er det relativt lett å bli valgt inn til Stortinget. Fireprosentregelen gjelder jo ikke fylkesmandater, sier Aarebrot.

Antagelig er det sperregrensen på fire prosent for utjevningsmandater som Aarebrot sikter til med "fireprosentregelen". Men hvis Aarebrot tror at det er "relativt lett" å få valgt inn et fylkesmandat i Sør-Trøndelag, så bommer han. Vippepunktet for et mandat ligger her på rundt 6,5 prosent, etter mine beregninger. Både Hordaland og Rogaland fordrer også nivåer godt over 4 prosent for mandat. Mens Akershus, som han ikke nevner, har et innslagspunkt rundt 4. Så lett blir det ikke for de Grønne..

Kun Oslo vil neste år ha et innslagspunkt under 4. Trolig i sjiktet 3,7-3,8 prosent. Sett også i lys av velgersammensetningen i valgkretsene, så ligger MDGs klart beste, og etter mitt skjønn eneste reelle mulighet, her.

Partiets nasjonale talsperson, Harald Nissen, fyrte opp landsmøteforsamlingen med oppsiktsvekkende og ferske tall fra hovedstaden:


"Ny måling: De Grønne er inne på Stortinget!" klasket partiet til med på sin nettside:Litt over gjennomsnittlig interessert i målinger som jeg er, så pirret dette min nysgjerrighet. Da det fremkom heller få bakgrunnsopplysninger i artikkelen, så ba jeg partiet om innsyn i tallene. Generøst nok så sendte informasjonskonsulent Audun Bie meg dette. 

Dette viser seg å være en måling som partiet selv har bestilt av Infact. Det er oppgitt at 1 491 personer er intervjuet via Infacts vanlige metode; automatiske telefonintervjuer (robopoll). Intervjuene ble gjort på kun en dag; 12. april. Tallene er vektet mot både kjønn, alder, bosted og partivalg i 2011. Feilmarginen for totalutvalget ligger på max +- 2,4 prosent.


Målingen inneholder flere interessante element. Men la oss konsentrere oss om Oslo. Tallene for hovedstaden framkommer i kolonnen til venstre.Som du ser, så er MDG målt til fire prosent. Og dette vil ganske riktig ha gitt partiet et historisk mandat på Tinget. Hvor mange respondenter er disse Oslo-tallene basert på? Dette framgår ikke eksplisitt av bakgrunnstallene jeg har fått, så her må vi regne. Totalutvalget i undersøkelsen er altså 1 491. Oslos befolkning utgjør omlag 12 prosent av Norges totale befolkning, i følge SSB-tall. Forholdet bør være om lag det samme i undersøkelsen.

I så fall snakker vi om skarve 180 mennesker som er intervjuet i Oslo og som dermed danner grunnlaget for Oslo-tallene. Dette lave antallet gjør at jeg sliter med å se noe særlig verdi i tallene - vurdert som en måling. Helst vil jeg ha 1 000 respondenter ved målinger. 500-600 er et minimum i en enkeltkrets som denne. 180 er useriøst lite å bygge på og gir for store rom for tilfeldige skjevheter.

Bl.a. er KrF målt til 0 prosent. Dette er reelt sett tull, og det forstår alle med en smule innsikt. Riktignok er Oslo en svak krets for KrF, men som regel ligger man omtrent på halvparten av sitt landsnivå her. Med 5,3 prosent, som er KrFs snittnivå i april til nå, så betyr det trolig en KrF-oppslutning i sjiktet 2,6-2,7 prosent i Oslo.

Tre oppfordringer til slutt:

1. Aarebrot - regn litt på hva som må til for å komme inn i kretser som Sør-Trøndelag en gang til.

2. MDG - offentliggjør alle relevante bakgrunnsopplysninger og tør å være en smule kritisk. Og kjøp heller en skikkelig Oslo-måling neste gang.

3. Infact - vurder å droppe og beregne tall for enkeltkretser og regioner ut i fra en nasjonal måling da slike nedbrutte antall blir for snaut til å kalle det måling.

4 kommentarer:

 1. Hei Svein Tore!

  Takk som tar deg tid til å gi oss en kalddusj. Målingen er selvsagt veldig gledelige nyheter for oss, men kanskje viktigere enn denne enkeltmålingen er at vi nå har begynt å dukke opp rundt én-prosenten på nasjonale målinger, som på målingen gjort av Respons Analyse: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ny-bunnotering-for-SV-i-mars-6788451.html#.T4wDr9W8WZQ

  Vi er selvsagt klar over at meningsmålinger ikke er det samme som valg, noe også vår talsperson Harald Nissen har uttalt. Vi etterstreber også å være åpne og tydelige. Nettopp derfor har vi oversendt de bakgrunnsopplysningene vi har fått fra InFact både til deg og media forøvrig. At enkelte media videreformidler disse tallene noe ukritisk får de derfor ta på sin egen kappe.

  Du har selvsagt rett i at tallmaterialet for Oslo er lite. Du skal heller ikke se bort fra at vi kommer til å bestille egne Oslo-målinger i framtiden. Vi mener midlertidig at det er et demokratisk problem at vi som et lite parti må betale for målinger, mens andre partier får de gratis gjennom månedlige partibarometere.

  Vi vil derfor rette et lite spark til meningsmålingsbyråene. Flertallet av disse spesifiserer stadig ikke Miljøpartiet De Grønne på meningsmålingene. Isteden plasseres vi anonymt under samlegruppen "andre", noe som gjør at velgerne fratas muligheten til å følge utviklingen vår på partibarometerne. Det synes oss noe merklig når f.eks. Ipos MMI gir gruppen "andre" 3%, uten å kunne redegjøre hvilke parti som står for fremgangen i denne gruppen: http://politisk.tv2.no/nyheter/sentrumspartiene-pa-vippen/

  Vi mener, som bl.a. pollofpolls.no har tatt til orde for, at gruppen "andre" bør spesifiseres. De siste målingene viser nå at det nå er faglig belegg for dette. Vi mener at også det ligger en betydelig nyhetsverdi i å kunne følge vår utvikling.

  Respons Analyse / Aftenposten har skjønt dette og gir oss nå egen søyle. Vi håper flere byråer og bestillere av meningsmålinger vil følge etter, og at bransjen endrer sin praksis slik at også De Grønne konsekvent tas med. Ettersom vi er et parti som nå har representasjon i alle de største byene i Norge mener vi dette er rett og rimelig. Vi håper også du kan støtte oss i dette.

  SvarSlett
 2. Kai Olav Fredriksen16. april 2012 kl. 15:14

  Det skal også sies at Årebrot tok opp akkurat at Oslo og Akershus var "enklest" å få mandat fra. Det står ikke i artikkelen riktignok.
  Sør-Trøndelag gjorde han også oppmerksom på at krevde mye høyere oppslutning, men tok nok fylket med siden De Grønne gjør gode valg i Trondheim. Det er ikke så mye å utsette på Årebrots analyse som det kan virke, hverken i forhold til hvor man kan komme inn utenom sperregrensen eller i forhold til strategi.

  SvarSlett
 3. Takk for kommentarer!

  Mye å ta opp her, Sindre. Skal i denne omgang nøye meg med et par poeng. For det første setter jeg pris på den åpenheten dere utviser ved å sende oss som ber om det, bakgrunnstall. Her bør flere lære - åpenhet er veien å gå. Samtidig synes jeg godt at dere kunne tatt inn en smule kritisk distanse og nyanser i egen referering av tallene, i stedet for bare å gjengi dem helt ukritisk - slik det gjøres i nettartikkelen.

  Når det gjelder egen søyle for MDG, så har jeg forståelse for at du ønsker det. Og flere søyler gir mer info til velgerne enn sekken "Andre". Men hvor skal grensen gå? Skal alle parti få sin egen søyle? Ved stortingsvalget i 2009 stilte 24 partier liste - burde avisene trykket 24 søyler for hver måling? Jeg synes vi må akseptere at det gjøres redaksjonelle vurderinger som ikke nødvendigvis er "udemokratiske", men som handler om presentasjon, leservennlighet og hensiktsmessighet. Respons/Aftenposten gir dere søyle nå fordi dere har blitt såpass store at det begynner å bli interessant. Flere medier og byråer vil følge hvis veksten fortsetter og muligheten for stortingsplass øker.

  Fin nyansering, Kai Olav. Var du til stede da Aarebrot sa dette? Sikkert mulig at artikkelen er upresis, og jeg burde nok tatt det forbeholdet over. Men slik han er referert, så lyder det i alle fall noe snålt og til dels misvisende.

  SvarSlett
 4. Kai Olav Fredriksen16. april 2012 kl. 23:32

  Jeg var tilstede via nett, jeg er utmeldt MDG'er - men innvalgt i kommunestyret vårt på lokalprogrammet, og fortsetter med det. Her ligger MDGLM: http://www.mdg.no/landsmote/ klipp to fra toppen, Årebrot begynner på klipptid 10:45.

  Ellers er jeg enig i at De Grønne må fortjene sin søyle, noe de er i ferd med å gjøre, og - som nevnt - Aftenposten mener er på sin plass. Jeg er også enig i at, selv om ingen søyle, bør det være tall på småpartiene som blir valgt i undersøkelsen være nevnt med prosentfordeling, men altså utenom søylene.

  SvarSlett