mandag 5. september 2011

Prognose skolevalget

TV2 har laget en prognose av skolevalget, basert på 25 000 avgitte stemmer. Honnør til folkene bak Politisk.no for det! Skulle disse tallene treffe brukbart på de faktiske tallene som foreligger kl 20 i morgen, så bekrefter de den dramatiske situasjonen som SV befinner seg i. Skolevalgene var tidligere partiets paradegren, nå er man fullstendig parkert hos ungdommen og nesten halvert fra det elendige valget i 2009.


Ofte viser skolevalgene en retning og tendens i det "ordentlige" valget. Det er grunn til å tro at det samme vil kunne skje i år, selv om det selvsagt fortsatt kan skje opinionsdrivende saker og ting de siste dagene som nå gjenstår før mandagens valg. Hovedbildet er at "helthetspartiene" på hver side; Ap og Høyre, styrkes, på bekostning av fløypartiene SV og Frp. Mens sentrums posisjon ikke svekkes. Dette samsvarer meget godt med opinionsbildet vi har sett i det siste.

Som oftest følger ungdom valgvinden i enda større grad enn eldre velgere. Det er således grunn til å tro at pluss- og minus-utslagene ved skolevalget også i år blir hakket større enn ved selve lokalvalget. Min hypotese er at Ap går ekstra mye fram ved skolevalget fordi ungdom trolig er mest påvirket av terroren og massedrapene 22. juli. Sett i det lyset er en eventuell Ap-framgang på sju prosentpoeng noe mindre enn ventet. Like fullt er det liten tvil om at Ap vil gjøre et godt valg, men en framgang på sju prosentpoeng ved mandagens valg blir det nok neppe.

Høyre passerer Frp som det største ungdomspartiet på borgerlig side. En framgang på rundt fem prosentpoeng er omtrent som ventet. Og Frps tilbakegang på rundt seks prosentpoeng harmonerer også brukbart med mine antagelser.  Legg også merke til at Ap vokser omtrent det samme som SV og Rødt taper. Mens Høyre vokser omtrent det som Frp taper. Ergo er stemmefordelingen mellom blokkene blant ungdommen forbløffende stabil.

Det er også grunn til å merke seg sentrums stabile posisjon. KrF, Venstre og Sp har slitt tungt i kjølvannet av det svake 2009-valget, men kan nå være i ferd med å reise seg. Venstre gjorde dog også et godt skolevalg i 2009, uten at det ble gjenspeilet i det ordentlige valget. Jeg tror skolevalget vil "treffe" bedre for Venstres del denne gang. Er det gjenreisningen av sentrum vi i disse dager ser, eller er det kun snakk om et kortvarig blaff?

Jeg tror i alle fall de aller flest gjør lurt i å regne med sentrum i mange år framover. Dette skolevalget viser at mange av dagens ungdom er tilbøyelig til å holde i liv i både Venstre, KrF og Sp en god stund til.        

4 kommentarer:

 1. Gleder meg til valget er over og vi kan begynne å drøfte hvilke konsekvenser valgresultatet vil ha for de neste to årene.

  Dersom SV gjør et katastrofalt dårlig valg i år, hvilke konsekvenser får det for regjeringsdeltakelsen og vil det få noen konsekvenser for Kristin Halvorsen? Tar SV sjansen på to nye år med regjeringsslitasje før stortingsvalget? Vil Kristin Halvorsen trekke seg eller tvert om stå løpet en ekstra periode for å få SV opp av bølgedalen? Hvilken prins vil vinne kampen om tronen dersom dronninga abdiserer?

  @dagidarj

  SvarSlett
 2. Jeg var blant dem som er ble noe overrasket over at hun valgte gjenvalg i vår. Det signaliserer at SV har bundet seg til regjeringsmasten til 2013 for hun har lagt hele sin politiske prestisje i det. Men skulle valgresultatet blir så svakt som det nå ser ut, så vil intern kritikk øke kraftig. Ser bare en kronprins i SV. Han heter Audun Lysbakken.

  SvarSlett
 3. På lik linje som det er en sperregrense på Stortinget, burde det vært en sperregrense for å være med i regjering selv om man vaker i lokalene på tinget.

  Jeg har ett håp, og det er at så mange som mulig bruker sin stemmerett, og at de stemmer med hodet og ikke med ett sjokkert hjerte.

  Nå er det vel også en kjent sak, tror jeg da, uten at jeg vet så mye om det, at ungdom gjerne blir påvirket av hva mor og far mener, tenker og tror. Derfor er vel ikke skolevalget så ille galt med tanke på resultatet av hovedvalget.

  Eplet faller ikke langt fra stammen...

  SvarSlett
 4. Er enig i at Lysbakken ser ut til å være favoritt. Har på mange måter sans for Lysbakken fordi han er ideologisk, konsekvent og mestrer det politiske håndtverket.

  Samtidig spår jeg han en relativt kort karriere som SV-leder før han blir bedt om å gå. Tror Lysbakken vil gjøre SV reine og ranke i ideologi og mindre kompromissvillige. Det spørs hvor lenge SV kan leve med det.

  @dagidarj

  SvarSlett