tirsdag 10. mai 2011

Direkte valg av ordfører borte

Hurdal var en av de 50 kommunene som i 2007 var med på direktevalgforsøket på ordfører. Nå er ordningen borte, men ordførereffekten i kommunen synes å bestå.

I går publiserte Eidsvoll og Ullensaker Blad målingen fra Hurdal. Hovedtallene ser du under, ledsaget av min analyse.Bålsrud-effekten

Runar Bålsrud (V) ble direkte valgt til Hurdals ordfører. Nå er direktevalgordningen borte, men Bålsrud-effekten består.

Hurdal var en av 50 kommuner som deltok i forsøkene med direkte ordførervalg. Mange fikk seg en overraskelse da Venstres Runar Bålsrud feide all motstand til side i 2007. Venstre gikk sterkt fram og oppnådde hele 17 prosent. Ved stortingsvalget i 2009 var oppslutningen nede under fem prosent. På dagens kommunemåling ligger Venstre over 16 prosent. Hurdal er dermed et eksempel på hvor mye profiler kan bety for stemmegivningen ved lokalvalg.

Valgforskning viser at jo mindre kommunen er, jo mer betyr personene. Dyktige frontfigurer appellerer til velgere som normalt ville stemt på et annet parti. Bakgrunnstallene gir indikasjoner på at det særlig er kvinnene i Hurdal som flokker seg om Bålsrud og Venstre. 

Stortinget har vedtatt å fjerne direktevalg på ordfører. Det er fornuftig. Dels fordi ordningen kan føre til at ordføreren har annen politisk farge enn flertallet i kommunestyret – noe som er uheldig for både demokrati og politisk styring. Men også fordi begrunnelsen om økt valgdeltakelse ikke holdt stikk. Dette reduserer Bålsruds sjanser til å beholde ordførervervet ved årets valg.

Hurdal Høyre følger nasjonale trender og ligger an til å styrke seg. Også for Ap, Frp og KrF er tallene hyggelig lesning. Særlig er det oppmuntrende for KrF som ellers sliter tungt. For Sps og SVs del er tallene derimot svake. At fattige en prosent vil stemme på det gamle ordførerpartiet SV, virker dog usannsynlig lite. Her tror jeg det er en skjevhet i utvalget. Med kun 200 spurte må vi også ha i mente at feilmarginene er store.

Likevel er det et faktum at SV er i trøbbel nasjonalt. Det rødgrønne regjeringsprosjektet har velgermessig vært en katastrofe for partiet. Sentrale SV-saker som utenriks, skole og miljø har i stor grad blitt kompromisset bort og man lekker mange velgere til Ap. Lite tyder i dag på at SV vil greie å snu trenden. Det kan komme til å slå ut i mange kommuner.


Hva synes du om at prøveordningen med direkte valg av ordfører er borte?

2 kommentarer:

  1. Jeg synes det er synd at ordningen forsvinner og skulle gjerne sett den videreført. Jeg mener det bør være opp til den enkelte kommune om de ønsker direktevalg av ordfører. Jeg ser det heller ikke som et problem ordningen kan føre til at en politiker fra opposisjonen blir ordfører all den tid ordførerens rolle jo er å være samlende og representere HELE kommunen, ikke et bestemt parti.

    SvarSlett
  2. Jeg er enig i at det ligger som en del av ordførerrollen å representere hele kommunen utad. Men ordføreren i et formannskapssystem er også kommunens viktigste politiker. Han/hun har en reell og sentral maktposisjon.

    I så måte skiller rollen seg fra ordførere i parlamentariske systemer hvor ordføreren primært har en symbolsk funksjon. Slik sett synes jeg direkte ordførervalg hadde passet bedre i Oslo og Bergen, men uten at jeg nødvendigvis er noen pådriver for dette heller.

    SvarSlett