fredag 4. juni 2010

Formannskap eller parlamentarisme?

For tiden jobber jeg med et foredrag som skal holdes for Hordaland Frp neste helg. Temaet er parlamentarisme. For det er nå snakk om at Hordaland fylkeskommune kanskje skal bytte styringsmodell fra formannskap til parlamentarisme. Nordland, Troms, Nord-Trøndelag og Hedmark har parlamentarisme allerede. I tillegg til kommunene Oslo og Bergen. Og parlamentarisme er på gang i Trondheim. Jeg vet også at parlamentarisme diskuteres innført i Stavanger.

Formannskap er fortsatt dominerende. Men parlamentarisme er altså på vei inn flere steder. Er det bra?
Flere hoder tenker bedre enn ett. Har du erfaringer fra arbeid i en eller begge disse modellene? Eller synspunkter på fordeler og ulemper?

Spill inn i kommentarfeltet!

8 kommentarer:

 1. Synnøve Handeland4. juni 2010 kl. 16:02

  Hei!
  Vi hadde foredrag om dette for ikkje lenge sidan og det var nokre skilleliner som er verdt å drøfta:
  - Ved å velgja parlamentarisme - risikerer vi at fleire avgjerder vert tekne i lukka rom?
  - Er det bra for lokaldemokratiet å få "profesjonaliserte" politikarar?
  - Vil konfliktnivå mellom lokalpolitikarane verte høgre eller lågare?

  Vår fordragsholdar som eg diverre ikkje hugsar namnet på viste til at Oslo-modellen fungerer slik at mange avgjerder vert teke gjort i konsensus - til liks med slik dei gjorde det under formannskapsmodellen. Bergens-modellen har forsterka skillelinjene som allerie var der før innføring av parlamentarismen. Han meinte difor at val av organisering i eine eller andre forma ikkje naudsynleg er avgjerande, fordi vi har ulike politiske kulturar som styrer sterkare. Den begrensa erfaringa ein har kan tyda på at han har rett.

  Eit anna viktig spørsmål vil vel også vere kva vi ynskjer å oppnå med å til dømes innføre parlamentarisme - t.d. for å få meire deltaking frå dei folkevalgte - vil då innføring av parlamentarisme bidra til dette?

  SvarSlett
 2. Hei Synnøve.
  Takk for interessant innspill. Du representerer jo et parti hvor parlamentarisme, historsik sett, burde klinge som vakker musikk...
  Men hva mener du da? Og har Hordaland Venstre bestemt seg?

  At konsensus er dominerende Oslo høres litt snodig ut. Det virker i alle fall ikke slik... Byrådslederen i Oslo, som jeg snakket med for kort tid siden, hevdet tvert i mot at mange Oslo-politikere syntes at parlamentarisme "tvang fram" konflikter som egentlig ikke var der.

  SvarSlett
 3. Interessant tema, Svein Tore. Personlig er jeg tilhenger av parlamentariske styringsmodeller også i kommunene. Det kan selvsagt være at småkommuner kan ha praktiske problemer med å mønstre tilstrekkelig med folkevalgte for å skape en god kommuneregjering, men det er kanskje mer et uttrykk for at kommunen er for liten og burde vært slått sammen med en annen...

  For å ta argumentene:
  1 - Parlamentarisme fører til oversikt i forvaltningen. I mange kommuner opplever vi, spesielt i nedskjæringstier, at flertallskonstellasjonen peker på rådmannen elle runderliggende etater, der hvor ansvaret i bunn og grunn er politisk. Eller burde være politisk. Parlamentarisme gir også sterkere skille mellom politikk/administrasjon og revisjon, noe jeg tror de fleste kommuer vil tjene på. I alle fall vil skattebetalerne i kommunene tjene på det...

  2 - Valgbarhet. Jeg er tilhenger av at våre fremste tillitsvalgte skal kunne skiftes ut. Parlamentarisme gir større åpning for dette, i og med at en byråd kan avsettes, et byråd kan felles ved mistillit og velgerne kan avsette den regjeringende flertallskonstellasjonen ved valg.

  I Trondheim husker jeg at Venstre var veldig motstandere av parlamentarisme der, fordi vgjørelser da fattes i såkalt lukkede rom. Jeg vet ikke om dette er et problem, så lenge kommunestyret gis god anledning til rydig saksbehandling og debatt. Enda mer er jeg i tvil om hvordan dette skiller seg fra i dag. I mange kommuner tilpasser rådmannen sine forslag med det regjerende flertallet - noe som neppe er hverken heldig eller i tråd med generelle prinsipper om åpenhet eller skille mellom politikk og administrasjon. Dette har man sett mange eksempler på i Trondheim. Verre er det at det samme skjer på revisjonssiden (i Trondheim), hvor revisjonen klargjør sine midlertidige konklusjoner med ordføreren før de sendes til oppdragsgiverne i KOntrollkomiteen og Bystyret. Et eksempel på at dette er meget uheldig finner man i revisjonen av Kraftfondet i Trondheim.

  Jeg utelukker ikke at det er negative konsekvenser av parlamentarisme, men jeg mener styringsklarhet og mer markert ansvar og skille mellom politikk og administresjon, og revisjon, er bedre i parlamentariske modeller enn i formannskapsmodellen. Og så er jeg for konkurranseutsetting av kommunal revisjon, men det spurte du ikke egentlig om... ;)

  SvarSlett
 4. Torbjørn: Takk for gode momenter som jeg tar med meg videre. Forstår at du er en sterk parlamentarismetilhenger..

  Tverrpolitisk samarbeid er et pluss som gjerne trekkes fram til fordel formannskapsmodellen. Er ikke den konsensusorienteringen og fellesskapsløsningene som ligger som en bærende ide i formannskapsmodellen en styrke ved det norske demokratiet? Eller er det snarere slik at konsesusen her i landet blir litt (for?) klam...

  Stabilitet er et annet pro-formannskaps-element. Skaper ikke et uavsettelig formannskap (for fire år) bedre rammebetingelser for forutsigbarhet i lokalpolitikken framfor et kommuneråd som kan avsettes når som helst?

  Noen vil også hevde at gjenspeiling av valgresultatet er vesentlig bedre i et formannskap der sammensetningen er basert på forholdstallsprinsippet. Opposisjonen havner fort i skyggenes dal inenfor parlamentarisme - bør ikke velgere som har stemt på oppisisjonsparter få en viss innflytelse av politikken?

  SvarSlett
 5. Slutter meg til Torbjørn.

  Parlamentarisk styring bidrar til å synliggjøre hvem som faktisk sitter med makten. Det er ofte litt diffust for offentligheten i kommuner med formannskapsmodellen.

  Jeg kan ikke se noen grunn til at kommuner med over 20.000 innbyggere ikke skal ha parlamentarisk styre. I mindre kommuner kan kan det derimot være grunner for å opprettholde formannskapsmodellen.

  SvarSlett
 6. hva er egentlig denne parlamentariske modellen ?

  SvarSlett
 7. Hei Sevin Tore. Jeg sitter og holder på med en eksamen i dette temaet nå for tiden, og lurte på om du ville dele det du fremførte, evnt konkluderte med? Alt du kan bidra med taes imot med en stor takk.

  Student.

  SvarSlett
 8. Ja, hovedpunktene fra mitt foredrag ligger her: http://sveintoremarthinsen.blogspot.com/2010/06/er-parlamentarisme-veien-ga.html

  Husk kildehenvisning og ikke avskrift. Lykke til videre! :-)

  SvarSlett