lørdag 6. februar 2010

KrF har fire ganger så mange velgere under 40 som over 80

KrF har vært i sterkt søkelys denne uka. I sin lørdagskommentar legger Dagsavisens redaktør Arne Strand inn som et premiss at KrF har flere velgere over 80 år enn under 40 år. I følge Statistisk sentralbyrå er det 220 000 innbyggere over 80 år her i landet. Hvor mange av disse som deltar ved valg, har jeg ikke tall på. Men i følge valgundersøkelsen fra 2005, stemte 83 prosent av alle de over 60 år. Trolig er andelen en del lavere blant de aller eldste, p.g.a. demens og andre sykdommer. Jeg legger derfor inn et anslag på 70 prosent. I så fall har +- 155 000 av 80+-velgerne trolig stemt.

Hvor mange av dem stemte KrF?  I følge Infact/VGs valgdagsundersøkelse , stemte ca sju prosent av de over 60 år på KrF ved valget i 2009. Er stemmeandelen lik også når 80+-gruppen skilles ut, så har  anslagsvis ca 11 000 velgere stemt på KrF i gruppen 80+.

Antallet innbyggere mellom 18 og 40 år er ca 1 343 000. I følge valgundersøkelsen fra 2005 var valgdeltakelsen på ca 70 prosent i denne gruppen. Med samme nivå ved fjorårets valg, så står vi igjen med ca 940 000 velgere. Hvor mange av disse stemte på KrF i fjor? Infacts undersøkelse viser ca 5 prosent. Ergo snakker vi i så fall om om lag 47 000 KrF-velgere under 40 år.

Min raske utregning, som sikkert kan innholde noen små feilkilder, men neppe store - viser dermed at KrF har over fire ganger så mange velgere under 40 år som over 80.

Det feilaktige utsagnet om at KrF har flere velgere over 80 enn under 40, stammer trolig fra KrFs generalsekretær Knut Jahr som hevder at KrF har flere medlemmer som er over 80 år enn under 40 år. Men Arne Strand, det er forskjell på medlemmer og velgere...

Så til det underliggende poenget: Er det et problem at KrF har et langt bedre grep på de eldre enn de yngre? Tja. Det er et problem hvis det er slik at eldre KrF-velgere dør ut, og de som er yngre i dag fortsetter å stemme på noe annet enn KrF når de blir eldre. Men KrF har alltid hatt et vesentlig bedre grep på eldre enn yngre. Historien har vist at det er en tendens til at flere velgere finner KrF attraktive jo eldre man blir. Særlig er KrF-grepet godt på de eldre kvinnene. Når vi vet at kvinner lever en del lengre enn menn og at andelen eldre i velgermassen blir høyere og høyere i de kommende årene, så er det i mine øyne snarere enn fordel enn en ulempe å ha godt tak på eldre velgere.

Oppdatert: Den gale påstanden om at KrF har flere velgere som er over 80 enn under 40 år, gjentas av historiker Hans Olav Lahlum på kronikkplass i Dagsavisen i dag.

4 kommentarer:

 1. Synd å ødelegge våre fordommer med fakta.

  SvarSlett
 2. Du skrev 3.2 at du hadde takket ja til å holde foredrag på årsmøtet til Akershus KrF, (foreløpig arbeidstittel "KrF sett utenfra"). Du har hatt interessante synspunkt på dette på bloggen i løpet av det siste året. Vil du legge foredraget ut på nett?

  SvarSlett
 3. Arne Haug: Jeg bommet litt - det er visst ikke årsmøtet for Akershus KrF, men en konferanse for kommunepolitikerne i Oslo og Akershus.
  Men like fullt; ja, jeg kommer til å legge ut hovedtrekkene fra foredraget mitt på bloggen.

  Jeg skal også holde foredrag om Høyre for Østfold Høyre samme dag (blir travel dag!), også dette vil bli lagt ut i etterkant.

  SvarSlett
 4. I dagens adressa påstår også Harry Strand at KrF har flere velgere over 80 enn under 40. En seiglivet myte...

  SvarSlett