tirsdag 11. juni 2024

Podcast!

 Analysetoget ruller videre! 

Jeg har nå startet, i samarbeid med Østli TV,  en podcast som jeg håper vil bli noe helt unikt her til lands hva gjelder norsk politikk, valg, valgkretser, velgere og nominasjon. 

I episode 1 snakket jeg med Johan Giertsen Johan Giertsen i Poll Of Polls om mai-tendensen på målingene. Østfold Frp avholdt landets første nominasjonsmøte og førsekandidat Erlend Wiborg var innom. 

Østfold KrF har også nominert sin førstekandidat ved neste års stortingsvalg og valget falt på David Hansen som gjør comeback i rikspolitikken etter mange år utenfor. Han bidro også med sine vurderinger. 


I episode 2 hadde jeg gleden av å snakke med min glitrende karikaturtegner Egil Nyhus om hvordan han tegnet Marit Strand som har valgt å si Nei til å stå som førstekandidat på Oppland Sp sin liste. Strand var også med for å fortelle hvordan hun opplevde tegningen, men også for å forklare hvorfor hun takker Nei. Vi hadde også en runde rundt Sps opptur og nedtur. Visste du forresten at hun kom inn på Tinget med kun 255 stemmers overvekt i 2017? 


Oppland valgkrets måtte vi bare "nerde" litt mer om i resten av episoden. Og hvem er vel bedre til å delta på det enn Hans Olav Lahlum i Oppland SV? Prøvde å fritte ham ut om prosessen i hans parti - det satt lenger inne enn å snakke om de andre partiene. Ønsker du deg innsikt i Oppland og nominasjonen så anbefaler jeg å lytte. 

Forsyne meg er vi nå også ute på Spotify!


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jyvapdMB-kc?si=7YxUXWgn6nC9Tfcf" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>Du kan hjelpe til med å bygge opp denne nye podcasten ved å lytte. Og ved å gi et fritt støttebeløp til 92237487 eller konto 97101646878.

Vi har laget en Face-gruppe "Politisk analyse Pod" der alle som støtter og de ivrigste lytterne, deltar og diskuterer og er med og påvirker innholdet av neste pod.  

 


  


  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar