fredag 13. januar 2023

Høyre størst i alle fem storkommuner, men...

Det er rødgrønt overtak i Trondheim og knepent i Oslo. Svakt blått favorittstempel i Bergen, klarere i Stavanger og soleklart i Bærum.


Et par uker inne i valgåret 2023 har vi nå noen flere nasjonale kommunedata å bygge vurderinger på. Og vi har lokalmålinger en del steder fra i fjor. I tillegg har vi valghistorikken. På bakgrunn av alle disse tre hovedkilder, har jeg laget prognoser for Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Bærum. Dette er ment som øyeblikksbilder basert på tilgjengelig info pr. nå.


Dette er mitt andre analysebrev i 2023. Du sikrer deg tilgang til alle mine hovedanalyser i hele 2023 ved å Vippse 500 kr til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen "Politisk analyse".


Åpne Oslo
Oslo har et stemmemønster som er langt unna landsresultatene. R, SV, MDG og V gjør det langt bedre i hovedstaden enn snitt. Mens Frp, KrF og Sp gjør det meget svakt. H er noe bedre og Ap noe dårligere enn sitt landsnivå. Nasjonale målinger koblet sammen med valghistorikk tilsier at Oslo H nå ligger midt på 30-tallet. Men lokale målinger matcher ikke helt denne prediksjonen og klokker landets nest eldste parti inn på lavt 30-tall. Mitt estimat er drøyt 33.

Ap er noe unna å forsvare 20 blank fra 2019, men hvor langt unna? Lokalmålingene spriker fra 15 til 18. Siste nasjonalmåling, brutt ned på Oslo, antyder over 18. Min beregning viser ca. 17. MDG ble Oslos tredje størst parti i 2019 med over 15. De har ikke det inne nå, lokale målinger viser mellom 11 og 13. Jeg har partiet i underkant av 12. Man er dermed jevnstort med SV som ligger i samme sjikt. Men kan Kaskis nei til SV-ledelse komme til å påvirke i negativ retning her? Også Rødt ligger rundt tosifret.
Tosifret drømmer også Oslo V om, og siste lokalmåling viste at partiet faktisk er oppe og lukter på det. Foreløpig har jeg ikke sett andre tall som kan bekrefte dette høye nivået for Oslo V, øvrige indikatorer peker derimot på et nivå på ca. 6-7. Min prognose viser midt på 7-tallet. Frp ser ut til å ha en brukbar framgang inne på landsbasis, men i følge lokalmålingene virker ikke denne vinden å blåse inn over Oslo. Snarere er man på stedet hvil og knapt nok det rundt 5 prosent. KrF er større enn Sp, men begge ser 1-tallet. Ellers er det foreløpig ingen tegn å spore som tilsier at noen av partiene i gruppen «Andre» har over 1 prosent.      
 
30-29 rødgrønt
Når jeg gjør prosenter om til mandater, kommer jeg ut med H 20, Ap 10, SV 7, MDG 7, R 6, V 5, Frp 3 og KrF 1. Mens Sp mangler 600 stemmer på representasjon. Blokkmessig betyr det 30-29 i rødgrønn favør. Et lite MDG-el. SV-fall, kombinert med en viss H-vekst el. en større vekst for V eller en overraskende Frp-vekst, kan medføre at flertallet vipper over på borgerlig side. Men Frp og KrFs svake stilling i hovedstaden er stadig problemet for Lae Solberg og co.   
 

Totalvurderingen er at Raymond Johansen (Ap) fremdeles er svak favoritt til fire nye år som byrådsleder. Men Oslo tetner seg til.

 

 Hvor henter Meyer sin støtte i Bergen?

Et spennende spørsmål i Bergen er hvor de 25 000 velgerne som stemte på FNB i 2019 vil ta veien. H underpresterte her i 2019 og fikk kun 20 prosent. Finner en del FNB-velgere veien dit, så er det grunn til å tro at Hs Bergen-framgang vil kunne bli en del større enn snittet. De to siste lokalmålingene herfra antyder et H midt på 30-tallet.  

Også Ap bør kunne nyte litt godt av FNB-kollapsen, men det spørs om dette er nok til å stå i mot den forventede nedgangstrenden. Drøyt 18 prosent viser min prognose nå. Frp er et annet parti som bør hente en del ex-FNB-velgere. Bergen Frp har vært ekstremt plaget av mye intern uro og endog hatt et lokallag som har vært helt nedlagt. Nå virker det som man er i ferd med å få mer orden på sakene. Tosifret er ikke et urealistisk mål og med det er man i så fall på nivå med SV. R og MDG ser ut til å være jevnbyrdige i sjiktet 6-7 prosent. Bergen V er langt unna Oslo V i nivå og byrådssamarbeidet med Ap slår ikke nødvendigvis positivt ut på oppslutningen. Men lokalmålingene har til nå likevel vært relativt oppmuntrende for partiet.

Sp og KrF risikerer begge å se 2-tallet på valgdagen.

Nystartede Bergens-listen, med tidligere finansbyråd Trond Tystad (ex Ap) i spissen, som ønsker å mobilisere på at bybanen ikke skal gå over Bryggen, men i tunell, vil også kunne gjøre seg berettiget håp om å mobilisere i ex-FNB-massen.  

PP og INP virker å være størst av de øvrige med i overkant av 1 prosent.
    

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

BL

INP

PP

V

KrF

H

Frp

Andre

Jan 23

6,3

10,4

18,3

2,6

6,6

2,0

1,2

1,3

4,3

2,7

32,2

9,9

2,4

Valg 19

4,9

8,6

19,8

5,3

9,9

 

 

1,5

3,8

3,1

20

4,7

18,4

Mandater 23

4

7

12

2

5

1

1

1

3

2

22

7

 

Endring

+1

+1

-1

-2

-2

+1

+1

 

 

 

+8

+4

-11


Jeg har BL, INP og PP inne med hvert sitt mandat i Bergen bystyre 2023-27 på min prognose. I så fall vil 12 partier bli representert i neste periode.

Skulle H få et resultat godt oppe på 30-tallet og bli omtrent dobbelt så stort som nest største parti; Ap, så tror jeg «kjøttvekten» tilsier at Christine Meyer (H) tar over som byrådsleder etter Rune Bakervik (Ap). Men det springende punktet er hvor hun skal hente sin parlamentariske støtte fra. Det virker fortsatt langt fram for rent flertall med Frp. Så da blir det avgjørende hva partier som V, KrF, MDG, Sp, INP og PP vil foreta seg. Meyer kan komme til å trenge støtte fra en eller flere av disse.

Bergen er derfor åpnere enn hva et første øyekast på tallene skulle tilsi.

 

Raaen vs. Ranum i Trondheim
Høyre ligger an til å bli Trondheims største parti med relativt god margin. Rundt 28 virker nå å være nivået de har inne for øyeblikket. Ap gikk markant tilbake i 2019 og fikk 25 prosent da. Ytterligere nedgang er sannsynlig, jeg har Trondheim Ap på 22 prosent nå – basert på summen av datainfoen herfra. SV var målt overraskende lavt på siste lokalmåling og fikk under 10, jeg tolker øvrige indikatorer i retning av at partiet reelt har rundt 12 inne. R virker å kunne bli fjerde størst i sjiktet rundt 9 prosent.

MDG leverte sterkt her i 2019 og bikket tosifret, men sliter med å følge opp og ser ut til å ha nok med å komme seg over 7 prosent. Frp, V og PP er jevnstore på 5-tallet. Pensjonistpartiet er m.a.o. oppsiktsvekkende sterke her, noe som nok har å gjøre med gode lokale kandidater over tid, der bl.a. partinomaden Svein Otto Nilsen i front har gjort en formidabel innsats som «velgerombud».

Sp ligger an til å bli mer enn halvert og havne på 3-tallet, mens KrF ikke virker å kunne klare se 2-tallet.

 

 

R

SV

Ap

Sp

MDG

V

KrF

H

Frp

PP

Andre

Jan 23

9,0

11,9

21,9

3,3

6,8

5,2

1,5

28,0

5,5

5,0

   2,2

Valg 19

6,9

11,3

25,0

7,1

10,4

4,9

2,0

20,6

5,1

4,8

1,9

Mandater 23

6

8

15

2

5

4

1

19

4

3

 

Endring

+1

 

-2

-3

-2

+1

 

+5

+1

 

 Ap, SV, MDG og Sp samarbeider i posisjon. Disse fire har 30 mandater inne på min beregning og dermed ikke flertall. Men med Rs mandater, så er det rødgrønt flertall. H, Frp, V og PP la sammen fram et opposisjonsbudsjett i høst. De fire budsjettkameratene samler 30 mandater på disse tallene og mangler dermed fire mandater på flertall. Så enten må de vokse en del mer inn mot valget eller håpe på et sideskift fra MDG/Sp sin side.

Trondheim er åpnere enn på lenge. Men totalvurderingen er likevel at Emil Raaen (Ap) er favoritt til å videreføre ordførklubba etter Rita Ottervik. Kent Ranum (H) er slett ikke ute av det, men må jobbe hardt langs to fronter for å overta makten: Ytterligere velgermobilisering og samle mer støtte fra flere partier.      


Tegning: Egil Nyhus
 
Dette er mitt andre analysebrev i 2023. Det inneholder også en analyse av Stavanger og Bærum.
Du sikrer deg tilgang til alle mine hovedanalyser i hele 2023 ved å Vippse 500 kr til 92237487. Oppgi e-post eller be om medlemskap i Face-gruppen "Politisk analyse".Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar