fredag 18. september 2020

Miljø er viktigst

Jeg ba Sentio stille et representativt utvalg av velgerne følgende spørsmål: «Hvilken sak er viktigst for ditt partivalg»? Undersøkelsen ble gjort på telefon i perioden 8. – 14. september. Respondentene fikk mulighet til å oppgi inntil to saker. 

Det ble innhentet 1 000 svar. 805 valgte å oppgi en sak og 195 oppga to saker. Svarene må tolkes innenfor feilmarginer på 2-3 prosentpoeng. Respondenter som svarte «vet ikke» eller «annet» er holdt utenfor. 
I en tid der et virus dominerer medieagendaen totalt, skulle en tro at helse ville bykse fram som den klart viktigste saken for velgerne, men den inntar «bare» tredjeplassen, slått av både miljø og skole.

Miljø vinner terreng og inntar for øyeblikket en klar førsteplass. Slår dette til ved valget neste år, så vil det bli det første Stortingsvalget i historien der miljø troner øverst. Dette illustrerer at medieagenda og velgeragenda er to forskjellige ting, selv om det gjerne også kan være to sider av samme sak.Tegning: Egil Nyhus
  


Bakgrunnstallene indikerer at miljø står like sterkt blant kvinner og menn. Alle aldersgrupper vurderer miljø høyt, men sterkest blant unge. Viktigheten av miljø øker i noen grad med utdannings- og inntektsnivå. Andelen som oppgir miljø som viktigst, øker jo mer urban velgeren er. Ikke overraskende er det MDG som har de mest miljøorienterte velgerne, etterfulgt av V og SV.

Saksbredde      

Sev om mijø er på topp, så er det verdt å merke seg at saksbredden er stor 
blant norske velgere. Både miljø, skole, helse, distrikt og innvandring har tosifret oppslutning. Føyer vi til eldreomsorg, sysselsetting og sosial utjevning, så er vi oppe i åtte saker som alle har potensial i seg til å kunne prege neste års valg. Noen saker vil vokse i viktighetsgrad, andre kan falle tilbake.  

Pr. i dag tyder empirien på at det går mot et miljøvalg neste år.    
Dette er et lite utdrag fra mitt analysebrev nr 25/2020. Mine brev kommer hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Ukens brev gir deg flere vurderinger av tallene om sakenes viktighet samt en historisk utvikling av dette ved alle valg på 2000-tallet.  Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar