fredag 5. juni 2020

Nye blokker?

Norsk politikk opererer innenfor en rekke dimensjoner. Høyre-venstre-aksen er viktig. Men også senter-periferi, kultur, miljø og innvandring er sentrale dimensjoner i norsk politikk. Her plasserer partiene seg annerledes enn på H-V-aksen. Det er viktig å ha med oss denne flerdimensjonaliteten. De politiske fargene glir noen ganger over i hverandre.
Det politiske landskapet er derfor ikke statisk, men dynamisk. Sp «byttet side» på 90-tallet. Og det var nok ikke så mange som etter Solberg-regjeringens gjenvalg i 2017 så for seg at daværende H+Frp først skulle bli til H+Frp+V, så H+Frp+V+KrF og dernest H+V+KrF. Men slik gikk det fordi beslutninger og veivalg i både V, KrF og Frp skapte dynamikk. Heller ikke i de kommende månedene og årene vil forholdene være statiske. Frps frigjøring medfører trolig at de vil blankpusse sin profil ytterligere, søke flere allianser i enkeltsaker utenom regjeringen og dermed påføre Solberg-regjeringen flere nederlag som kan gjøre valgkampen 2021 vrien for det sittende styret.


Uklart alternativ
Vi har også en uavklart situasjon på opposisjonssiden der man ikke vet hva som egentlig er alternativet til dagens styre. Derfor bør vi, inn mot valget, i tillegg til den rene partioppslutningen og grove todelingen, ha med oss alternative blokkscenarier. Nedenfor har jeg lekt meg litt med fire konstellasjoner. At et alternativ til borgerlig regjering vil bestå av Ap+Sp er høyst trolig. Men disse to partiene er et stykke unna flertall sammen, de har 67 mandater på mine beregninger nå og mangler således 18 mandater. Ap+Sp+SV ala Stoltenberg 2005-13 er et mer realistisk flertallsscenario, men det ligger og vipper. Tidligere i år hadde de flertallet inne, men juni-tallene indikerer «bare» 80 mandater. Det betyr i så fall at enten MDG eller Rødt må inkluderes for å ha et flertallsgrunnlag.


MDG inn i Solberg-regjeringen?
Dagens H+KrF+V-regjering har kun 50 mandater inne. En utvidelse i retning Frp virker ikke trolig, men hva med utvidelse i retning Sp eller MDG? De kommer klart nærmest flertall med Sp, men mangler ni mandater på 85. Hvis KrF og V klarer sperren, så er flertall mulig. Men Sp har både retorisk og politisk bygd seg opp som motkraft til det de kaller regjeringens sentraliseringspolitikk, så det virker mest som en teoretisk øvelse. Riktignok så vi at Sp, etter fjorårets lokalvalg, noen steder valgte borgerlig. Men Sp+Ap er hovedmønsteret lokalt, og de lokale forholdene er også mer pragmatiske. Kanskje er MDG en mer sannsynlig partner. Men de fire partiene er langt unna flertall. Og MDG+H virker vrient, dog ikke helt utenkelig.


Dette er et utdrag fra mitt analysebrev nr 10/2020. Mine brev kommer hver fredag. Du kan abonnere ved å Vippse 300 kr (halvt år) eller 500 kr (helt år) til 92237487 og oppgi e-post. Ukens brev inneholder også en vurdering av Rogaland og Hordaland valgkrets. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar