onsdag 6. september 2017

De borgerlige haler kraftig innpå

Det strømmer på med nasjonale og lokale målinger for tiden. Jeg har derfor gått igjennom situasjonen i våre 19 valgkretser på nytt for å se om vurderingene fra fredag holder seg, eller om sannsynligheten endres. Minner om at jeg legger både et snitt av nasjonale og lokale målinger, samt valghistorikk til grunn for vurderingen. Liten s bak tallet markerer at partiet holder sistemandatet i kretsen, liten n markerer det partiet som ligger nærmest å ta sistemandatet:Blokkmessig er det nå to viktige endringer i dette tallmaterialet siden forrige gang: Høyre er i ferd med å forsvare sitt mandat i Sogn og Fjordane og i så fall blokkere for at Sp tar to. I Hordaland har jeg nå Venstre inne med et direktemandat, på bekostning av det mandatet som MDG lå inne på der sist. Begge disse vestlandsfylkene ligger derfor nå an til status quo sammenlignet med 2013, i stedet for en rødgrønn sving på 2. I tillegg har jeg flyttet Frp inn på et direkte mandat i Finnmark, på bekostning av Høyre, men dette får ikke betydning for blokkstilingen.

Summerer jeg opp, så kommer jeg ut med 77-73 rødgrønt når det gjelder fordelingen av de 150 distriktsmandatene. Dette er en sving i rødgrønn retning på + 12 sammenlignet med 2013. De borgerlige vant 96-73 ved 2013-valget, så +12 er nøyaktig det de rødgrønne totalt sett trenger for å bikke flertallet. Sist lå de imidlertid inne med +14 på mine beregninger. Ergo har de borgerlige tatt inn 2 mandater, så trenden er positiv for deres vedkommende. Mulighetene for de borgerlige til å gå ytterlige fram i antall disktriksmandater ligger nå primært i Akershus, Hedmark, Vestfold, Rogaland, og Sør-Trøndelag. Mens de rødgrønnes angrepsmuligheter, i tillegg til Hordaland og Sogn og Fjordane, ligger særlig i Oppland, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag.

Hva er mest sannsynlig utfall av de 19 utjevningsmandatene? For å ta "sperregrensepartienes" sjanser til å komme over fire prosent, så holder jeg fortsatt SV og KrFs muligheter som gode. Faller de under, vil det være svært overraskende. For MDG og Venstres vedkommende er det fremdeles helt åpent. Begge balanserer på grensen på snittet av målingene, MDG ørlite foran Venstre. Vi skal dog huske at målingene har en tendens til å overvurdere begge disse partiene noe, særlig har det vært et mønster for MDG. Jeg har ca 50 prosent sjanse for begge til å komme over, slik at vi fortsatt må lage minst tre scenarier for utfallet av utjevningsmandatene:

1) MDG og Venstre over: MDG vil da ta 5 utjevningsmandater og Venstre 4. I tillegg har jeg Frp inne med 3, SV 3 og KrF 4. I så fall vinner de borgerlige 11-8 i utjevningsmandater og vi får 85-84 rødgrønt totalt.

2) MDG over og Venstre under
gir fordelingen MDG 5, KrF 4, H 2, SV 3, Frp 4, Sp 1. Dermed 10-9 borgerlig i utjevning og totalt 86-83 rødgrønt.

3) MDG under og Venstre over gir fordelingen V 4 Frp 4, H 2, KrF 4, SV 4, Sp 1. Det blir 14-5 borgerlig i utjevning og 87-82 borgerlig totalt.


Vi er med andre ord nå i et område nå der borgerlig side nesten har like kort vei til flertallet som de rødgrønne. Jeg har kun en svak rødgrønn prosentovervekt på ca 55-45. Min tolkning av målingene er at tendensen går i borgerlig retning, men at de fortsatt trenger en videreføring av tendensen for å komme skikkelig forbi.

Vi skal dog huske at både Ap og Sp har tradisjon for å bli undervurdert av målingene før valg. Særlig gjelder det Ap. Er partiets nivå reelt sett ca to prosentpoeng over det målingene viser, slik det har vært tilfelle ved de seneste valgene, så kan dette bli to avgjørende prosentpoeng. En eventuell rødgrønn undervurdering, blir i noen grad redusert ved at SV og Rødt sin historikk går i motsatt retning; de overvurderes gjerne noe. Ved neste oppdatering kan jeg derfor komme til å operere med to tolkninger; en som tar utgangspunkt i rene tall og en der jeg justerer for tradisjonell over/under-vurdering.

Sluttmobiliseringen de siste dagene nå vil avgjøre valget. Det er mange velgere som fortsatt befinner seg på gjerdet. Hvem som best klarer å hente disse ned, blir utslagsgivende.                1 kommentar: