onsdag 15. april 2015

Stillingen i våre 20 største kommuner

Favoritt til å overta som byrådsleder i Oslo
Lokalvalget 2015 rykker stadig nærmere. Høyre styrer i dag 13 av 20 storkommuner. Kan partiet forsvare dette eller kommer Ap til å overta makten flere steder? Dette er ståa i våre største kommuner akkurat nå, slik jeg vurderer den.

Oslo: Høyre+KrF+Venstre-styrer hovedstaden, støttet av Frp. Denne borgerlige konstellasjonen er foreløpig et stykke unna å forsvare sitt flertall. Den røde opposisjonsblokken Ap+SV+Rødt har 29 mandater inne på siste lokalmåling. De mangler dermed ett mandat for å få flertall. Bakgrunnstallene tyder på at de røde, samlet sett, synes å være fullmobilisert på disse nivåene. De borgerlige har større stemmereserve og bør kunne tette igjen noe av det røde forspranget i valgkampen. MDG ser ut til å kunne gjøre et brakvalg i hovedstaden, og mye tyder i dag på at de kommer i en vippeposisjon. Det gjenstår å se hva de evt. vil velge i en slik situasjon, men det mest trolige er at de inngår et samarbeid med Ap. I så fall ligger det an til maktskifte.

Bergen: Uvanlig turbulent styringsperiode i Bergen. Pt. styres byen av Høyre+ Frp, støttet av KrF og Venstre. Venstre har signalisert at de vil samarbeide med høyresiden etter valget. KrF vil vente med å avklare samarbeidsløsning. I likhet med Oslo, ligger MDG inne på vippen på siste måling. Men det skal bare en beskjeden mobilisering til for borgerlig side for å gjenskape flertallet. KrF på vippen synes pr i dag å være mest sannsynlig valgutfall.

Trondheim: Bred rødgrønn allianse, som også inkluder KrF, styrer Norges tredje største by. Ingen ting tyder på noe annet enn at dette blir situasjonen også i perioden 2015-19. Rita Ottervik (Ap) får høyst sannsynlig fire nye år som ordfører.

Stavanger: En form for regnbueallianse i oljebyen, ledet av Høyre og ordfører Christine Sagen Helgø (bildet), styrer. Legger vi et borgerlig blokk-perspektiv av H+Frp+KrF+V til grunn, så har disse flertallet greit inne på målingene, og det er vanskelig å se hvordan det kan snu seg inn mot valget. Men det er krefter i sving som åpner for et Frp+Ap-samarbeid for å bryte ned Høyres sterke maktposisjon i oljebyen. Skulle Frp gå inn på en slik løsning, så må Høyre satse på rent flertall med KrF og Venstre for å beholde makten. Det er ikke umulig, men i øyeblikket ligger det ikke inne.

Bærum: Det eneste spenningsmomentet her er om Høyre får rent flertall eller ikke. Siste måling viste at partiet har bra muligheter til å forsvare det rene flertallet de vant i 2011. Fire år til med ordfører Lisbeth Hammer Krogh blir det nok okke som.

Kristiansand: Det borgerlige flertallet virker stabilt. Det spekuleres i om Ap vil tilby KrF ordføreren for få til et maktskifte, men KrF virker pt. komfortable i samarbeidet med Høyre.

Fredrikstad: Enormt Ap-hopp og Frp-fall her i 2011 og maktskifte. Ap ser ut til å befeste posisjonen og lukter på rent flertall.

Sandnes: Et noe uvanlig samarbeid mellom de rødgrønne og Frp sikret Ap ordføreren her sist. Holder denne konstellasjonen sammen, så har Ap-ordfører Wirak gode muligheter for fire nye år. Skulle Frp innta en mer normal borgerlig posisjon, så vil H+Frp+KrF+V trolig gi et greit flertall.

Jarle Aarbakke - Tromsøs neste ordfører?


Tromsø
: Helblått flertall sist etter ekstremvalg av Høyre på 36 prosent. Partiet er ikke i nærheten av å gjenta den bedriften nå. Det meste peker i retning av rødgrønt flertall og maktskifte i Nordens Paris.

Drammen: Høyres kanskje aller beste utstillingsvindu i landet. Rent Høyre-flertall her sist. Partiet kan ikke vente en reprise på det til høsten, men det borgerlige flertallet ser stabilt ut.

Asker: I likhet med nabokommunen Bærum er det eneste spenningsmomentet her, styringsmessig sett, om Høyre kan forsvare sitt rene flertall fra 2011 eller ei. Ingen lokalmålinger her foreløpig. Lene Conradi (H) får garantert fire år til med ordførerkjedet.

Sarpsborg: Ap manglet ett fattig mandat på rent flertall ved 2011-valget. I øyeblikket har de dette inne, og alle i arbeiderbyen bør belage seg på fire år til med Sindre Martinsen Evje som ordfører.

Skien: En rødgrønn koalisjon av AP+SV+Sp, samt Venstre, styrer. Det meste tyder på at det rødgrønne styret videreføres.
  
109 år med Ap-styre, Ole Jakob Flætten?  


Skedsmo
: Ap har styrt denne flis- og fotballkommunen på Nedre Romerikes i 105 år. Og de har et klart favorittstempel til å plusse på med fire år til. Ingen lokalmålinger foreløpig.


Bodø: Helt jevnt her sist. Sp valgte borgerlig side, og beredet dermed grunnen for Høyre-ordfører. Pt ser det ut til at Ap vil kunne gjenerobre makten etter høstens valg.

Ålesund: Høyre styrer, støttet av Frp, Venstre og Tverrpolitisk liste. Holder denne konstellasjonen sammen, så ser de ut har de en god sjanse til å forsvare sitt flertall

Sandefjord: Helblått flertall her sist. Høyre styrer, støttet av KrF og Frp. Høyre klare favoritter til å beholde makten, men vi har ingen lokalmålinger å støtte oss på foreløpig.

  
Geir Fredrik Sissner - Høyres nye ordførerkandidat


Arendal: Bred borgerlige allianse, som også inkluderer Sp, styrer Arendal. Siste lokalmåling viste markant H-fall og Ap- vekst, men fortsatt borgerlig flertall. Et spørsmål som kan melde seg her, er om noen av sentrumspartiene vil bytte side hvis Ap blir markert større enn Høyre.Larvik
: Svakt av Høyre her sist pga indre uro. Ap styrer, støttet av SV, Sp og Venstre. Tror disse fire har en ok mulighet til å forsvare flertallet, men Venstre kan fort havne på vippen igjen. Dessverre ingen lokalmålinger ennå.

Karmøy: Høyre-styrt kommune, støttet av Frp og KrF. Disse tre partiene fikk 65 prosent av stemmene sist og bør kunne gjenskape det flertallet med god margin også ved høstens valg. Ingen lokalmålinger pt.

Fra 13-7 favør Høyre til 10-10?
Ser vi på forholdet mellom Ap og Høyre og byrådsledere/ordførere i disse 20 største kommunene, så har Høyre topposisjonen i 13 av 20 storkommuner. Ap sitter med makten i de resterende 7.

I øyeblikket vurderer jeg at det slik at Ap har gode muligheter til å forsvare makten i alle de sju storkommunene. Og de har bra sjanser til å overta i Oslo, Tromsø og Bodø. I så fall utjevnes det fra 13-7 til 10-10.

Et hovedspørsmål framover blir om Ap kan bevare den sterke oppslutningen de har i dag, eller om nivået vil avmattes noe når oppmerksomheten blir mer lokalt orientert og egen politikk også må synliggjøres og forsvares.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar