tirsdag 30. mars 2010

Æresmedlem i Ap fortviler

For en uke siden analyserte jeg Aps svake stilling på Vestlandet for Bergens Tidende. Det fikk æresmedlem i Ap, Arne Jakobsen fra Bergen, til å gi meg medhold og lette sitt hjerte med denne ramsalte kritikken av egne rekker på debattsidene noen dager senere:


Valganalytiker Svein Tore Marthinsen går offensivt ut i debattinnlegg i Bergens Tidende mandag 22. mars. Han kaster seg på strømmen av dem som tar til ordre for at Arbeiderpartiet kan få store tap på Vestlandet.

Mens mange sier at slik kan det lett gå, sitter de politiske lederne i Bergen bystyre og i Hordaland fylkesting musestille og gjør ingen verdens ting. Jeg skulle kjenne Arbeiderpartiet på godt og ondt – og la meg litt beskjedent si – det er vel få lokalpolitikere i Bergen og Hordaland som har stått på slik som jeg. Men hvor er våre politiske ledere? Hvor er Terje Ohnstad og Gisle Handeland i det politiske  bildet? De greier jo ikke å følge opp.

Det er gått over 2 uker siden Raymond Johansen ga uttrykk for sine synspunkter gjennom et bredt anlagt interjvu her i avisen. I mellomtiden har Hordaland Arbeiderparti hatt sitt årsmøte. Hva skjedde der? Jo, ikke så mye som gikk i retning at dette var et problem som opptatt så svært mange.

Anne-Grete Strøm-Erichsens formante i sitt innlegg til årsmøtet om at vi måtte kopiere Nord-Norge når Vestlandets skulle presentere våre saker sentralt. Hva ble responsen? Taushet, taushet – vi har nok med oss
selv, de som vanligvis bruker all sin makt for å bli nominert i sine posisjoner i bystyre og fylkesting holdt kjeft. Så kan en spørre; Hvor er perspektivene? Hvor er de målsettinger som sosialdemokratiet er bygget på?

Vi trenger valgte representanter som kan hevde de sosialdemokratiske verdier og sørge for de at disse blir gjennomført i samsvar med det program disse er valgt på. Det er heller ingen trøst at det er ikke bedre på den borgerlige siden. Bergen som landets nest største by har dessverre ingen samlende politikk.

Både der og i fylkespolitikken blir det mye hopp og sprett uten mål og mening. Det er ikke rart at Svein Tore Marthinsen skriver: «Det er stor fare for at Vestlandet kan bli enda blåere». Vi må også se i øynene at Vestlandet ikke er spesielt opptatt av radikale synspunkter, derfor var et vedtak på Hordaland Arbeiderparti om boikott av Israel ikke særlig klokt.

Jeg tror, og det har jeg mange ganger hevdet, at den SV-flørtingen som enkelte i partiet holder på med langt fra er bra. Det er merkelig med Bergens-politikken: Uansett politisk farge har bystyret så lett for å samle seg om uvesentligheter og trenering av saker som blir servert fra Statens vegvesen. Og i denne uken «driter» bystyret seg nok en gang ut ved å gjøre vedtak om at byens høyeste organ vedtar å trenere en fornuftig løsning for Sotrasambandet. Et vedtak som vil stoppe byens utvikling mot Vest og en løsning som et samlet næringsliv har gått inn for.

Og helt til slutt; Årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti maktet ikke å vedta en eneste samferdselspolitisk  uttalelse – da står det dårlig til da!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar