torsdag 30. august 2018

Situasjonen i våre 20 største kommuner: 10-10

Ap ser i øyeblikket ut til å kunne beholde makten i ti storkommuner og tape makten i fire neste år. Flere kommuner ser helt åpne ut.  
Lokalvalget 2019 er et drøyt år unna. Hva er situasjonen i våre 20 største kommuner? Til grunn for vurderingene legger jeg nåsituasjonen på de nasjonale målingene, informasjon fra lokale målinger samt valghistorikk.

Oslo: (670' innb) Det ble maktskifte i hovedstaden sist etter at MDG kom på vippen mellom blokkene og valgte samarbeid med Ap. Ap+MDG+SV sitter i byrådet, ledet av Raymond Johansen (Ap), og støttet av Rødt. Ap har svært svake tall på lokalmålingene i hovedstaden, mens både SV, MDG og Rødt står solid, noe som gjør at de kompenserer det meste av Aps fall  - sett i et blokkperspektiv. På borgerlig side leverer Høyre svært sterkt, men Frp, V og KrF følger ikke opp. Det står og vipper mellom blokkene, så Oslo-valget kan utmerket godt bli en thriller. Holder i øyeblikket en ørliten knapp på fortsatt rødgrønt flertall, et utfatt 30-29 i mandater er et tenkbart scnario, men lite skal til før det vipper over på borgerlig.


Bergen: (280' innb) Høyre spente bein på seg selv og gikk på en kjempesmell i Bergen sist, mens Ap seilte fram til et historisk høyt nivå. Harald Schjeldrup og Ap valgte å invitere Venstre inn til byrådsforhandlinger etter valget, sammen med KrF og SV. Forhandlingene munnet ut i et byråd bestående av Ap+V+KrF, som hadde et knappest mulig flertall bak seg (34 av 67 mandater). To av KrFs bystyrepresentanter har nylig meldt seg ut og inn i De Kristne, så dermed er flertallet borte. Det er ingen ting i målingene som tilsier at flertallet kan gjenskapes ved valget neste år. Schjeldrup har også frasagt seg gjenvalg.

Høyre gjør det svært solid på lokalmålingene, og også Frp ligger over sitt 2015-nivå her. Derfor kan ikke rent blått flertall utelukkes, men det er mer sannsynlig at Venstre og/eller KrF sitter med nøkkelen til makt også etter valget. Lykkes Schjeldrups etterfølger å balansere fortsatt samarbeid med sentrum med et ok forhold til MDG og SV, så er fortsatt sentrum-venstre-styre i Bergen mulig. Men SV gjør det oppsiktsvekkende sterkt, og Ap det svært svakt, denne radikaliseringen kan føre til at sentrum heller ser i retning et sterkt og vitalisert Høyre. Har derfor mest tro på at kjøttvekten vipper i borgerlig retning og det blir et maktskifte.


Trondheim: (190' innb) Overlegen rødgrønn seier her sist. Rita Ottervik og Ap videreførte sin brede samarbeidslinje og både Ap, MDG, SV, Sp, KrF, V og Pensjonistpartiet har inngått i posisjonsflertallet. Men samarbeidet slår sprekker, dårlige saker for Ap florerer og både V og Sp kan komme til å bytte side.

Ap er sterkt svekket også i sitt "ustillingsvindu", men SV og Rødt ligger an til kompensere en del slik at den rødgrønne blokken fortsatt har flertallet inne. Slik jeg vurderer det, så bør de borgerlige også få med seg KrF, PP og kanskje endog MDG for å ha reelle muligheter for maktskifte. Ottervik teller på knappene vedrørende gjenvalg uten at jeg tror valgutfallet blir særlig påvirket av hva hun bestemmer seg for.  


Stavanger(140' innb) Skuffende valg av Ap her sist. Christine Sagen Helgø (H) fortsatte som ordfører, støttet av KrF, Frp, V, Sp og Pensjonistpartiet. De borgerlige ser ut til å styrke sin posisjon og har et klart favorittstempel. Noe annet enn fortsatt H-ordfører vil være en stor skrell.        

Bærum: (125') Høyre mistet sitt rene flertall i 2015, men er fortsatt dominerende i kommunen. Lisbeth Hammer Krogh (H) fortsatte som ordfører, støttet av Frp og KrF. Ingen lokale målinger, men spørsmålet er i grunn bare hvor stor Høyre-dominansen nå er. Rent flertall kan igjen være mulig. 

Kristiansand: (110') Relativt små bevegelser blant velgerne i Kristiansand sist og fortsatt borgerlig flertall. Et bredt valgteknisk samarbeid mellom H, Frp, KrF, V, Pp og Demokratene ga Harald Furre (H) fire nye år som ordfører. Solid borgerlig flertall på siste lokalmåling og de borgerlige er klare favoritter ved valget neste år.

Drammen: (100') Relativt komfortabelt borgerlig flertall i Drammen sist, selv om Høyre gikk markant tilbake fra ekstremvalget i 2011 da de fikk rent flertall. Samarbeidspartiene H, Frp, KrF og V vant 
27 av 49 mandater og Tore Opdal Hansen (H) kunne videreføre sin ordførergjerning. Perioden har vært preget av samarbeidsproblemer og korrupsjonssaker. Populære Hansen har frasagt seg gjenvalgt. Svelvik og Nedre Eiker går inn i Drammen etter valget. Begge er solide Ap-kommuner, men kun Nedre Eiker har en størrelse som tilsier at det kan påvirke den totale stemmegivningen noe. I sum peker disse faktorene i retning av at valget i Drammen 2019 kan bli åpnere enn på lenge. Jeg holder dog en knapp på fortsatt borgerlig flertall, men her er det reelle sjanser for maktskifte. Det blir også interessant hvordan KrF og Venstre velger å manøvrere.   

Asker: (90') Høyre mistet sitt rene flertall i 2015, men fortsetter å dominere. Lene Conradi (H) holdt fram som ordfører, støttet av KrF og Frp og til dels Venstre. Røyken og Hurum går inn i Asker etter valget. Begge kommunene er Høyre-styrt, men Høyre-dominansen er noe svakere her enn i Asker. Uansett klart borgerlig favorittstempel til Høyre og de borgerlige neste år i den nye storkommunen. Ett interessant poeng i nye Asker kan bli hvorvidt Høyres forhold til Venstre kan bedres som et produkt av sammenslåingen. 

Lillestrøm
: (85') Den nye kommunen av Skedsmo, Fet og Sørum får navnet Lillestrøm. Skedsmo er klart størst av de tre, og Ap har her ordføreren i Ole Jacob Flæten. Han har frasagt seg gjenvalg. Også Fet er Ap-styrt, men posisjonssamarbeidet er bredere i Skedsmo enn i Fet og inkluderer både KrF og V. Sørum er Høyre-styrt. Ingen lokale målinger, men en Ap-ledet storkommune er det mest trolige utfallet etter valget, men det avhenger av at partiet makter å løfte seg noe fra dagens svake nivåer, samt at de greier å skape et bredt samarbeid etter Skedsmo-modell også i den nye kommunen. Kan Venstre og KrF dras over i borgerlig retning, så har de blå reelle og gode muligheter. Også Sps veivalg blir interessant å følge.
       

Fredrikstad: (80') Ap var bare ett mandat unna rent flertall her sist. Jon-Ivar Nygård fortsatte som ordfører. SV, Sp, Pp og Bymiljølista deltar i posisjonssamarbeid med Ap.  Vi har heller ikke her noen lokale målinger å basere oss på, men Ap står trolig svakere også her nå, og vil mest trolig måtte lene seg mer på sine støttepartier. Så lenge vi ikke har lokal info, så er det et spenningsmoment hvor sterk Ap-svekkelsen er, dette gir de blå et lite håp. Men inntil videre er fortsatt Ap-styre det klart mest trolige.  

Sandnes: (75') Total Høyre-kollaps i Sandnes sist, partiet ble ganske nøyaktig halvert. Ap og Frp gikk fram, og de to partiene har videreført sitt nokså uortodokse samarbeid som sikret Stanley Wirak (Ap) fire nye år med ordførerkjedet. Ingen lokale målinger her, men Aps svekkelse kan sette Wiraks posisjon i fare. Høyre bør kunne klare å hente seg en del inn igjen etter å ha havnet kunstig lavt sist. I så fall blir det et spørsmål om Frp ser seg tjent med fortsatt Ap-samarbeid eller om Høyre er en mer naturlig samarbeidspartner. Synes Sandnes-valget virker åpent på flere plan, også fordi stor bompengemotstand kan slå ut både her og flere andre steder, men av mangel på lokal info så setter jeg foreløpig en liten knapp på fortsatt Ap-ordfører. 

Tromsø: (75') Solid nedtur for Høyre i Tromsø sist. Indre strid var en del av forklaringen.Rødt gjorde et ekstremvalg med over 14 prosent.Også SV kunne notere en pen framgang, og sammen med Aps framgang, ga dette i sum et helrødt flertall av Ap+SV+Rødt. Disse tre partiene gikk også inn i byrådsforhandlinger som munnet ut i en avtale som sikrer Ap ordføreren i  Kristin Røynmo. Aps tilbakegang kan true flertallet, men også Rødts stilling er et stort spenningsmoment - lite tyder på at de vil klare å holde sin ekstremskanse. Helt jevnt mellom blokkene på lokale målinger, de røde kan måtte  utvide sitt grunnlag med MDG og Sp for å styre videre. Reell mulighet for borgerlig maktovertakelse, men setter inntil videre en liten knapp på rødgrønn seier.

Ålesund: (65`) Blått stup og sterk Ap-vekst her ved forrige valg. KrF havnet på vippen og valgte samarbeid til venstre. Ap, KrF, MDG og SV fikk raskt på plass en politisk plattform som ga Eva Vinje Aurdal (Ap) ordførermakt. Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog går inn i nye Ålesund kommune, men de er, med et visst unntak for Haram,  såpass små at det i liten grad påvirker hovedstrømningen i stemmegivningen. Valget ser åpent ut, vi har ingen lokale målinger å støtte vurderingene på, men heller svakt i retning maktskifte ut i fra nasjonale tall.  

Sandefjord
(63') Høyre gjorde nok et sterkt valg i Sandefjord i 2015 og sammen med Frp ble det helblått flertall, med Bjørn Ole Gleditsch som ordfører. Også KrF er en del av det politiske samarbeidet. Stokke og Andebu går inn i Sandefjord, Høyre gjør det bra i Stokke, svakere i Andebu. Styrkeforholdet innbyggermessig er såpass i favør Sandefjord at sammenslåingen påvirker total stemmegivning kun i mindre grad, men dog i retning mindre H-dominans. Rent H-flertall likevel ikke helt utenkelig, men mer sannsynlig havner partiet på 40-tallet. Klart borgerlig favorittstempel uansett. Ingen lokal info her.  

Sarpsborg
(56`): Total Ap-dominans her sist, partiet bikket 50 prosent og fikk dermed rent flertall i kommunestyret. Ap videreførte sitt politiske samarbeid med SV og Sp. Dessuten valgte KrF og MDG å inngå i et valgteknisk samarbeid. Ingen lokale målinger her heller, men et hovedspørsmål er hvor mye Ap er svekket. Ikke utenkelig at Sp kan havne på vippen, og skulle de gå for et sidebytte, så er maktskifte mulig. Men favorittstempelet er uansett hos Ap og den rødgrønne styringsalliansen.
 

Skien (55`) Bypartiet mobiliserte på bompengemotstand, passerte Frp og ble byens tredje største liste, bare slått av Ap og (såvidt) Høyre her sist. I sum ga valgresultatet Ap og sittende ordfører Hedda Foss Five handlingsrom for å utvide sitt maktgrunnlag slik at styringskoalisjonen består av Ap+SV+Sp+MDG+V og KrF, med delvis støtte fra Rødt. Skien har et fragmentert politisk landskap som trolig videreføres også ved 2019-valget. Klarer Ap å holde sammen sin styringskoalisjon, så er videre styre fullt mulig. Maktskifte fordrer at noen bytter side, et rent H+Frp+V-flertall virker for langt unna, men jeg avventer lokale målinger også her.  

Bodø
 (51') Svært jevnt valg her sist. Sp og MDG kom på vippen og valgte å gå inn i et samarbeid med Ap og venstresiden med Ida Pinnerød som ordfører, mens Synne Bjørbøk sikret Rødt en historisk varaordførerverv etter et strålende valg. Rød er kastet ut av samarbeidet, men det virker uavhengig av det som om ting ligger til rette for et maktskifte i blå retning. Heltblått flertall ikke umulig, men sammen med KrF og V bør de borgerlige ha et bra tak på dette, noe også siste lokale måling viser. 

Larvik (46`) MDG kom på vippen og valgte samarbeid med venstresiden som dermed fornyet Rune Høiseth (Ap) sin ordførergjerning. Også SV, Sp og V er en del av samarbeidet, i tillegg til MDG. Kan bli nok et jevnt valg i Larvik, men de borgerlige har et grep i følge siste lokalmåling.   

Arendal
 (45`) Solid Ap-byks og ditto svalestup for Høyre i 2015. De fem partiene Ap, SV, Sp, KrF og Venstre ble enige om en politisk avtale som gjorde Robert Nordli (Ap) til ordfører. Valget ser jevnt ut, og styringsgrunnlaget til Nordli er trolig nødt til å holdes sammen hvis flertallet skal gjenskapes.  

Karmøy (42') KrF kom i vippeposisjon og valgte å inngå samarbeid med Ap. Dette beredet grunnen for maktskifte på Karmøy, med Jarle Nilsen (Ap) som ordfører. Sp,V og SV deltar også som en del av styringsgrunnlaget. Helblått flertall og maktskifte slett ikke umulig, men klarer den brede sentrum-venstre-koalisjonen å holde sammen, så holder jeg en hårfin knapp på den. Ingen lokale målinger her foreløpig.


Ap taper 4 byer?
Det blir interessant å se hvor mange maktskanser et svekket Ap kan klare å forsvare. I 2015 gjorde partiet et meget godt valg og endte opp med 14 lederposisjoner. Slik jeg leser tilgjengelig informasjon, så har de rødgrønne et relativt klart favorittstempel i Trondheim, Fredrikstad og Sarpsborg. Oslo, Lillestrøm, Sandnes, Tromsø, Skien, Arendal og Karmøy er åpnere, men foreløpig tror jeg Ap kan holde på makten også her. Derimot ser det ut som makten kan skifte i blå retning i Bergen, Ålesund, Bodø og Larvik. I tillegg til at de blå bør kunne forsvare de seks storkommunene de beholdt sist: Stavanger, Bærum, Asker, Kristiansand, Drammen og Sandefjord. Men de bør se litt opp i Drammen.

10-10
Slår dette til, så blir ti storkommuner "røde" og ti "blå". Men vi mangler målinger flere steder. Og ett år er lenge igjen, velgerne kan bevgege seg i mange ulike retninger fram mot valget, så dette er primært et øyeblikksbilde.

Konklusjonen foreløpig er like fullt at Høyre er i posisjon til å gjøre et godt lokalvalg til regjeringsparti å være og gjenerobre noen tapte storkommuner.       


    


2 kommentarer: