torsdag 2. september 2010

Frps innvandringskort

På Frps strategiseminar i dag gikk partileder Siv Jensen til angrep på Erna Solberg og Høyre i innvandringspolitikken. Frp spiller derfor nå ut sitt best kort i kampen for å ta tilbake posisjonen som storebror på borgerlig side. En strategi som ikke akkurat er av helt ny dato. Dilemmaet er imidlertid at Frp er nødt til å samarbeide med Høyre for å komme i regjeringsposisjon. Og man bygger ikke allianser ved å rakke ned på de som man skal gå i allianse med.

Når det er sagt, så er det liten tvil om at dette er alvor fra Frp sin side. Partiet er nødt til å få godt med  gjennomslag for sitt restriktive syn, all den tid mye av partiets suksess er tuftet på denne saken. Høyre er m.a.o. nødt til å gi noen konsesjoner til Frp på dette feltet. Hvordan et evenutelt kompromiss mellom dem skal utformes, blir høyinteressant å se. Ikke minst hvis man også er avhengig av å ha med Venstre og/eller KrF på lasset.

I tillegg til innvandring, kommer Frp til å kjøre fram at vi må bruke mer oljepenger, senke skatter og rette opp mangler i helse- og eldreomsorg i tiden som nå kommer. Alt er meget gjennkjennelig Frp-politikk. Så blir det et spørsmål i hvilken grad partiet klarer å utvide velgerappellen til også å gjelde andre politikkområder. Som f.eks. skole. Et felt som partiet fullstendig har forsømt å forsøke og bygge opp velgertrovedighet på.

Men det er og blir innvandring som er Frps store vinnersak blant velgerne. Derfor er det helt avgjørende at man får dette temaet høyt opp på agendaen med jevne mellomrom. Gjerne i tider når partiet er presset.

Slik som nå.   

 

3 kommentarer:

 1. Du er valgANALYTIKER, men skriver som en hvilkensomhelst journalist. Personlig tror jeg du benytter dine politiske følelser mer enn dine analytiske evner her.

  Selvfølgelig er innvandring en viktig sak for FrP. La du merke til hvordan Høyrefolkene gikk ut i media etter Tybring-Gjeddes kronikk og sa at nå - NÅ - blir det vanskelig å samarbeide med FrP. Hvorfor tror du de gjorde det, kjære analytiker? Var det noe nytt og ukjent i kronikken? Nei. Det var helt vanlig FrP-politikk. Allikevel benyttet de anledningen til å markere avstand til FrP. Med hvilken grunn, tror du?

  Du mener FrP spiller "innvandringskortet", men ser samtidig ikke ut til å ha evne til å forstå sammenhengen. Hvorfor tror du det brygger opp til en debatt mellom Høyre og FrP om innvandring? Lederartikkelen i min lokalavis skriver i dag at det er fordi FrP nå er mindre enn Høyre og er ukomfortable og desperate. Tror du det samme?

  Du bør forstå at FrP bare en av mange politiske partier på arenaen. De andre - og her Høyre - spiller, de også. Hvilket kort spilte Høyrefolkene da de besvarte Tybring-Gjeddes kronikk? Eller blir det for nært dine politiske følelser å analysere det?

  SvarSlett
 2. Som jeg skriver i blogginnlegget, så tror jeg dette er fullt alvor fra Frp. En restriktiv innvandringspolitikk er en hjertesak for partiet. Heldigvis er politikk ikke bare spill og strategi, makt og posisjoner, men også idealisme og genuint engasjement. Siden dette var et strategiseminar, så syntes jeg dog at "innvandringskort" var en passende overskrift.

  Tybring Gjeddes kronikk oppfattet ikke jeg som ordinær Frp-politikk. Snarere som ekstraordinær og vulgær retorikk. Jeg tror også at reaksjonene fra Høyres folk var genuine. For Gjedde brukte ord og formuleringer som bør dem kraftig i mot.

  Etter min vurdering har Frp klart mest å tjene på innvandringskrangel med Høyre, rent velgermessig. Frps politikk har appell langt inn i Høyres velgerrekker. Men når det gjelder relasjonsbygging for sammen å skape et styringsdyktig alternativ etter valget i 2013, så er denne type slåsskamp ikke det beste.

  En av hovedårsakene til at de rødgrønne ikke ble feid av banen ved valget i fjor, var at opposisjonen framstod helt splittet og uten et troverdig styringsalternativ.

  Kanskje på tide å prøve noe nytt inn mot valget i 2013?

  SvarSlett
 3. Du argumenterer som om FrPere er vulgære og at dette byr Høyrefolk imot - kraftig, til og med. Det er ikke annet enn politisk propaganda og har ingenting i en analytisk verden å gjøre.

  FrP byr ikke opp til slosskamp om innvandring, men respekt for vår politikk. En omtaler ikke en samarbeidspartner politikk som "vulgær" uten at det får konsekvenser.

  Tybring-Gjeddes kronikk har samme meningsinnhold som Hallgrim Berg og Steinar Lem tidlgiere har poengtert; Norsk kultur og verdier står i fare for å tape hvis vi ikke makter å snu innvandringspolitikken. Selv om du er blant dem som med fordommer mot FrPere tror at dette er "vulgært" endrer ikke det fakta.

  Relasjonsbygging begynner med respekt. Der har Høyre veldig mye å lære. Du sier vi har 3 år på oss - men i realiteten har vi mindre enn ett år. Valget neste høst vil bestemme kursen framover. Velger Høyre å forlate FrP enda en gang tviler jeg på at FrP ser seg tjent med flere slike feider.

  SvarSlett