tirsdag 11. mai 2010

De unge svikter SV

Jeg ble oppringt av en fyr i Klassekampen i går. Saken står på trykk i den blekka i dag. Finner den ikke på nett, så limer den inn under her:


Velgere: SV har mistet over halvparten av førstegangsvelgerne siden 2001.


Av Lars Unar Størdal Vegstein

De unge velgerne vender SV ryggen, viser den store velgerundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning.

Mens 26 prosent av førstegangsvelgerne stemte SV ved stortingsvalget i 2001, gjorde bare 12 prosent det samme i 2009. Dermed fortsetter den negative trenden 2005, da partiet fikk 15 prosent av førstegangsstemmene.

– Grått og kjedelig
– Dette sier litt om problemene SV er oppe i. Partiet blir ikke lenger betraktet som et radikalt korrektiv til Arbeiderpartiet, men som et grått og kjedelig styringsparti, sier Svein Tore Marthinsen, som dekker norsk politikk som frittstående analytiker.

Valgforsker Bernt Aardal, som har ledet arbeidet med velgerundersøkelsen, forteller at SVs velgere begynner å bli eldre.
– Vi ser at partiet klarer å holde på en del av de eldre velgerne, men at de sliter med rekrutteringen, sier Aardal.

Marthinsen tror det skyldes at mange unge har et helt annet bilde av SV enn befolkningen for øvrig:
– Noe av problemet for partiet er helt klart at mange unge ikke husker SV utenfor regjering. De ser bare på SV som et styringsparti, og det er ikke partiet tjent med.

– Lettere før
Parlamentarisk leder for SV Bård Vegard Solhjell er enig i at det var enklere å kommunisere med unge velgere da SV var i opposisjon.
– Det er ingen tvil om at det er lettere å forklare den posisjonen vi er i nå til en 48-åring enn til en 18-åring som ikke har noe minne om SV som opposisjonsparti, sier han.


Arbeiderpartiet øker
For Ap ser det imidlertid ut som om regjeringsdeltakelsen fører til økt oppslutning blant de yngste velgerne. I 2001 ga bare elleve prosent av førstegangsvelgerne sin stemme til Ap. Ved stortingsvalget i fjor stemte hele 33 prosent av førstegangsvelgerne på partiet.
– Vi må ikke lure oss selv til å tro at man automatisk blir upopulær av å sitte i regjering. Det handler om å kommunisere tydelig hvor viktig SV er for at regjeringen har en tydelig politikk på de områdene som opptar ungdom mest, sier Solhjell, som minner om at SV fremdeles gjør det bedre blant unge velgere enn i befolkningen for øvrig.

– Vi hadde dobbelt så høy oppslutning blant førstegangsvelgere som i resten av befolkningen ved forrige valg. Men dette er helt klart et varsko om at vi må ta spørsmålet om unge velgere og deres behov på alvor, avslutter han.

Tar fram suksessoppskrift
Leder i Sosialistisk Ungdom (SU), Mali Steiro Tronsmoen, er heller ikke veldig bekymret over at moderpartiet synes å miste draget på de yngste velgerne.
– Jeg synes ikke tolv prosent av førstegangsvelgerne er noe alarmerende tall. Vi sliter med oppslutningen over hele fjøla. Likevel er dette helt klart noe vi må ta på alvor, sier hun.

Hun mener SV bør bli flinkere til å fortelle unge om fordelene ved å sitte i regjeringen.
– I skoledebatter opplever vi ofte at AUF prøver å ta æren for deler av regjeringens politikk som SV i virkeligheten står bak. Vi burde nok bli litt freidigere når det gjelder å kommunisere de seirene vi har hatt, sier Tronsmoen.

Hun forteller at SU nå tar i bruk en gammel suksessoppskrift for å tekkes unge velgerne.
– Vi vil satse sterkere på fritidstilbud for unge framover. Det er en viktig sak, som også kan bidra til økt oppslutning blant unge velgere. Det viktige er å involvere seg på lokalt nivå, der utfordringene ligger. Det har gitt suksess tidligere.

Svein Tore Marthinsen tror imidlertid det bare er én ting som kan gjøre at SV igjen blir et stort parti blant de unge.
– Jeg tror ikke SV får fart på oppslutningen blant de unge før de går ut av regjeringen, sier han.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar